Janeva Imfeld, Kovačić, Tomić, Pavlović, Chelfi: Međuprostor

30.5. Četvrtak / Thursday 20h

Međuprostor/ Interspace (Tomić, Pavlović, Chelfi) @ Hala V

16. Međuprostor

HRV

Predstava Međuprostor TRAS kolektiva nastala je u suradnji s Aleksandrom Janevom Imfeld i Nenadom Kovačićem. Međuprostor je nastao kao sinergija raznovrsnih ideja, misli, skladbi i zadataka svih autora, interaktivno djelujući u svojim međuprostorima gdje su svi sudionici redom ljubitelji mjesta u kojem ništa nije do kraja, ali postaje puno. Postaje i ostaje između dvaju svjetova, katova, ideja, negdje između poznatog i nepoznatog.

 

Autori / Authors: Aleksandra Janeva Imfeld, Nenad Kovačić, Petra Chelfi, Ivana Pavlović, Martina Tomić
Izvode / Performers:
 Nenad Kovačić, Petra Chelfi, Ivana Pavlović i Martina Tomić

ENG

The show Interspace by TRAS collective originated in collaboration with Aleksandra Janeva Imfeld and Nenad Kovačić. Interspace originated as synergy of various ideas, thoughts, compositions and tasks by all authors, interactively working in their interspaces where all participants loved the space where nothing was finished, but becomes full. It becomes and stays between two worlds, floors, ideas, somewhere between the known and unknown.

HRV

TRAS kolektiv

Petra Chelfi, Ivana Pavlović i Martina Tomić, plesne umjetnice već su godinama aktivne članice hrvatske plesne scene. Sa Sarom Barbieri, Ninom Sakić i Karolinom Šušom pokreću Tras kolektiv. Sve su surađivale i surađuju  i u vlastitim umjetničkim okruženjima, a ovdje se spajaju njihova različita iskustva koja postaju koautorski rad. Kolektiv se okuplja oko ideje poziva na suradnju koreografima, redateljima i umjetnicima iz različitih područja s kojima otvaraju prostor zajedničkog stvaranja.  Prostor koji postaje mjesto razmjene i istraživanja. Do sada su surađivale s Natalijom Manojlović, Irmom Omerzo, Vilimom Matulom, Rajkom Pavlićem, Pavlom Heidlerom.

ENG

TRAS collective

Petra Chelfi, Ivana Pavlović and Martina Tomić, dance artists who have been active members of Croatian dance scene for years now. Together with Sara Barbieri, Nina Sakić and Karolina Šuša they founded Tras collective. They all collaborated and collaborate in their own artistic environments, and here their different experiences connect and become co-authoring work. The collective gathers around the idea of a call for collaboration to choreographers, directors and artists from different areas with which they open space of joint creation. The space which becomes a place of exchange and research. So far they collaborated with Natalija Manojlović, Irma Omerzo, Vilim Matula, Rajko Pavlić and Pavle Heidler.