NESTAJANJA

Nestajanja,
somatski susret izvođača i gledatelja

autorica koncepta/concept: Zrinka Šimičić Mihanović
plesačice/dancers:    Tamara Curić, Lana Hosni, Roberta Milevoj, Ivana Pavlović, Zrinka Šimičić Mihanović, Nastasja Štefanić

autor zvuka/sound: Roko Crnić
oblikovatelj svjetla/light design: Tomisav Maglečić
istraživačica procesa/ process researcher: Ivana Slunjski

Rad Nestajanja gradi se na somatskom iskustvu izvođača, kao i gledatelja.

Zanima nas pojedinačno i osobno koje izranja iz općeg i univerzalnog. Krećemo od jedne, prve stanice iz koje smo nastali, kao pojedinci i kao vrsta i, putujući dubinama različitih struktura i procesa koji nas čine onime što jesmo, stvaramo ples.

Autorica koncepta, Zrinka Šimičić Mihanović, posljednjih deset godina studira i istražuje somatski pokret, prvenstevno kroz Body-Mind Centering® pristup, ali i kroz druge somatske pristupe i prakse. Njezin autorski rad i do sada je bio nadahnut somatskim iskustvom, no u Nestajanjima ono prvi put istodobno postaje ishodištem, metodom, a na određeni način i temom rada.

Projekt je nastao u koprodukciji Multimedijalne kolibe i Zrinke Šimičić Mihanović, uz potporu Grada Zagreba i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Rad Multimedijalne kolibe podupire Zaklada Kultura nova
Hvala: Sonji Pregrad, Plesnom centru Tala, Gradskom dramskom kazalištu “Gavella”.

 

Disappearances
Somatic encounter of performers and audience 

Disappearances is built up on somatic experience of performers, as well as the audience. We are interested in the individual and personal that emerges from general and universal. We start from one, first cell from which we originated, as individuals and as a species and, traveling through depths of various structures and processes that make us what we are, we make dance.

The concept author Zrinka Šimičić Mihanović, for the past ten years has been studying and researching somatic movement, primarily through Body-Mind Centering® approach, but also through other somatic approaches and practices. Her authoring work till now was inspired by somatic experience, but in Disappearances for the first time it simultaneously becomes a starting point, method and in a way the subject of the work

The project is a co-production of Multimedijalna koliba and Zrinka Šimičić Mihanović, with the support of The City of Zagreb and Ministry of Culture in Croatia.

The work of Multimedijalna koliba is supported by Kultura Nova Foundation.
Thanks to: Sonja Pregrad, Tala Dance Center, City Drama Theatre „Gavella“

DSC04389 copy DSC04184 copy DSC04144 copy