TASK za KOLEKTIV – 8 ZADATAKA za 6 OSOBA

 DSCF2262
Kolektiv

Dance Intensive Collective, s djelovanjem pod okriljem Tanzfabrika iz Berlina, studijski je program kojeg su organizirali sami studenti, a cilj mu je pronalaženje novih struktura za učenje i stvaranje umjetničkih djela kao kolektiv. To je jedan grupni istraživački proces o življenju s umjetnošću i stvaranju umjetnosti kao profesiji, sada i ovdje. Ovo je pilot-projekt, kojeg su oživjeli Antoine, Birte, Deborah, Elena, Gisela, Janine i Jonas.

TASK za Kolektiv
Osam zadataka za šest osoba.

Na zadanih osam zadataka (koji su već bili izvođeni na Platformi HR od 2011. do 2014. godine) i zbog činjenice da smo kolektiv koji se sastoji od šest osoba / pojedinaca iz različitih zemalja i s različitim pozadinama, prihvaćamo izazov pružanja umjetničkog odgovora kao grupa.

Kako se moramo baviti s uputama, od onih “Počni sa željom,” “Napumpajmo dijelove sebe u raskošna sredstva suvremenog ropstva,” do toga “Kako plesači organiziraju kamo će gledati,” željeli bismo istražiti i proučiti prostor između individualnosti i kolektivnosti.

Koncept/izvedba: Antoine Carle, Deborah Darritchon, Elena Paola Dragonetti, Janine Iten, Birte Opitz i Jonas Wentritt.

Mentor: Gisela Müller

The collective
The Dance Intensive Collective, hosted under the roof of Tanzfabrik Berlin, is a self-organized study program with the aim of finding new structures for learning and creating artworks as a collective. It’s a research group process about living with art and making art for living, here and now. It is a pilot, which comes to life through Antoine, Birte, Deborah, Elena, Gisela, Janine and Jonas.

Collective Task
Eight tasks for six people.

Given eight tasks (already performed during Platforma HR 2011-2014???) and being a collective out of six people / individuals from different countries and backgrounds, we embrace the challenge of giving an artistic answer as a group.

Having to deal with written instructions like, ”Begin with the desire”, “Let us pump parts of ourselves into luxurious instrumentals of contemporary slavery” to “How dancers organise their gazes”, we would like to research and explore the space in between individuality and collectivity.

Concept/ Performance: Antoine Carle, Deborah Darritchon, Elena Paola Dragonetti, Janine Iten, Birte Opitz, Jonas Wentritt.

Mentor: Gisela Müller

DIWhy1