BREAK A LEG – ANTONIJA BAČIĆ

antonija_bacic
Antonija Bačić

dizajn tržišnih komunikacija BA
studentica MA Novih medija na Akademiji likovnih umjetnosti.

Design of market communication, B.A. student of M.A.
New Media studies at the Academy of Fine Arts.