Institut za katastrofu i kaos – Nevidljivi

© Photo: Hana Lukas Midžić / Selma Banich

 

Institut za katastrofu i kaos

Nevidljivi

Interdisciplinarno izvedbeno istraživanje

 

Institut za katastrofu i kaos je ženski kolektiv koji djeluje u polju suvremenih izvedbenih umjetnosti i teorije, osnovan 2011. u Zagrebu. U središtu našeg rada je stvarnost iskustva u neo-liberalnoj ekonomiji, pozicija umjetnosti unutar takvog sustava, s fokusom na ženski rad. Format naših radova odražava tu stvarnost.

Nevidljivi, kao interdisciplinarno izvedbeno istraživanje ima dva ishodišta: studiju Gregoria Sholettea DARK MATTER: Activist Art and the Counter-Public Sphere i knjigu Kaliban i vještica Silvie Federici.

Nevidljivi istražuju su-odnos raznih izvedbenih izričaja, uključujući teoriju izvedbe i vizualne umjetnosti. Namjera nam je stvoriti kolektivni rad posvećen procesu uzajamnog razumijevanja i suradnje na osobnoj, umjetničkoj i organizacijskoj razini. Nevidljivi pokušavaju učiniti vidljivima sve nevidljive procese koji se događaju iza i između performativnog materijala.

 

Je li moguće stvoriti proces u kojemu su u prvom planu ljudi, a ne kapital?

Proces koji gradi nove modele kooperacije?

Proces koji poštuje ljudske odnose, ne samo dijagrame profita?

 

Trajanje: 90 min

 

Annalaura Alifuoco je rođena i odrasla u Napulju na jugu Italije, a sada živi i radi u Londonu. Trenutno završava doktorat na Sveučilištu u Roehamptonu i u svom se praktičnom i istraživačkom radu bavi pitanjem na koji se način mogu mobilizirati nevidljivi resursi tijela da bi se preispitali i reanimirali efekti/afekti njegova susreta s drugim tijelima – tekstovima, teksturama, riječima, jezicima. Predano, temeljito i odlučno tragajući za fragmentima priča uronjenih u okvir prošlosti, koje u raznim oblicima ponovno izranjaju u sadašnjosti te se pojavljuju u teksturi mogućih budućnosti, ona svojim pristupima ispituje potencijal davanja i primanja te okretanja i vraćanja prostoru i vremenu interakcije, razmjene i prenošenja, u nastojanju da obuhvati mukotrpno, ali truda vrijedno ponovno promišljanje izvođenja.

Selma Banich Izvedbena umjetnica, živi i radi u Zagrebu. Autorica je serije radova koje priprema samostalno i u suradnji s brojnim drugim umjetnicima, grupama i inicijativama. Stvara u mediju plesne izvedbe, performansu i akcijama u javnom prostoru, na filmu i u kazalištu, istovremeno angažirajući se u polju neformalne edukacije i istraživačkog rada. U promišljanju i prezentaciji vlastitog rada nastoji davati prednost etici ispred estetike, empatiji ispred utopije, umjetnosti ispred politike i prirodi ispred društva, proširujući tako kontekst u kojem svakodnevno uči, stvara i sudjeluje u organizaciji rada.

Charlotte Darbyshire je samostalna plesna umjetnica. Bila je suosnivačica plesne skupine CandoCo Dance Company, s kojom je tijekom 10 godina bila na mnogim međunarodnim turnejama i istovremeno podučavala ples. Potom je surađivala kao samostalna izvođačica s Ricochet Dance Productions, Carol Brown, Alettom Collins, Company Q i Company Pyke, prije nego što je postala učiteljica plesa na TrinityLaban i Školi suvremenog plesa u Londonu, gdje je u nastavi provela 10 godina. Sada je majka i studira Integrative Bodywork and Movement Therapy kod Linde Hartley.

Deana Gobac školovala se na Školi za klasični balet u Zagrebu, od 1987.  članicom je baletnog ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu gdje od 1995. do 2005. u statusu solistice. Nastupa i u nezavisnim produkcijama Nataše Lušetić, Jasne Frankić, Željka Zorice, Ive Višak, Od 2007. djeluje kao  samostalna umjetnica i baletna pedagoginja.

Nataša Govedić teatrologinja je, kazališna kritičarka, mama, aktivistica čitanja djeci, dramaturginja, urednica i predavačica na Akademiji dramskih umjetnosti te na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Dosad je objavila deset teatroloških knjiga i dvije knjige za djecu. Na autorskoj ili suautorskoj izvedbenoj sceni surađivala je s Vilimom Matulom, Brankom Trlin, Ivom Nerinom Sibilom, Selmom Banich, Robertom Milevoj, Deanom Gobac, Silvijom Marchig, Darkom Japeljom, Milom Čuljak, Jasnom Vinovrški, Pavlom Heidlerom i Brunom Isakovićem. Suosnivačica je Instituta za katastrofu i kaos.

Hana Lukas Midžić akademska je kiparica rođena 1980. u Splitu. Diplomirala je kiparstvo na Akedemiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2002. Svoje polje interesa u umjetnosti nalazi i gradi kao vizualna umjetnica u kiparstvu, u video umjetnosti, land artu, interdisciplinarnim i performativnim formama koje uključuju oblik, znak, riječ i pokret. Iza sebe ima nekoliko samostalnih izložbi, a neke projekte provodi i izvan institucionalnih okvira. Bavi se pedagoškim radom kroz razne radionice s djecom i odraslima.

Roberta Milevoj  Od 1998.g. sudjeluje kao izvođač i plesač u radovima mnogih renomiranih plesnih ansambala i nezavisnih skupina: Montažstroj, Liberdance, Zagrebački plesni ansambl, Studio za suvremeni ples, Tala, Sodaberg, Marmot, dance_lab collective, i dr. Surađuje sa brojnim koreografima i redateljima: M. Ferlin, B. Šeparović, I. Omerzo, A. Janeva, K. Levi, M. Debeljuh, T. Feller i dr. Od 2005.g. nadalje razvija svoj autorski rukopis te potpisuje više samostalnih i suradničkih predstava: TRIO (2005.g.), materijal248 (2009.g.), Roberta,Roberta (2011.g.), Rachel&Sonny (2012.g.), Opet Roberta (2013.g.).  2010.g. dobitnica je Nagrade hrvatskog glumišta za najbolju žensku ulogu u predstavi NASTUP. 2011.g. dobitnica je Produkcijske nagrade 28. Tjedna suvremenog plesa za predstavu Roberta, Roberta. 2013.g. nominirana je za Teatar.hr  Nagradu Publike u kategoriji izvođačice godine. 2014.g. postaje dio međunarodnog projekta apap – Performing Europe. Također radi kao pedagog na području suvremenog plesa. Trenutno živi i radi na relaciji između Pule i  Zagreba. Predstava je jednim dijelom inspirirana plesnim filmom Contrada koji je nastao u suradnji s redateljem Matijom Debeljuhom.

Mila Pavićević rođena je 1988. Studentica je komparativne književnosti i grčkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebui, te dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti. Kao dramaturg radila je u kazalištima ITD i HNK u Zagrebu. U tandemu s koreografom Sergiu Matisom (RO/DE) radi plesne predstave. Dobitnica je brojnih nagrada od koji je najznačajnija Nagrada europske unije za književnost koju je 2009. godine dobila za knjigu Djevojčica od leda i druge bajke.

Iva Nerina Sibila,  plesna umjetnica, školovala se na Northern School of Contemporary UK. Nakon povratka u Zagreb radi kao plesačica, autorica i edukatorica. Aktualni plesni projekti: Integrirani kolektiv – IMRC, umjetnička voditeljica, Trafik, su-autorica i izvođačica, Žak Valenta productions, izvođačica.

 

Projekt je raliziran kroz programsku liniju LLB EU projekt pod nazivom Dance works u koprodukciji Linkt, Tala, Stanica Servis za savremeni ples, NDA  i Minsitarstva kulture RH.

 

 

 

Institute for Catastrophe and Chaos

The Invisibles

Interdisciplinary performance research

 

We founded the Institute for Catastrophe and Chaos in Zagreb in 2011 as a collective of female artists in the fields of performance and performance studies. Our interest lies in the reality of social experience and position of artist in a neo-liberal economy, with the focus on women’s work. The format of our performance work is mirroring that reality.

Our new project, The Invisibles interdisciplinary performance research, has two main starting points: a study by Gregory Sholette DARK MATTER: Activist Art and the Counter-Public Sphere and Silva Federici’s book Caliban and the Witch.

The Invisibles explores the co-relation of different dance and performance expressions and debates the performance theory and visual arts. Our desire is to create a collective work dedicated to developing a process of mutual trust and cooperation on personal levels, artistic inputs, and production strategies. The Invisibles aims to make visible all the invisible processes that happen beyond and between the performance materials.

 

Is it possible to create a process that favors people over capital?

A process that builds new models of cooperation?

A process that respects human relations rather than profit charts only?

 

Duration: 90 min

 

Annalaura Alifuoco Born and raised in Naples, Southern Italy, Annalaura now lives and works in London. Currently completing a PhD at the University of Roehampton, her practice as research investigates how the body’s invisible resources can be mobilised in order to interrogate and reanimate the effects/affects of its encounters with other bodies – texts, textures, words, languages. Committed to the rigorous and vigorous work of tracing fragments of stories immersed in the frame of past, re-emerged in the figure of the present, and appeared in the texture of possible futures, her forms of address test the potential for giving and taking, turning and returning to the space and time of interaction, exchange and transmission in the attempt to encompass the arduous and rewarding labour of re-imagining performing.

Selma Banch Performance artist, lives and works in Zagreb. Has authored a series of artworks, created independently or in collaboration with other artists, groups, and initiatives. She uses the medium of dance performance, performance art, and action in public space, both on film and in theater, simultaneously being engaged in the field of informal education and practice-based research. While conceiving and presenting her own work, she strives to give ethics priority over aesthetics, empathy over utopia, art making over politics, and nature over society, thus expanding the context for further learning, creation and participation in the organization of labor.

Charlotte Darbyshire Is an independent dance artist and teacher. She was a Dance Lecturer on the BA (Hons) Dance Theatre Programme at TrinityLaban for 10 yrs 2000 – 2011. She is involved in on-going practical research into inclusive and creative approaches to dance practice for disabled and non-disabled students, and has led related teacher-training workshops and lectures. Charlotte was a founder member of CandoCo Dance Company, 1994 – 1999, touring and teaching internationally. She performed works by Siobhan Davies, Emilyn Claid, Adam Benjamin, Guilherme Bothelo of Compagnie Alias, Annabel Arden and Jos Houben of Theatre du Complicite and was instrumental in the development of their integrated Education Programme. She has also performed for Ricochet Dance Productions, Carol Brown, Aletta Collins, Company Q, Company Pyke and Dog Kennel Hill Project. Charlotte makes her own work including dance for camera.

Deana Gobac Deana graduated from the School for Classical Ballet in Zagreb in 1988. From 1987 to 2005, she was a member of the ballet company of the Croatian National Theatre in Zagreb, and a soloist after 1995. She danced the entire repertoire of the company including Coppélia, Swan Lake, Sleeping Beauty, Don Quijote, Ballades… brought by the wind…, Apollo Musagète, Carmina Burana, Bayadera, Romeo and Juliette, Giselle, Nutcracker, The Songs of Love and Death, Triumph of Aphrodite, and The Devil in the Village. She choreographed a short ballet No Luggage and toured in the USA, The Netherlands, Italy, Hungary, Austria, Germany, Portugal, Slovenia, UK, Sweden, Denmark, Macedonia, Turkey, Check Republic, and Russia. Since 2007, Deana has been an independent dance artist and performed with the Ballet troupe Croatia, Croatian National Ballet as a guest ballet dancer, and in independent productions.

Nataša Govedić Nataša is a PhD holder in theatre studies, theatre critic, mother, activist fostering reading to children, dramaturgist, editor, and lecturer at both the Zagreb Academy of Dramatic Art and Zagreb School of Teacher Education. She has published ten books in the field of theatre studies and two books for children. In the field of performative arts, Nataša collaborated as an author or coauthor with Vilim Matula, Branka Trlin, Iva Nerina Sibila, Selma Banich, Roberta Milevoj, Deana Gobac, Silvija Marchig, Darko Japelj, Mila Čuljak, Jasna Vinovrški, Pavle Heidler, and Bruno Isaković. She is a co-founder of the Institute for Catastrophe and Chaos.

Hana Lukas Midžić Sculptress and visual artist born in Split in 1980. She graduated from the Zagreb Academy of Fine Arts in 2002. As a visual artist, Hana keeps finding and developing her interest not only in sculpture, video art, and land art, but also in interdisciplinary performative forms that include shape, sign, word, and movement. She has had a few solo exhibitions of her artwork and carries some of her projects outside of institutional frames. In her educational practice, Hana holds various workshops for both children and adults.

Roberta Milevoj Since 1998, she has worked as a performer and dancer in the performances of many renowned dance ensembles and independent companies: Montažstroj, Liberdance, Zagrebački plesni ansambl (Zagreb Dance Ensemble), Studio za suvremeni ples (Contemporary Dance Company), Tala, Sodaberg, Marmot, dance_lab collective, and others. She works with numerous choreographers and directors: M. Ferlin, B. Šeparović, I. Omerzo, A. Janeva, K.Levi, M. Debeljuh, T. Feller and others. Since 2005, she has continued developing her author’s signature and has created several of her own, as well as cooperative performances: TRIO (2005), materijal248 (2009), Roberta,Roberta (2011), Rachel & Sonny (2012), Opet Roberta (2013)In 2010, she received the Croatian Theater Award for best female role in the play NASTUP (PERFORMANCE). In 2011, she received the Production award at the 28th Week of Contemporary Dance for her play Roberta, Roberta. In 2013, she was nominated for the Teatar.hr Audience Award in the performer of the year category. In 2014, she joins the international project apap – Performing Europe. She also works as an educator in the field of contemporary dance. She currently lives and works between Pula and Zagreb.

Mila Pavićević Studies Comparative Literature and Greek Language and Literature (Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb) and Dramaturgy (Academy of Dramatic Arts, University of Zagreb). Mila worked as a dramaturge at the Theatre ITD and Croatian National Theatre in Zagreb. She works regularly with choreographer Sergiu Matis (RO/DE) on production of dance pieces. She won several awards, including European Union Prize for Literature for her book Ice girl and other fairy tales in 2009.

Iva Nerina Sibila Dance artist and writer. She trained at Northern School for Contemporary Dance in Leeds, UK. After returning to Zagreb, she has been active as a dancer, performer, choreographer, and mostly as teacher and organizer. As her main interest lies in dance writing and feminism, she has published numerous reviews, essays and publications on various issues considering dance art and profession. Her recent dance activities include artistic leadership of Integrated Movement Research Collective – a dance project for dancers with and without physical disability, as well as perfroming in Žak Valenta’s production Hermaphrodities of the Soul.

 

Project was supported by LLB EU program line Dance Works in coproduction of Linkt, Tala, Station Service for contemporary dance, NDA and Ministry of culture Republic Croatia.

 

LLB_Logo_CMYK

eu_logo