SODA RADOVI / WORKS / 2017

Program SODA radova sastoji se od 2 dijela:

- Radionica Dijagnostike u kojoj studenti  i profesori SODE zajedno sa studentima i profesorima plesnog odsjeka ADU te lokalnim umjetnicima propitkuju, analiziraju i dijele svoje znanje o kreativnim praksama i procesima generirajući novo znanje. Uz to namjera je  da studenti i njihovi profesori  upoznaju, surađuju  i rade na novim, alternativnim modelima edukacije.

Voditeljica radionice je profesorica  MA SODA odsjeka pri  HZT  Berlin, Sophia New.

- Prezentacija radova SODA studenata na kojoj će polaznici radionice imati priliku vidjeti na koji način se dobiveni alati, protokoli, strategije  i metode koriste u umjetničkim procesima.

Sudjeluju/Participate:
L.Navojec(CRO)/J.Rozman(SLO)/M.Pereyra(BO)/F.Dompreh(GH)/A.Siniarska(PL)/
P.Payen(FR)/A.Karasik(AR)/Y.Maim(CH)/prof.R.Martin ()/S.New(GB)

SODA WORKS 2017

The Program of SODA works is devised in 2 parts:

- Diagnostic workshop in which SODA students and professors together with students and professors of Dance department at the Academy of dramatic art and local artists question, analyze and share their knowledge of creative practices and processes, generating new knowledge. Also, the intent is that students and professors meet, collaborate and work on new, alternative models of education.
The workshop manager is professor Sophia New, from MA SODA department at HZT Berlin.

- At the presentation of SODA students’ works participants of the workshops will have a chance to see in what way the obtained tools, protocols, strategies and methods are used in artistic processes.