Iva Sveshtarova – A(e)ffect

© Photo: Marica Kolcheva 

 

Ideja i realizacija: Iva Sveshtarova

Sudjeluju: Violeta Vitanova i Iva Sveshtarova

Dramaturgija: Mira Todorova

Posebne zahvale: Goethe-Institut u Bugarskoj i Stanislav Genadiev

Trajanje. 40 min

a(e)ffect (a(e)fekt) je izvedba o Želji  koju uzgaja njena vlastita nevjerojatnost. Kronična ugrađena nemogućnost ostvarenja Želje inducira neurotični osjećaj nepotpunosti. Sve prakse za dobrobit tijela i duše su usmjerene na ispunjavanje sna radi potpunosti. Je li to doista dostižno, je li moguće da zadovoljimo sve te potrebe i želje ili su one sastavni dio života?

a(e)ffect je precizna i intenzivna izvedba u kojoj dvostruka prisutnost sličnih, ali različitih figura dvaju izvođača otvara tajni svijet u kojem želje nisu onakve kakvima se čine.“ (Ani Vaseva www.dramaturgynew.net)

Izvedba je dio programa „tri3avisim“ 2013. „Tri3avisim“ je dugoročna inicijativa koju pokreće Guild of Contemporary Performing Arts (Udruženje suvremenih izvedbenih umjetnosti) unutar Union of Artists in Bulgaria (Saveza umjetnika u Bugarskoj), a koja ujedinjuje stručnjake u području suvremenog plesa i predstave.

 

Iva Sveshtarova je umjetnica i izvođačica rođena u Sofiji, Bugarska. Završila je Theatre-Studio „4XC“ i „Synthetic Stage Arts“ (Sintetičke scenske umjetnosti) na Sveučilištu u Plovdivu, Bugarska. Nedavno je završila diplomski studij “Choreography and Performance” (koreografije i izvedbe) na Institutu za primijenjenu teatrologiju u Giessenu, Njemačka. Od 2002. do 2006. radila je kao izvođač na Acto – Instituto de Arte Dramática, Portugal. 2006. je dobila stipendiju za DanceWeb. 2007. pridružila se formaciji Бbrain Сstore Пproject u Sofiji. Njeni interesi i aktivnosti su primarno u polju suvremenog plesa i kazališta. Radila je s redateljima i koreografima kao što su, među ostalima, Nikolay Georgiev, Filipe Pereira, Galina Borissova, deufert&plischke, Thomas Lehmen, Ani Vaseva, Maren Strack. Među njenim radovima kao kreator i koautor nalaze se “Show me how”, “Our last pas de deux” (Naš posljednji pas de deux) prema Galini Borissovoj, “a(e)ffect” (a(e)fekt);“Doing that thing again” (Ponoviti onu stvar); “Museum of Hygiene” (Muzej higijene); ”Velocity Pumps“ (Pumpe za brzinu); “Cliché” (Klišej); “Donna Clara”; “Mirror Phase” (Zrcalna faza); “Transformation” (Transformacija); “Transfer” (Transfer) – lokalno specifična izvedba za “Paralelo 40″, Fatela, Portugal. Iva Sveshtarova je suosnivač Nomad Dance Academyja i Antistatica – Festivala za suvremeni ples i predstavu u Sofiji.

 

a(e)ffect 

Idea and realization: Iva Sveshtarova

Performers: Violeta Vitanova and Iva Sveshtarova

Dramaturgy: Mira Todorova

Special thanks to: Goethe-Institut Bulgaria and Stanislav Genadiev

Duration: 40 min

a(e)ffect is a performance about the Desire which is nurtured by its own impossibility. The chronic encoded infeasibility of the Desire induces the neurotic sense of incompleteness. All the practices for well-being of the body and soul are aimed at the fulfillment of the dream for completeness. Is it really achievable, is it possible that we satisfy all the needs and desires or are they constitutive of living?

a(e)ffect is a precise and intense performance in which the double presence of the similar, but different figures of the two performers opens up a secret world in which the desires are not what they seem to be”. (Ani Vaseva www.dramaturgynew.net)

The performance is part of the programme “tri3avisim” 2013. “Tri3avisim” is a long-term initiative of the Guild of Contemporary Performing Arts at the Union of Artists in Bulgaria, uniting professionals in the field of contemporary dance and performance.

 

Iva Sveshtarova is an artist and performer born in Sofia, Bulgaria. She graduated from Theatre-Studio “4XC” and “Synthetic Stage Arts” at the University of Plovdiv, Bulgaria. Iva has recently completed MA in “Choreography and Performance” at the Institute for Applied Theatre Studies in Giessen, Germany. From 2002 till 2006 she worked as a performer at Acto – Instituto de Arte Dramática, Portugal. In 2006 she was granted a scholarship for DanceWeb. In 2007 she joined the Sofia-based formation Бbrain Сstore Пproject. Her interests and activities are mainly in the field of contemporary dance and theatre. She has worked with directors and choreographers such as a.o. Nikolay Georgiev, Filipe Pereira, Galina Borissova, deufert&plischke, Thomas Lehmen, Ani Vaseva, Maren Strack. Among her works as creator and co – creator are : “Show me how”, “Our last pas de deux” after Galina Borissova, “a(e)ffect”;“Doing that thing again”; “Museum of Hygiene”; ”Velocity Pumps”; “Cliché”; “Donna Clara”; “Mirror Phase” ; “Transformation”; “Transfer” – site specific performance for “Paralelo 40″, Fatela, Portugal. Iva Sveshtarova is co-founder of the Nomad Dance Academy and of Antistatic – Festival for Contemporary Dance and Performance in Sofia.