Cat Jimenez: experimental movement

18.5. Subota / Saturday 12h

Radionica / Workshop Cat Jimenez @ Tala Dance Center

2. Cat Jimenez

HRV

Radionica se bazira na istraživanju pokreta koje uključuje: korištenje našeg identiteta kao polazišne točke koncepta, razjašnjavanje namjera plesača koje dovodi do materijala za kretanje te apstraktno kretanje kroz disanje i glas. Ovisno o energiji i plesnom stupnju polaznika, bit će ponuđene do tri teme. Polaznici će moći zapisivati informacije koje će dobiti tijekom radionice kako bi izašli s radionice s novim idejama, vizijama ili konceptom koji će im poslužiti za nadogradnju samih sebe- bilo za kazalište ili eksperimentalni battle.

ENG

The workshop is based on a movement’s research that includes: utilizing our identity as the starting point of the concept, clarifying the intention of the dancer which brings the material to motion and abstract movement through breathing and voice. Depending on the energy and dance level of the student, three topics will be offered. Participants will be able to write down the information they will receive during the workshop to get out of the workshop with new ideas, visions or concept that will serve them to upgrade themselves – whether for theater or experimental battles.

HRV

Cat Jimenez

Filipinka s bečkom adresom, rođena Paz Katrina Jimenez, a preselila se u Austriju sa svojom obitelji kada je imala 4 godine. Kako je odrastala unutar dvije kulture, njezin interes za kulturalnom dualnosti i njezinim konfliktima je također rastao. Stipendije i rezidencije pružile su joj mogućnost da dublje zaviri u ovu temu. Njezina potkovanost u vizualnim umjetnostima i uličnom plesu omogućila joj je da se pomiče između izražajnosti hip-hop i house kulture i minimalističke estetike suvremene umjetnosti. Tako je kreirala stil s kojim je osvojila nekoliko austrijskih natjecanja u kategorijama eksperimentalnog stila. Pozvana je sudjeluje kao gost na ”Flavourami” u Salzburgu 2015. godine. Od 2015. godine Cat se uglavnom bavi kazalištem. Radila je s nekoliko trupa (npr. Hungry Sharks, Cie. Gervasi, nim company…) te je pozvana na sudjelovanje u istraživanju na Ultima Vez u Bruxellesu. S vizualnim umjetnikom Maikom Sakurai Karnerom je 2019. godine osnovala trupu ”same same” te je premijerno izveden njihov rad ”What’s the difference” u Beču, koji je zaradio vrlo pozitivne kritike.

ENG

Cat Jimenez

Vienna-based artist born as Paz Katrina Jimenez in the Philippines and moved to Austria with her family by the age of 4. Through growing up within 2 cultures her interest for cultural duality and its conflicts naturally grew. Scholarships and residencies (f.e. Impulstanz) gave her the possibility to dig deeper into this topic. Her backgrounds in visual art and street dance enable her to move between the expressiveness of hip-hop and house culture and the minimalist aesthetics of contemporary art. Through that she has created a style that enabled her to win several austrian battles in the categories experimental and all styles. In 2015 she was an invited battle guest for Flavourama in Salzburg. Since 2015 Cat is mainly active in the theater. She has worked for several companies (f.e.: Hungry Sharks, Cie.Gervasi, nim company,…) and was invited for a research with Ultima Vez in Brussels. Together with the visual artist Maiko Sakurai Karner in 2019 they founded the company same same and premiered their piece ”What’s the difference?” in Vienna which received highly positive critics.