Matija Ferlin: Sad Sam (Revisited)

20.5. Ponedjeljak / Monday 20h

Sad Sam (Revisited )(Matija Ferlin) @ ITD

4. Matija Ferlin

 

HRV

Nismo ni potpuno samostalni, niti smo potpuno podložni vanjskom svijetu. Ambivalentnost ovog odnosa vrijedi isto tako i za našu želju prema drugom, prema njegovoj drugosti, prema našem vlastitom Drugom. Događaj-tijelo odvija se u kazališnom samouranjanju i otpuštanju emocija, uz napuštanje svake teatralizacije i površnosti predstave, uz uvođenje gledatelja u stanje izvođača, u stanje izvedbe, u stanje ”igranja”. Pitanje koje svojom izvedbom postavlja Matija Ferlin povezano je s tumačenjem tijela, odnosno kako izbjeći njegovu određenost istovremeno prihvaćajući trenutačnost njegovog djelovanja i retoričke parametre njegovih metaforičkih i metonimijskih odnosa. Riječ je o upotrebi različitih promatračkih strategija, igre nevidljivog i izloženog, višeg i nižeg, zadovoljstva i boli, želje i odsutnosti, a to su moćne izvedbene strategije kojima nas Matija Ferlin sa Sad Sam Revisited poziva na otkrivanje i istraživanje.

 

Autor i izvođač / Author and performer: Matija Ferlin

Tekst / Text: Katalina Mella

Glazba / Music: Ivo Bol

Trajanje / Duration: 40 minuta

Premijera / Premiere: 21.6.2004., Amsterdam

Prvi put izvedeno na Platformi mladih koreografa (Zagreb 2006.) / First performed at Platform of Young Choreographers (Zagreb, 2006)

 

ENG

We are not completely independent, nor are we completely subjected to the outside world. Duality of this relationship can be applied to our desire for another, to their other nature, to our own Other. Event – body occurs in a theatrical self-drowning and release of emotions, with leaving every theatricality and superficiality of the show, by introducing the spectator into the state of a performer, the state of the performance, the state of ”playing”. The question that Matija Ferlin poses with his performance is connected with interpretation of the body, that is how to avoid its determination while at the same time accepting the instantaneity of its work and retoric parameters of its metaphoric and metonimic relations. This means using different observation strategies, games of the invisible and exposed, taller and smaller, pleasure and pain, desire and absence, and thse are powerful performance strategies with which Matija Ferlin invites us to reveal and explore with Sad Sam Revisited.

 

HRV

Matija Ferlin

Nagrađivani hrvatski koreograf, redatelj i izvođač rođen je u Puli 1982. godine. Diplomirao na School for New Dance Development u Amsterdamu. Živio je i radio u Berlinu i Torontu. Nakon povratka u Pulu, posvetio se istraživanju i reartikulaciji različitih koncepata scenske izvedbe i ostalih medija kao što su kratki film, video i izložbe. Od 2014. godine živi u Svetvinčentu.

ENG

Matija Ferlin

Award winning choreographer, director and performer was born in Pula in 1982. He graduated at School for New Dance Development in Amsterdam. He has lived and worked in Berlin and Toronto. After returning to Pula, he was dedicated to researching and re-articulation of different concepts of scenic performance and other media like short film, video and exhibitions. He lives in Svetvinčenat.