Dijaloški TASK 19 / 2017

Iva Nerina Sibila / Bojan Gagić (HR)

Dijaloški TASK 19

Posvećeno C.L. i tekstovima koji nisu ušli u finalnu verziju

 

MOGUĆI KORACI (sa stanjem 15. veljače):

#1.  Sjedni u auto, razgovaraj o poplavi.

#2.  Pitaj se o kompromisima i plesu. Ili samo o kompromisima.

Onda, to što radiš, počni iznova.

#3.    Slušaj: kišu, prostor, pucketanje (leda).

Gledaj: izmaglicu i prolaz.

Miruj neko vrijeme.

Onda počni sve iznova.

#4, #5, #6, #7 ?

 

Only this: it rains, and I watch the rain. What simplicity. I never thought that the world and I would reach this point of wheat.

Apenas isso: chove e estou vendo a chuva. Que simplicidade. Nunca pensei que o mundo e eu chegássemos a esse ponto de trigo.   

Clarice Lispector

nerina

Iva Nerina Sibila je plesačica i spisateljica. Diplomirala je u Leedsu (Velika Britanija) 1995 godine, u Sjevernoj školi za suvremeni ples i od tada radi kao slobodna plesačica, performerica, koreografkinja te predavačica kod kuće i u inozemstvu.
Trenutni umjetnički interesi: Vođenje Inclusive Movement Research Collective – IMRC, obrazovni i izvođački plesni projekt za plesače sa i bez tjelesnih oštećenja. Kik Melone company – koautorica i izvođačica, Transitive Fiction TheatreTrafik – koautorica i izvođačica.
Njezini radovi o brojnim temama o plesu, tjelesnom teatru, scenskim umjetnostima i novom cirkusu objavljeni su u mnogim hrvatskim i stranim izdanjima.
Nedavni obrazovni radovi uključuju Centar za rodne studije – seminar Ples, rod i feminizam na Akademiji dramskih umjetnosi te kolegij o Uključivim i integriranim plesnim praksama za Odsjek suvremenog plesa.

 

Bojan Gagić je višestruko nagrađivani multimedijalni umjetnik te dizajner zvuka i rasvjete. Autor je većeg broja ambijentalnih instalacija, performansa, kompjutorskih grafika, glazbe za eksperimentalne videoradove, fonografskih zapisa i videoradova. Aktivno izlaže u Hrvatskoj i inozemstvu od početka devedesetih godina samostalno ili kao dio umjetničkog dvojca Lightune G.
Sustavno se bavi luminoakustikom, field recordingom i eksperimentima vezanima uz odnose tijelo/prostor/zvuk/sjećanje…

 

 

A dialogue TASK 19

Iva Nerina Sibila / Bojan Gagić (CRO)

Dedicated to C.L. and the texts which didn’t make the final cut

 

POSSIBLE STEPS (15th of February status)

#1. Sit in the car, talk about the flood.

#2. Ask yourself about all the compromises and the dance. Or just about the compromises.  The start over what you were doing.

3. Listen to the: rain, space, (ice) crackling.

Look: the mist and the passage

Be still for a while.

Then start all over.

#4, #5, #6, #7 ?

Only this: it rains, and I watch the rain. What simplicity. I never thought that the world and I would reach this point of wheat.

Apenas isso: chove e estou vendo a chuva. Que simplicidade. Nunca pensei que o mundo e eu chegássemos a esse ponto de trigo.    Clarice Lispector

 

 

Iva Nerina Sibila is a dance artist and writer. She graduated from the Northern School of Contemporary Dance in Leeds (1995) and since then she has been working as free-lance dancer, performer, choreographer, educator and dance-writer nationally and internationally.

Current artistic activities are:  Artistic leadership of Inclusive Movement Research Collective – IMRC, a performance and educational dance project for dancers with and without disability, Kik Melone company – co-author and performer and Transitive Fiction Theatre – Trafik – co-author and performer.

Her texts on various issues on dance, physical theatre, performing arts and new circus have been published in numerous Croatian and international publications.

Recent educational works includes Centre for Women’s Studies – seminar Dance, gender and feminism and Academy of Dramatic Arts, Department for Contemporary Dance – collegium on Inclusive and integrated dance practices.

 

Bojan Gagić is a multi-awarded multimedia artist and sound & light designer. He made numerous ambient installation, performances, computer generated graphics, music for experimental video installations, phonographic recordings and video installations. He often exhibits in Croatia and abroad from the beginning of the 90s either alone or as a half of the art duo Lightune G.

His interests include lumino-acoustics, field recording and experiments including the relations between the body/space/sound/memory…