Jubilarna 20. Platforma HR

Platforma Plakat 2019_WEB

Jubilarnu 20. Platforma HR koja će se održavati od 17.05. do 02.06.2019. u Zagrebu na sljedećim lokacija: F22, Hala V (Tehnički muzej), PC Tala i Vinyl.

Koncept festivala temelji se na formiranju zajedničke suradničke platforme koja u fokusu ima kolektiv i kolektivnu suradnju. Time bi se zaokružila ideja Platforme HR koja je kroz dvadeset godina svoga postojanja generirala zajednički duh, ozračje kolektiva i osjetljivost nas kao organizatora na potrebe same plesne zajednice.

 

Platforma HR poziva hrvatske umjetnike koji su, kroz ovih 20 godina, svoje radove prikazali na festivalu. Obzirom da govorimo o dvije dekada djelovanja želimo, u najboljem svijetlu, prezentirati gdje se naši umjetnici nalaze danas sa svojom umjetničkom praksom i estetikom.

 

Stoga, 20. Platforma HR nudi nekoliko formata kroz koje se možete prezentirati i na taj način pridružiti ovogodišnjem festivalskom izdanju:

-         kazališni kontekst (Hala V-Tehnički muzej)

-         intervencije, performansi, instalacije (Hala V – Tehnički muzej)

-         plesna praksa (Plesni centar TALA)

     -    teorijski kontekst – predavanja (različite lokacije)