Masa dance company: partnering

25.5. Subota / Saturday 14:30h

Masa dance company: Partnering @ PC Tala

9.masa

 HRV

Raznim vježbama i igrama radi se na zagrijavanju i osvještavanju tijela kroz kontakt, uči se kako se nositi s vlastitom težinom i težinom partnera. Vježba se kako preuzeti odgovornost za sebe i partnera u raznim oblicima kontakta. Radi se s rizikom, povjerenjem, instinktom, samozaštitom, zaštitom drugog, brzinom, fragilnosti, mekoćom i tenzijom. Osjećajući drugo tijelo, bolje upoznajemo svoje. Usvajat će se vokabular iz bogatog repertoara ova dva plesača te istraživati vlastite ideje i mogućnosti u partneringu.
Voditelji / Workshop coordinators: Aleksandra Mišić i Ognjen Vučnić / Masa dance company

 

ENG

Through different exercises and games we work on warming up the body and body awareness through contact, we learn how to cope with our own weight and the weight of our partner. We practice hot take responsibility for ourselves and our partner in different ways of contact. We work with risk, trust, instinct, self-protection, protection of others, speed, fragileness, softness and tension. By feeling the other body we get to know our own better. We will adopt the vocabulary from a rich repertoire of these two dancers, and also explore our own ideas and possibilities in partnering.

HRV

Aleksandra Mišić

Rođena 1978.g u Puli. Svoje prve plesne korake započela je u Puli u Plesnom studiu Zaro pohađajući klasični balet, a daljnju edukaciju je nastavila u Hrvatskoj i inozemstvu učeći od renomiranih pedagoga i plesača (Laban Centar London, Impulstanz..). Umjetnička je ravnateljica i suosnivačica Masa dance company, zajedno s Ognjenom Vučinićem. Kroz svoju plesnu karijeru djeluje kao plesni pedagog, educirajući amatere i profesionalce u Hrvatskoj i inozemstvu u suvremenom plesu, partneringu i improvizaciji. Voditeljica je i organizatorica plesnih edukativnih programa u D/E/P -u, koji je dio djelatnosti Masa dance company. Kao plesačica ima dugogodišnje bogato iskustvo u brojnim predstavama Zagrebačkog plesnog ansambla te u suradnjama s domaćim umjetnicima i institucijama (INK, HNK Ivan Pl. Zajc, Zagrebački plesni centar, Tjedan suvremenog plesa, Plesni centar Tala, Žak Valenta, Liliana Rezsnik, Marjana Krajač i mnogi drugi). Dobitnica je Nagrade hrvatskog glumišta 2014. za najbolje plesno ostvarenje u predstavi Hermafroditi duše autora Žaka Valente, a kao koreografkinja, dobitnica je brojnih prestižnih domaćih i inozemnih nagrada i priznanja. Zajedno s Ognjenom Vučinićem, dobitnica je Nagrade kritike na Festivalu koreografskih minijatura 2011. godine te Grand prix nagrade na 6. Međunarodnom festivalu suvremenog plesa u Alžiru za predstavu Ti u produkciji Masa dance company. Surađivala je s raznim umjetnicima, kazalištima, redateljima, piscima, estradnim umjetnicima, glazbenicima i glumcima. Svoju akademsku edukaciju nastavlja na ADU te završava studij za nastavnika suvremenog plesa. Predaje predmet scenske prakse na plesnom odjelu Umjetničke škole Franje Lučića u Velikoj Gorici. Živi i radi u Zagrebu.

ENG

Aleksandra Mišić

Born 1978 in Pula. She started her first dance steps in Pula at the Zaro Dance Studio by attending classical ballet and then continued her education in Croatia and abroad by with renowned pedagogues and dancers (Laban Center London, Impulstanz ..). She is artistic director and co-founder of Masa dance company, together with Ognjen Vučinić. Through her dance career she work as a dance teacher, educating amateurs and professionals in Croatia and abroad in contemporary dance, partnering and improvisation. She is also the head of dance education programs in D / E / P, which is educational department of Masa dance company. As a dancer she has many years of rich experience in numerous performances dancing with Zagreb Dance Company and in collaboration with local artists and institutions (INK, Dance Center Tala, Žak Valent, Liliana Rezsnik, Marjan Krajač and many others). She is the winner of the Croatian Association of Dramatic Artists award 2014 for the best dance performance in the play Hermaphrodites of the Souls by the author of Žak Valenta, and as a choreographer, she is the winner of numerous prestigious domestic and foreign awards and accolades. Together with Ognjen Vučinić she won the Critics’ Award at the 2011 Choreographic Miniature Festival and the Grand Prix at the 6th International Dance Festival in Algeria for the performance You in production of Masa Dance Company. She has collaborated with various artists, theaters, directors, writers, musicians, and actors. Her academic education continues on Academy of Dramatic Arts in Zagreb, contemporary dance. She is a dance teacher of scene practice at the dance department in Velika Gorica at Music school Franjo Lučić. She lives and works in Zagreb.

HRV

Ognjen Vučinić

Plesač, koreograf, pedagog te suosnivač plesne kompanije MASA, bivši plesač Zagrebačkog plesnog ansambla, voditelj radionica u Zagrebačkom plesnom centru, pedagog u D/E/P edukativnom programu plesne kompanije MASA.Rođen 1980.g, u Puli. S nepune četiri godine počeo je pohađati satove klasičnog baleta u plesnom studiju Zaro. Sudjeluje u svim produkcija plesnog studija Zaro sve do 2000.godine. Iste godine na poziv koreografa Rajka Pavlića, dolazi u Zagreb te počinje s radom na projektu Ready Steady Go plesnog studija Liberdance. 2001. postaje član Zagrebačkog plesnog ansambla te sudjeluje u brojnim projektima. Kroz djelovanje u ansamblu radio je i kao asistent na projektima Interface te na projektu Kada bi svi malo utihnuli, Bitef dance kompanije u Beogradu, u koreografiji Snježane Abramović Milković. Autor je desetominutnog sola 5 do 12 i Tri none s Aleksandrom Mišić. Dobitnik je Nagrade hrvatskog glumišta za najbolja plesna ostvarenja 2006., 2010. i 2012. godine, nagrade žirija za predstavu Randevu na Festivalu minijatura u Beogradu, Grand Prix nagrade za predstavu Ti u Alžiru. Živi i radi u Zagrebu.

EN

Ognjen Vučinić

Dancer, choreographer, educator and cofounder of MASA dance company, former dancer of Zagreb Dance Ensemble, workshop coordinator at Zagreb Dance Center, educator at D/E/P educational program of MASA dance company. Born in Pula in 1980. Before he was four years old he started taking classical ballet lessons at Zaro Dance Studio. He participated in every production of Zaro Dance Studio until 2000. In 2000 he comes to Zagreb, by invitation of choreographer Rajko Pavlić, and begins working on Ready Steady Go project of Liberdance Dance Studio. In 2001 he becomes a member of Zagreb Dance Ensemble and participates in numerous projects. During his time spent in the ensemble he worked as an assistant on projects Interface and Kada bi svi malo utihnuli by Bitef Dance Company in Belgrade, choreography by Snježana Abramović Milković. He is author of a 10-minute solo 5 do 12 and Tri none with Aleksandra Mišić. He won the Croatian Actor Award for best dance accomplishments in 2006, 2010 and 2012, Jury Award for Randevu at Minijature Festival in Belgrade, Grand Prix for Ti in Algeria. He lives and works in Zagreb.