Isabelle Schad – Form and Mass

DER BAU-Gruppe 12x60Rundmail

 

Form and Mass (Forma i masa)

Koncept I koreografija: Isabelle Schad

Ko-koreografija i izvedba: Sonja Pregrad

Produkcija: Isabelle Schad

Potpora: Isabelle Schad dobiva Basisförderung 2013/14 der
Berliner Senatsverwaltung für kulturelle Angelegenheiten
(Osnovno financiranje 2013/14 od Berlinskog Senata za kulturu)

Instalativna verzija * Form und Masse * (Forma i masa) stvorena je i prezentirana na TANZLOKAL Stuttgart – ein Tanzfonds Erbe Projekt (projekt baštine plesnog fonda)

Potpora: Wiesen55 e.V.

Zahvala: Mehdi Toutain-Lopez, Marcello Busato, Marion Montel, Volker Hüdepohl, Noha Ramadan

Trajanje: 50 min

 

*Form and Mass* (Forma i masa) ispituje odnose između energije i materije, između pokreta i materijalnog, te posljedičnog stvaranja forme. Materijalno služi kao pojačalo prema vidljivosti: produžuje tijelo u prostor koji ga okružuje. Ovaj tranzitivni objekt, posljednji unutarnji sloj, a istovremeno i prvi vanjski sloj, postaje veza tijela s vanjskim svijetom. Otkriva postojeće obrasce pokreta koji se temelje na arhaičnim energetskim principima i predlaže ih kao objekt koji treba gledati, dok osoba koja generira pokret ostaje subjekt događaja. Prostor oko tijela postaje organ – nova perspektiva koreografiranju unutarnjeg/vanjskog prostora tijela.

 

Isabell Schad Plesačica i koreografkinja, Isabelle Schad studirala je klasični ples u Stuttgartu i radila je s mnogim koreografima sve dok nije počela razvijati vlastite projekte od 1999. nadalje. Njeno istraživanje usredotočeno je na tijelo i njegovu materijalnost; tijelo kao proces, mjesto i prostor; odnos između tijela, koreografije, (re)prezentacije, forme i iskustva; tjelovježbu kao mjesto za procese učenja, zajednicu i uključenost u politiku. Njeni projekti rade na sučelju plesa, izvedbe i vizualnih umjetnosti te su međunarodno istaknuti. Suosnivač je nekoliko projekata/otvorenih kolektiva koji traže načine spajanja različitih praksa i istraživanja, pritom propitkujući moduse produkcije. Podučava diljem svijeta i u različitim formatima. Suorganizator je radnog prostora Wiesenburg-Halle u Berlinu, a od ove je godine i praktičar Zen Shiatsua.

 

Form and Mass

Concept and Choreographie : Isabelle Schad
Co-Choreographie and Performance : Sonja Pregrad
Composition & Sound : Marcello Busato
Production & PR : Heiko Schramm
Production : Isabelle Schad
Support : Isabelle Schad erhält die Basisförderung 2013/14 der Berliner Senatsverwaltung fu
̈r kulturelle Angelegenheiten. Die installative Version von Form und Masse wurde für TANZLOKAL Stuttgart – ein Tanzfonds Erbe Projekt erarbeitet und gezeigt. Wiesen55 e.V., Uferstudios Berlin.

Description : At the interface between visual arts, dance and performance, Form and Mass examines the relation between energy and matter, between material and movement, and the subsequent emergence of form. The material serves as an amplifier towards visibility : it elongates the body into its surrounding space. This transitional object, the last inner layer and at the same time the first outer layer, becomes the bodies’ connection to the outer world. It uncovers existing movement patterns that are based on archaic energetic principles and proposes them as the object to be looked at, whilst the person generating the movement stays the subject of the event.

In front of our eyes new beings and paradoxical landscapes emerge,…lansdscapes in which phantasy figures arise from the stories of Lewis Carrol till they vanish again….fascinated by the relationship between form and content (filling), I have named the solo Form and Mass.

After the landscape painting of Der Bau – Gruppe12x60, that just evoked enthusiastic reactions at Uferstudios, the solo work dedicates itself to being a portrait, embodied, realized and transformed by Sonja Pregrad.

Form and Mass was shown as a first draft in the Wiesenburg-Halle. Through the continued process and development of the work, it feels as if only now we are having our premiere. Additionally, we have developed a new element of the work which is a light installation by Florian Bach that interacts with the live soundtrack of Marcello Busato and accompanies the performer on her phantastic journey …