Florence Augendre

Fascijalna pulsologija u plesu

U svom radu Florence stvara metafore gdje se tjelesne kvalitete i imaginarno ističu u iskustvu dubine bića i naše ljudske fizičke konstitucije. Pozivajući vitalnost pojedinačnih iskustava, njen rad otkriva mnogostruke aspekte svijesti i njihove komplementirajuće ekspresivnosti. U središtu naše fiziologije u odnosu prema našem okolišu, kako udovoljavamo suptilnostima sensorijskih percepcija i njihovih modaliteta? Također, kako udovoljavamo životinjskoj energiji, njenoj ekspresivnoj, a opet tihoj prisutnosti? Kako se ono neopipljivo oblikuje i formira u pokret?

Poveznice
http://www.uniarts.se/english/news/events/events-spring-2017/florence-augendre-at-doch-open-lectures

Florence Augendre (FR/BE) je nezavisna koreografska umjetnica, autorica, istraživačica, performerica koja je razvila svoj rad u različitim umjetničkim poljima, kao što je kazalište, kino, suvremeni ples, opera i vizualne lijepe umjetnosti. Završila je svoju edukaciju u Body-Mind Centering ® kao certificirani praktičar fascijalne pulsologije (IFCC-Christian Carini), te trenutno studira s Catherine Shainberg (Škola slika, Saphire™).

U posljednje vrijeme je surađivala s Emanuelom Iacopini (IT/LUX), Malom Kline (SLO/BE) i hrvatskom performericom Adrianom Josipović, predavajući u različitim organizacijama i institucijama u Europi i šireći različite umjetničke suradnje.

Fasciapulsology into Dance
In her work, Florence creates metaphors where the body qualities and the imaginary converge in the experience of the deep self and our human physical constitution. Inviting the vitality of singular experiences, her work reveals multiple aspects of conscious and their complementing expressiveness. At the heart of our physiology in relation to our environment, how do we meet the subtleties of sensorial perceptions and their modalities ? How do we also meet the energy of the animal, its expressive and yet silent presence ? How the non-tangible shapes and forms itself into motion ?

Links
http://www.uniarts.se/english/news/events/events-spring-2017/florence-augendre-at-doch-open-lectures

Florence Augendre (FR/BE) is an independent choreographic artist, author, researcher, performer who has developed her work in various artistic fields such as theater, cinema, contemporary dance, opera and visual fine-arts. She completed her education in Body-Mind Centering(R) as a certificated practitionner of Fasciapulsology (IFCC-Christian Carini), and is studying with Catherine Shainberg (School of Images, Saphire™).
Most recently, she collaborates with Emanuela Iacopini (IT/LUX), Mala Kline (SLO/BE) and Croatian performer Adriana Josipovic, teaching in diverse organizations and institutions throughout Europe and broadcasting various artistic collaborations.

Photography credits
Deep Night by the Light of Arthemis #4 © Hugo Sénégas

Deep Night by the Light of Arthemis #4 © Hugo Sénégas