Monokrom – Iva Nerina Sibila

Monokrom

 Monokrom je slika ili crtež u raznim nijansama jedne boje. Plesna predstava Monokrom razmatranje je ovog pojma tjelesnom izvedbom.

Monokromija je tako

simetrija prije njezinog slamanja,

kretanje  u neprekidnoj fluktuaciji unutar samog sebe,

vrijeme koji postoji bez memorije.

Plavo je boja beskraja, crveno znanja, zlatna središta.

Bijelo su sve u boje jednom. Jednostavnost. Prisutnost. Prostornost.

Monokrom se u procesu rada oslanja na opus likovnog umjetnika Ante Jerkovića, prvenstveno na niz instalacija Potpisujem sve što je plavo, a njegov put kroz monokromiju bitno je sidrište našeg rada.

Autorica predstave je Iva Nerina Sibila, u suradnji s plesačima Silviom Marchig, Pavlom Heidlerom i Žakom Valentom te glazbenikom Josipom Maršićem. Producent je umjetnička organizacija Kik Melone, a partneri projekta su Trafik, KC Travno, Klub Močvara te Plesni centar Tala. Monokrom je rezultat projekta Revisitng Pacifika ostvaren financijskom podrškom Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport grada Zagreba.

Izvedbe u Močvari – 16. i 17. rujan 2014.