Izložba slika Crtom i bojom

16.4. POGON JEDINSTVO
16:30 h
Izložba slika Crtom i bojom (Centar za rehabilitaciju Zagreb)

839A7141839A7138

Izložba slika nastala je unutar programa likovne radionice „ Crtom i bojom“ koja je bila održana tokom travnja 2016. u prostorijama Centra za rehabilitaciju Zagreb, sjedište Orlovac. Radilo se o terapeutsko -iskustveno interaktivnoj likovnoj radionici gdje su korisnici kroz medij slikarstva raditi jedan na jedan sa  studentima Akademije za likovnu umjetnost, Zagreb.
U samu radionicu bili su uključeni korisnici centra Ćuća Ranko, Žerjavić Kristijan, Neven Novak i Krešić Zdravko te studentice Tara Beata Racz, Dijana Zrnić, Noa Ema Geras i psihologinja Eva Jurković. Sveukupan rad mentorirala je i  autorica samog projekta mag. umj. Blanka Stančić Puhak.
Opći ciljevi su radionice su međusobna razmjene znanja, iskustava, talenta i kreativnosti te poticanje i osposobljavanje korisnika za što samostalniji pristup i način rada u likovnom stvaralaštvu. Također važan cilj je i integracija osoba s IT  u  afirmirani profesionalni svijet likovnih umjetnika kao i osvješćivanje  talenta  uz stručnu podršku i poticaj u svrhu što bolje integracije u lokalnu sredinu.

Autorica koncepta i mentorica:
BLANKA STANČIĆ PUHAK, mag. umj.

Diplomirala na Kent Institute of art and design,Rochester, UK, magistrirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje,Ljubljana, Slo. Završila dvogodišnju edukaciju iz kliničke ekspresivne art terapije u Zagrebu.Radi kao likovni terapeut sa osobama s intelektualnim teškoćama u Centru za rehabilitaciju Zagreb, sjedište Orlovac vec dugi niz godina. Fokusira rad na integraciju osoba s intelektualnim teškoćama u ravnopravan  svijet likovne umjetnosti kroz brojne umjetničke manifestacije, izložbe i organizacije.Živi i radi u Zagrebu.

839A7136

16th April
POGON – Zagreb Centre for Independent Culture and Youth
4.30pm Exhibition of paintings ‘With Line and Colour’ (the Centre for Rehabilitation Zagreb)

The exhibition of paintings resulted from the programme of an art workshop, titled “With Line and Colour,” which was held during April 2016 in the Centre for Rehabilitation Zagreb premises, in Orlovac Centre. It was a therapeutic-experiential interactive art workshop where participants worked individually with students of the Academy of Fine Arts in Zagreb using the medium of painting.

Users of the Centre that were involved in the art workshop are the following: Ranko Ćuća, Kristijan Žerjavić, Neven Novak, and Zdravko Krešić; with students Tara Beata Racz, Dijana Zrnić, and Noa Ema Geras, and the psychologist Eva Jurković. The entire work was mentored by the author of the project Blanka Stančić Puhak, MA.
General aims of this workshop are exchange of knowledge, experience, talent, and creativity as well as offering motivation and training to users so that they can have as independent approach and practice as possible in creation of art. Also, an important goal is to integrate persons with intellectual disabilities into the affirmed world of fine arts as well as to raise awareness about talents, supported by expert guidance, and motivation with purpose to enable a most favourable integration in local community.

Author of the concept and mentor:
BLANKA STANČIĆ PUHAK, MA
She graduated from the Kent Institute of Art and Design, Rochester, UK and obtained her Master of Arts title at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana, Slovenia. She completed her education in clinical expressive art therapy in Zagreb. She has worked as an expressive art therapist with persons with intellectual disabilities in the Centre for Rehabilitation Zagreb, in Orlovac Centre, for many years now. Her work is focused on integration of persons with intellectual disabilities into the world of fine arts without discrimination by means of numerous art events, exhibitions, and organizations. She lives and works in Zagreb.