L.L. Navojec: A Solo Together

29.5. Srijeda / Wednesday 20h

A Solo Together (Larisa Lipovac Navojec) @ Hala V

13. A Solo together

a solo together
a solo to get there
a solo to get her
a solo to gather
a solo
together

 

A Solo Together

Autor / izvođač / Author / performer:
Larisa Lipovac Navojec
Dramaturginja / dramaturg:
Pavlica Bajsić Brazzoduro
Video i animacija / video and animation:
Aleksandar Rapaić
Dizajn zvuka / sound design:
Hrvoje Jelinčić / DJ hrwo E
Dizajn svjetla i tehnička podrška / light design and technical support:
Tomislav Božić
Hostese / hostesses:
Mirna Gaberšnik i Andrea Hršak
Dizajn / design:
Hrvoje Jelinčić
Produkcija / production:
Plesni Centar TALA
Veliko hvala ostalim suradnicima / Big thank you to all the other associates:
Grgur Navojec, Nevenka Lipovac, Jelena Peles, Dora Ožegović, Dora Šesto,
Nina Horvat, Manuela Svorcan, Bojana Colarić-Crneković.

A Solo Together HRV
Predstava A Solo Together tematizira pojam utopijskog kolektiva kojeg se autorica sjeća iz vlastitog djetinjstva provedenog u socijalističkoj Jugoslaviji. Osmišljena je kroz kontekst postsocijalističkog svijeta i zamišljena kao događaj koji je kreiran i izveden u suradnji s publikom. Osvrće se na pojam zajednice ili na sjećanje pojma o zajednici koja više ne postoji i ne vrednuje se na isti način.
Dramaturgija je fragmentarna: čini ju zbirka pojedinih trenutaka kao što su osobni artefakti, politička situacija, zvučna slika ili memorija tijela. Svi navedeni elementi djeluju poput dijelova slagalice koji se šire u različite kontekstualne i asocijativne prostore kako bi stvorili cjelovitu, konačnu sliku.
Autorica poziva publiku da pokušaju stvoriti kolektivnu misao, da se pridruže, okupe i stvore zajedničko iskustvo kroz bivanje A SOLO TO-GET- (t) HER (e).
Predstava je nastala u sklopu SODA/HZT Uferstudios programa u Berlinu gdje je premijerno izvedena u 12mj. 2017., a podržana je od Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba i Ministarstva kulture RH.

ENG
A Solo Together is a show that deals with the utopian collective term which author remembers from her childhood, which was carried out in socialist Yugoslavia.
The show is thought up through the context of a post-socialist world and is imagined as an event which is created and performed together with the audience.
It reviews the term community or the memory of the term of the community that no longer exists and is not validated in the same way.
The dramaturgy is fragmented: it is a collection of individual moments in which the performance deals with details like personal artefacts, political situation, acoustic exportations or installed memory.
All of these elements act as parts of a puzzle that spread in different contextual and associative spaces to make a whole, final image.
Author will try to invite the audience to make a collective thought, to join, gather and make a mutual experience which is A SOLO TO-GET-(t) HER (e).
The performance was created as part of the SODA / HZT Uferstudios program in Berlin where it was premiered at December in 2017, and supported by the City of Zagreb’s Culture Office and the Ministry of Culture of the Republic of Croatia