Nomadovizija – projekcija filma i izložba arhive NDA CRO (HR)

25.4.
Pogon Jedinstvo, Mala Dvorana, 18 sati
Nomadovizija, projekcija filma i izložba arhive NDA Cro

1 2

 

 

 

 

 

Otvaranje izložbe – arhive
Arhiva NDA Cro  postavljena je kao izložba unutar projekta Nomadografija ostvarenog u suradnji s KDF festivalom u jesen 2015. Kolektivnom suradnjom mapirali smo rad članova koji aktivno djeluju u razvoju suvremeno-plesne scene u Hrvatskoj, njezinom umrežavanju i mobilnosti. Fokus NDA Cro je na decentralizaciji plesne scene u svakom pogledu te na raznim formatima dijeljenja i prijenosa znanja, kako u samom umjetničkom aspektu, tako i u organizacijskom, produkcijskom, lobističkom i društvenom.

Postava prostora ostvarena je u suradnji s Hanom Lukas Midžić

Nomadovizija, zagrebačka premijera filma
U ovom filmu svi članovi NDA Cro dijele svoje iskustvo od osnivanja do danas. NDA Cro je kolektiv koji djeljuje kroz zajedničke sastanke i projekte te aktivan angažman svih pojedinaca unutar svojih lokalnih scena. U Nomadoviziji primijenili smo principe na kojima se bazira suradnja unutar kolektiva kako bi prikupili materijale i arhivirali većinu naših pojekata i prikazali način djelovanja.

Autori filma: Aleksandra Janeva Imfled, Dejan Košćak, Iva Nerina Sibila, Sanja Petrovski u suradnji s kolektivom NDA Cro.

NDA Cro trenutno čine: Larisa Navojec, Sanja Petrovski, Nives Soldičić, Ivana Kalc, Melita Spahić Bezjak, Sanja Tropp Frühwald, Dejan Košćak, Tamara Curić, Iva Nerina Sibila, Aleksandra Janeva Imfeld.
25th April
Pogon – Zagreb Centre for Independent Culture and Youth, Small Hall, 6pm
Nomadovizija, film presentation and exhibition of the archive of the NDA Cro

Opening of the exhibition – archive
The archive of the NDA Cro was installed as an exhibition within the project Nomadografija, realized in collaboration with the Karlovac Dance Festival in the autumn of 2015. By means of collective collaboration, we mapped the work of members who have actively been participating in the development of contemporary dance scene in Croatia, networking of this scene and making it mobile. The focus of the NDA Cro is decentralization of dance scene in every respect and in different formats of sharing and transferring knowledge, in the artistic aspect, as well as in organizational, productional, and social aspect and in terms of lobbying.

The exhibition display was realized in collaboration with Hana Lukas Midžić

Nomadovizija, the Zagreb premiere of the film
In this film, all the members of the Nomad Dance Academy Croatia share their experience from the foundation until present time. The NDA Cro is a collective that acts through meeting together and through shared projects, as well as through active involvement of all the individuals within their respective local scenes. In Nomadovizija, we have used principles which represent the foundation of collaboration within the collective in order to collect materials and archive most of our projects as well as present our mode of operation.

Authors of the film: Aleksandra Janeva Imfled, Dejan Košćak, Iva Nerina Sibila, and Sanja Petrovski in collaboration with the collective of the NDA Cro.

NDA Cro currently consists of: Larisa Navojec, Sanja Petrovski, Nives Soldičić, Ivana Kalc, Melita Spahić Bezjak, Sanja Tropp Frühwald, Dejan Košćak, Tamara Curić, Iva Nerina Sibila, and Aleksandra Janeva Imfeld.

 izlozba_grafika1 izlozba_grafika2