Dinis Machado – Black Cats Can See in The…

Dinis_Machado_Platforma_hr_2014

© Photo: Luis Martins

 

Crne mačke mogu vidjeti u mraku, ali nisu viđene

Projekt: Dinis Machado

S: David Cabecinha i Jorge Jácome

Kostimografska suradnja s: Ian Mcinnes

Produkcija: Corp i Dance4

Koprodukcija: Cullberg Ballet u okviru projekta Life Long Burning uz podršku Culture 2013-2018 programa Europske Unije.

Projekt je razvijen uz potporu za umjetnost dobivenu od Arts Council England (Vijeća za umjetnost, Engleska). Projekt podržava i internacionalno podupiru Fundação Caloust Gulbenkian, ZDB, Nottingham Trent University i Citemor

Administration: Interim kultur.

Trajanje: 75 min

Premijera je održana na ZDB/Negócio u sklopu Festivala Temps D’images, 27.11.2013. Razvijen za vrijeme boravka na MDT-u (Stockholm), Dance4-u (Nottingham) I Agora Collective-u (Berlin). Dinis Machado je umjetnik iz ZDB/Negócio

 

Black Cats (Crne mačke)… Dolazi iz moje fascinacije provizornim strukturama i nomadskim načinom života. Više nego samo napraviti rad o nomadstvu, ja radim kako bih konstruirao nomadsku izvedbu samu po sebi. Izvedba kao vrijeme obješeno između izlaska i destrukcije ovog provizornog mjesta.

Na sceni, tri operatora djeluju na tom procesu koji postaje i fikcija. Oko te arhitektonske geste koja se križa s izvedbom, oni će fizički sastaviti heterogene materijale, stvarati dramaturšku gustoću koja poziva u novi prostor, kroz tu neprekidnu radnju. Na kraju izvedbe, preko scenskih ostataka, neće preostati ništa što bi se moglo vidjeti, zadržati ili kupiti…

Samo to nematerijalno znanje utisnuto u agente te izvedbe kroz iskustvo dnevne rekonstrukcije ovog prostora koji ponavlja taj događaj za javnost. Nemaju ništa (što bi mogli izgubiti). Njihovo nasljeđe je određena specifična tehnika.”

Razvijen za vrijeme boravka na MDT-u (Stockholm), Dance4-u (Nottingham) I Agora Collective-u (Berlin).

 

Dinis Machado (PT/SE) Radi kao izvođač od 1994., a kao koreograf, scenograf i svjetlosni tehničar od 2007. Prezentirao je svoj rad u Portugalu, Njemačkoj, Engleskoj, Švedskoj, Urugvaju i Francuskoj. Završava diplomski studij koreografije na DOCH (Stockholm), pod mentorstvom Jefte Van Dinthera i Frederica Giesa. Završio je program nezavisnih studija iz vizualne umjetnosti na Maumausu (Lisabon), preddiplomski studij dramaturgije na ESTC-u (Lisabon), i dobitnik je sedme diplome Klasičnog baleta i suvremenog plesa na Balleteatru (Porto).

www.dinismachado.com

 

 

Black Cats Can See in The Dark But Are Not Seen

A project by: Dinis Machado

With: David Cabecinha and Jorge Jácome

Costume collaboration: with Ian Mcinnes

Produced by: Corp and Dance4

Co-produced: Cullberg Ballet in the framework of “Life Long Burning” supported by the Culture 2013-2018 Program of the European Union.

Project developed with the grant for the arts from the Arts Council England. Supported by the internationalization grant of Fundação Caloust Gulbenkian, ZDB, NottinghamTrentUniversity and Citemor

Administration: Interim kultur.

Duration: 75 min

Premiered at ZDB/Negócio in the context of Festival Temps D’images on the 27th November 2013. Developped in residency at MDT (Stockholm), Dance4 (Nottingham) and Agora Collective (Berlin).  Dinis Machado is an associated artist from ZDB/Negócio

 

“Black Cats… Comes from my fascination with provisional structures and nomad ways of life. More than doing a work “about” nomadism, I work to construct a nomad performance in itself. The performance as the suspended time in between the rising and themdestruction of this provisional place.

On stage, three operators work on this process that becomes also a fiction. Around this architectonic gesture that crosses the performance, they will physically put together heterogeneous materials, creating a dramaturgical density that invites us to another space, through
this continuous doing. In the end of the performance, over the scenic remains, there will be nothing left to see, to keep or to buy…

Only this immaterial “know how” embodied on the agents of this performance
through the experience of the daily reconstruct of this space that reenacts
this event for the public. They have nothing (to lose). Their patrimony is a certain specific technique.”

Developed in residency at MDT (Stockholm), Dance4 (Nottingham) and Agora
Collective (Berlin).

 

Dinis Machado (PT/SE) Works as performer since 1994 and as choreographer, light and set designer since 2007. Presented his works in Portugal, Germany, England, Sweden, Uruguay and France. Is finishing the MA in Choreography at DOCH (Stockholm) directed by Jefta Van Dinther and Frederic Gies. Finished the Independent Studies Program in Visual Arts at Maumaus (Lisbon), the BA in Theatre by the ESTC (Lisbon), and has the 7th degree Classical Ballet and Contemporary dance by Balleteatro (Porto).

www.dinismachado.com

 

image002

image003