Kik Melone: Melone Pathaphysica

17.5. Petak / Friday 20h

Melone Pathaphysica (Kik Melone) @ MSU

1.Kik Melone

HRV

Polazište svake kreacije u tjelesnoj je izvedbi otvorenoj utjecajima realnog vremena u kojem se izvodi, a suradnički odnosno su-autorski i su-izvođački pristup čini srž umjetničke vizije. Predstavljamo Vam ovu Izvedbu kao Dokaz.  Ona je još prozirnija nego što je ikad bila, zamrznuta ili u pokretnim slikama. U već standardno proširenom formatu, dopuštamo da nas se tereti da smo ahistorični i neuvjerljivi, laki i luckasti i pozivamo se na ovu Izvedbu kao na Svjedoka. Svjedoka čega? Radovi koji čine ovu izvedbu odlučili su odstupiti od tiranije identiteta i umjesto toga baviti se činom. Kazališnim činom? Izvedbenim činom? Cirkuskim činom? I da i ne. Uprizorili smo: Čin ljubavi. Čin brižnosti. Čin plesanja na Satiea, kada nam se tako hoće. Čin govora iz tvog vanzemaljskog Drugog, zato što moramo. Čin poziva na radikalno činjenje. Činovi su novi, ali su već dugo prisutni u nama.  Iz nas. Pravi izljev činova koji čine više nego bi trebali, objašnjavaju preko potrebnog. Činovi koji objašnjavaju zakone izuzetaka, ostataka od već objašnjenog. I ono objašnjeno također objašnjavaju. Empirički. Činjenjem.

Autori i izvođači / With and by: Silvia Marchig, Iva Nerina Sibila, Marko Gutić Mižimakov, Umberto Lancia, Jasen Vodenica

Vizualni dokaz / Visual evidence: Marko Gutić Mižimakov

Produkcija / Production: Kik Melone u koprodukciji s Plesnim centrom Tala i Platformom HR / Kik Melone in co-production with Tala dance centre and Platforma HR

Ovaj rad dio je projekta Antisezona 19 – ples u Gorgoni, u suradnji s: Muzejom suvremene umjetnosti Zagreb, umjetničkim organizacijama Četveroruka i  Multimedijalna koliba i IMRC kolektivom.

This work is part of Antiseason 19 – Dance in Gorgona, in collaboration with: The Museum of Contemporary Art Zagreb, artistic organisations Fourhanded, Multimedijalna koliba and IMRC collective.

Projekt su podržali / Supported by: Gradski ured za kulturu Grada Zagreba i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

 

ENG

With a whole new range of transparency, still, and motion picture we present this Performance as evidence. In a by now standard expanded format we leave ourselves open to charges of being ahistorical or flimsy, light and flaky, and we call upon this performance as a witness. A witness of ? The work collected here aims to displace the tyranny of identity, and instead to think about acts? Theatrical acts, performance acts, circus acts? Yes and No. Staged are: Acts of love. Acts of care. Acts of dancing to some Satie if we want to. Acts of speaking from a position of your alien other because I have to. New and yet prior notions of acts. Of acting out. Overacting. Overexplaining. Explaining acts.

HRV

Kik Melone

Umjetnički projekt iz Zagreba (2008). Djeluje kao suradnička izvedbena skupina koja stvara na intersekciji plesa, kazališta, performansa, filma i eksperimentalne glazbe. Od osnutka do danas, Kik Melone je kreirala i producirala dvanaest izvedbenih projekata, okupivši brojne suradnike, gostujući diljem Hrvatske i inozemstva. Svoje izvedbene prakse Kik Melone temelji na eksperimentu, često se poigravajući sa žanrovskim elementima kako bi propitala razne aspekte performativnosti i teatralnosti.

ENG

Kik Melone

Artistic project from Zagreb (2008). It functions as a collaborative performative group that works on the intersection of dance, theatre, performance, film and experimental music. Since its foundation the group has created and produced twelve performative projects through collaborative processes, performed at numerous venues and festivals in Croatia and abroad. Kik Melone base their practice on experimentation, often playing with genre elements so as to question various aspects of performativity and theatricality. The starting point of all their work is physical performance open to the influences of real time as it occurs. Sharing authorship and performing are the cornerstones of their artistic practice.