Irena Mikec: O koegzistenciji i ljudima

30.5. Četvrtak / Thursday 17h

O koegzistenciji i ljudima / On coexistence and humans (Irena Mikec) @ Hala V

14. Irena Mikec

HRV

O Koegzistenciji i ljudima plesna je izvedba koju je osmislila Irena Mikec, a utjelovljuje ju dvoje divnih plesača: Eleonora Vrdoljak i Zvonimir Kvesić. Ovaj se koreografski rad, idejno i sadržajno, naslanja na prethodni: plesni solo O usamljenosti i ljudima za koji je Irena dobila nagradu stručnih udruga za najbolju koreografiju u 2016. Izmaknut iz kazališnog prostora i postavljen u bjelinu i prazninu prostora galerije, ovaj plesni duet nudi transparentnost, blizinu, teksture i dinamiku dvaju tijela u zajedničkom bivanju, kretanju i susretu. Autorica je kroz koreografsku kompoziciju tražila način uprizorenja intimnog i fragilnog mjesta koegzistencije između dvoje plesača.  Lišeni osjetila vida, dvoje plesača se oslanjaju na pokret, taktilnost i zvuk. Pokret je glavni i najprisutniji medij iz kojeg se izgrađuje umjetnički jezik i vizualni doživljaj. Gledatelju je omogućena blizina promatranja i doživljaja tijela bez filtriranja ili suvišnog prevođenja i narativa. Plesna izvedba O koegzistenciji i ljudima tako otvara pitanje koegzistencije u širem kontekstu: s gledateljima, u umjetnosti, u odnosima i komunikaciji, u htijenju i postizanju kontakta, dodira, razmjene, zajedništva i bivanja.

Koreografija / Choreography: Irena Mikec

Izvode / Performers: Eleonora Magdalena Vrdoljak i Zvonimir Kvesić

Asistentica na projektu / Project assistant: Irene Dumbović

Glazba / Music: Hildur Gudnadottir

Dizajn / Design: Dora Đurkesac

Fotografija i video / Photography and video: Toni Mijač

Produkcija / Production: umjetnička organizacija Koreokroj, 2017. / Artistic organization Koreokroj, 2017

Premijerno izveden u Gliptoteci HAZU, Zagreb 09.11.2017. / Premiere performed in Glyptotheque at Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb, November 9th 2017

Projekt ostvaren uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH i u suradnji s Plesnim centrom DRIM / The project was realized with financial support of Ministry of Culture of Croatia and in collaboration with DRIM Dance Center

ENG

On coexistence and people is a dance performance thought up by Irena Mikec. The performance embodies two wonderful dancers: Eleonora Vrdoljak and Zvonimir Kvesić. This choreographic work, idea and content, leans on the former: dance solo On loneliness and people, for which Irene won an award of professional associations for best choreography in 2016. Removed from the theatre space and set in the whiteness and emptiness of a gallery, this dance duet offers transparency, closeness, textures and dynamics of two bodies in a joint being, movement and encounter. Through a choreographic composition the author was looking for a way to present an intimate and fragile place of coexistence between two dancers. Without the sense of sight, two dancers rely on movement, touch and sound. Movement is the main and most present media from which artistic language and visual experience is made of. The spectator observes from up close without filtering the experience of the body and without redundant translations and narratives. Dance performance On coexistence and people thus poses the question of coexistence in a wider context: with spectators, in art, in relationships and communication, in wanting and making contact, touch, exchange, collectiveness and being.

HRV

Irena Mikec

Završava Školu suvremenog plesa Ane Maletić u Zagrebu i potom plesni odsjek akademije u Amsterdamu. Djeluje kao slobodna plesna umjetnica u Nizozemskoj, gdje, između ostalih, radi s Brunom Listopadom, Piet Rogiem, Paulom Selwynom Nortonom i Mariom Ines Villasmil. U Zagrebu surađuje s Marjanom Krajač, Gordanom Svetopetrić i Masimilianom Volpinijem, Rosalind Crisp. 2012. sudjeluje u europskom projektu Choreoroam Europe za mlade koreografe. 2012. osniva umjetničku organizaciju Koreokroj kroz koju producira vlastite autorske radove. Za solo O usamljenosti i ljudima prima nagradu stručnih udruga za najbolju koreografiju 2016.

ENG

Irena Mikec

Graduates Ana Maletić School of Contemporary Dance in Zagreb and later Dance Department at The Academy in Amsterdam. She works as a freelance dance artist in Holland, where she works with, among others, Bruno Listopad, Piet Rogie, Paul Selwyn Norton and Maria Ines Villasmil. In Zagreb she collaborates with Marjana Krajač, Gordana Svetopetrić and Masimilian Volpini, Rosalind Crisp. In 2012 she participated in European project Choreoram Europe for young choreographers. In 2012 she founded the artistic organization Koreokroj through which she produced her own works. For the solo On loneliness and people she received the award of professional associations in 2016.