Felix Dompreh

Felix Dompreh

Radni naslov: Mini tvornica
Ovo je segment tekućeg eksperimenta u pojmovima rada i spretnosti, to je metamorfoza dnevnih djelovanja deriviranih iz taktičnih nadgledanja i analitičkih pristupa manualnim radnim vještinama. Moderna znanost je odlučna u tome da podrži ovo opažanje. Od svih ljudskih udova, ruke čine većinu pokreta širokog raspona, pokreta koji se mogu voljno kontrolirati. Znanost je odlučna da pokaže kako ova kretanja, kao i različiti načini držanja i osjećaj dodira kod ruku, utječu na to kako razmišljamo, što pak povezuje ruku i lubanju.

Kratka biografija
Felix je plesač, svirač udaraljki, koreograf i umjetnik predavač rođen u Accra Ghani. Dolazi iz loze talentiranih glazbenika i plesača, specijaliziran je za tradicionalni suvremeni afrički ples, uključujući i afro-fusion hip-hop i suvremeni ples. Trenutno živi u Berlinu, gdje radi na svome magisteriju na SODI, pri HZT-u. Felix radi na istraživanju vlastitih suvremenih vokabulara pokreta koji se temelje na običajnim aktivnostima različitih kulturnih praksi u Africi i šire, s paralelnim interesom za današnjom eksperimentalnom glazbom. Njegov rad sjedinjuje karakteristike afrofuturizma, postkolonijalizma i pitanja stereotipa.

Work title: Mini-factory
This is a segment of an ongoing experiment in the notion of labor and adroitness, it is the metamorphosis of daily actions derived from tactical surveillance and analytical approach to manual labor skills,Modern science has sought to make good on this observation, Of all the human limbs, the hands make the most wide-ranging movements, movements that can be controlled at will. Science has sought to show how these motions, plus the hand’s varied ways of gripping and the sense of touch, affect how we think which, however, links between hand and cranium.

Short Bio
Felix is a dancer,  percussionist, choreographer and teaching Artiste born in Accra Ghana. He comes  from a line of talented musicians and dancers, he is specialized in Traditional and Contemporary African Dance, including Afro-fusion of Hip-Hip and post-modern dance, he currently living in Berlin and pursuing his MA in SODA at HZT, Felix is busy researching on his own contemporary movement vocabularies based on customary activities of various cultural practices in African and beyond with a parallel interest in real-time experimental music.His work incorporates characteristic of Afrofuturism,post-colonialism and stereotypical concerns.

felix_dompreh