Nikolina Komljenović: ples na svili

25.5. Subota / Saturday 11:30h

Nikolina Komljenović: Ples na svili / Silk dancing @ PC Tala

7. Nikolina Komljenović

 

HRV

Ples na svili je zračna akrobacija novog cirkusa. Spoj je plesa i gimnastike, a odvija se na dvije okomito postavljene trake materijala. Razvija cijelo tijelo i neizmjerno je zabavan i zarazan!

Radionica se sastoji od tri dijela. Prvi dio se bavi osvještavanjem vlastitog tijela, zagrijavanjem i osnovama motorike potrebne za ovladavanje zračnom akrobacijom. Radit ćemo vježbe snage i fleksibilnosti koje zagrijavaju cijelo tijelo, rade na fleksibilnosti i snazi jezgre, kao i na koordinaciji i razvoju ravnoteže. Svi glavni mišići naporno će raditi na tkivima koji su nam potrebni, na spiralama tijela i izdržljivosti u pozicijama kao dobar uvod za elemente i pokrete na svili. Drugi se dio odvija u zraku, na tkanini, u kojemu se uče vještina, figure i razvija se  vlastiti umjetnički izraz. Radit ćemo na pojedinačnim figurama, rotacijama i padovima, prijelazima između njih i cijelim koreografskim sekvencama. Treći, i jednako bitan dio, istezanje je potrebno da bi se smanjila bol u mišićima.

Akrobacijama na svili mogu se baviti svi muški i ženski, od svoje 6 godine do 66!

ENG

Silk dancing is a type of new circus aerial acrobatics. It is a connection of dance and gymnastics, and it’s performed on two vertically placed straps of material. It develops the whole body and it is exceedingly fun and contagious!

The workshop consists of three parts. The first part deals with consciousness of your own body, warming up and the basics of motoric necessary to master aerial acrobatics. We will work on strength and flexibility workouts that warm up the whole body, work on flexibility and core strength, as well as coordination and balance development. All main muscles will work hard on joints that we need, on body’s spirals and endurance in positions as a good introduction for elements and moves on silk. The second part takes place in the air, on fabric, when we learn skills, figures and develop our own artistic expression. We will work on single figures, rotations and falls, transitions between them and whole choreographic sequences. The third part, and equally important, is stretching to decrease pain in muscles.

Both men and women can do aerial silk, from 6 to 66 years old!

 

HRV

Nikolina Komljenović

Jedna je od prvih izvođačica plesa na svili u regiji. Plesom na svili bavi se već 20 godina, a podučava od 2008. godine. Sa svojim je projektima gostovala i vodila radionice diljem cijelog svijeta, od Kine, Palestine, Jordana, Alžira i Nigerije, do Njemačke, Belgije, Francuske, Poljske, Grčke te cijele regije. Profesionalna je plesačica suvremenog plesa s afinitetima i znanjem u širokom području izvedbenih umjetnosti, od raznih plesnih tehnika, kao i cirkuskih vještina akrobacija u paru, vertikalnog plesa, manipuliranja objektima te jedina u cijeloj regiji koja izvodi ples u zorb lopti- voltige, te jedina u svijetu koja izvodi zračni ples na prozirnim nitima.

 

ENG

Nikolina Komljenović

One of the first aerial silk performers in the region. She has been doing aerial silk for 20 years now, and she teaches it since 2008. She guest showed with her projects and held workshops all over the world, from China, Palestine, Jordan, Algeria and Nigeria, to Germany, Belgium, France, Poland, Greece and the whole region. She is a professional contemporary dancer with affinities and knowledge in a wide area of performance art, from various dance techniques, as well as circus skills of acrobatics in pairs, vertical dance, manipulating objects. She is the only one in the whole region who performs dance in a zorbing ball- vaulting, and the only one in the world who performs aerial dancing on transparent thread.