KLIK!

KLIK!
Projekt KLIK!
edukativni je programski format čija su središnja točka djeca i mladi, njihov položaj u društvu te teme važne za njihov napredak i budućnost. Jedan je od njegovih glavnih fokusa razvoj novog i mobilnog multimedijalnog alata koji će se koristiti u obrazovnim ustanovama u koje se postavlja kao multimedijalna instalacija. Sama instalacija kao finalni proizvod ima izvedbenu dimenziju, ali je također ostavljena na upotrebu djeci u školama. Cilj postavljanja KLIK! instalacije u školske ustanove jest na krajnje jednostavan i zabavan način djeci približiti ideje i principe umjetnosti pokreta kroz njima bliske multimedijalne forme te ih potaknuti na pokret i igru u prostoru, učeći ih istovremeno o mogućnostima novih medija, kao i određenih osnovnih principa iz likovne i glazbene umjetnosti. Projekt KLIK! zamišljen je u trogodišnjem ritmu (2015.-2017.). Prva projektna godina posvećena je istraživanju kroz seriju od 4 umjetnička laboratorija, i to u Zagrebu (u sklopu festival Platforme.Hr), u Varaždinu (u sklopu festival 7. Dani suvremenog plesa), Čakovcu (u sklopu ASSITEJ festivala) i Rijeci. Sam autorski tim uključuje nekoliko interesnih grupa sudionika: studenti (multimedije, psihologije, plesne umjetnosti, pedagogije), mladi plesni umjetnici i izvođači, umjetnici i stručnjaci mentori (uz goste iz inozemstva) i djeca sama.

KLIK! project is an educational format for children and young people that focuses on their place in society and other topics important for their progress and future being. Development of new and mobile multimedia installation that will be used in educational institutions is one of the main tasks for KLIKER. The installation, after it’s finished, will have a performative dimension and will be placed in schools for them to use it. Placing the installation inside of schools is a simple and interesting way to explain and bring closer the ideas and principles of the art of the movement to the young audience through different forms of multimedia which are already known to them and at the same time it incorporates certain basic principles of fine arts and music. KLIK! project is a three-year project (2015. – 2017.) with the first year being a research period with 4 artist’s laboratories in Zagreb (as a part of the festival Platforma.Hr), Varaždin (as a part of the 7. Days of Contemporary Dance Festival), Čakovec (as a part of ASSITEJ Festival) and Rijeka. Team of authors and experts includes several different interest groups: students (multimedia, psychology, dance, pedagogy), young dance artists, mentoring artists and experts (besides the international guests) and the young audience themselves.