Pauline Payen

Naslov:
Ja sam genije koji je pobijedio na lutriji ili Priče o čovjeku od izmeta

Autor i suradnici: Pauline Payen alias Jelena Alempijevic, alias Blai Costa Ferrer, alias Simone Gisela Weber.

Kratki opis:
Odakle dolaze naše želje? Ako je „Moje ja“ mnogostruko, propusno, željno i poželjno koja je poanta otpora? Gdje i kada mogu ući nazad? Gdje i kako mogu postaviti granicu? I može li taj limit poprimiti oblik „Mi“ u svijetu punom „Ja“? Može li to „Mi“ biti inkluzivnije? A kako je Ja+Ja=Mi tko su onda „Oni“?
Mi nismo ono što bi Oni htjeli da Ja jesam. Ne namjeravam se boriti protiv nego za. Nisam ništa što MI kažemo da Oni hoće. I tako je rekla.

Kratki životopis:
Pauline Agnès Yannie Payen di Palma Pham Thi Nguyen Tran i tako dalje je mlada nadolazeća umjetnica, višedisciplinarna performerica, koreografkinja s nekoliko osobnosti te stručnjakinja paradoksa. Rođena je u Parizu 1984. godine. Zasićena gradom i ograničenjima koje gradovi nose seli se na jug kako bi studirala visoku umjetnost na Ecole des Beaux Arts u Toulouseu u Francuskoj što je je odvelo do studija na  Hochschule Bildende Kunst u Braunschweigu u Njemačkoj. U Düsseldorfskom Kulturamt-u 2010. primljena je na stipendirano stažiranje te se kasnije seli u Berlin gdje trenutno živi i radi. Sudjelovala je u i inicirala brojne umjetničke i performerske projekte kao primjerice OVNi Video Festival u hotelu Windsor u Nici u Francuskoj, režirala je nekoliko glazbenih isječaka, radila na Estimated Times Newspaper projektu diljem Europe i također na Voyager Radio Show projektu te seriji izložbi Manege u Berlinu. Izlagala je i izvodila u brojnim prostorima kao primjerice Musée de la Chasse et de la Pêche u Parizu, Espace Croix-Baragnon/Le BBB/Lieu Commun u Toulouseu, Atelier KSR/Bethanien/BallhausOst u Berlinu, Gallery Ida Schmidt u New Yorku…te na raznim festivalima diljem svijeta. Njezin se rad u početku fokusirao na video performans no kroz vrijeme sve se više pomiče prema scenskoj umjetnosti. Od travnja 2016. godine djeluje u diplomskom programu SoDA akademije HZT u Berlinu. Fokusira se na razvijanje istraživanja oko društvene projekcije „sebe“ i paradoksalne potrebe tj. odbacivanja prilagodbe društvenim modelima. www.paulinepayen.net

TITLE:
I am the Lottery Winning Genius or Stories of the Man of Shit.

AUTHOR AND COLLABORATORS:
Pauline Payen alias Jelena Alempijevic, alias Blai Costa Ferrer, alias Simone Gisela Weber.

SHORT DESCRIPTION:
Where do our desires come from? If My Self is multiple, penetrable, desiring and desired, where is the point of resistance? Where and when can I penetrate back? Where and how should I set a limit? And can this limit take the shape of a “We” in a world of “I” ? Can this “We” be more inclusive? And if I+I=We, then who are They?!
We are not what they want I to be. I do not intend to fight against but for. I am not anything we say they want. And so she said.

SHORT BIO:
Pauline Agnès Yannie Payen di Palma Pham Thi Nguyen Tran and so on, is a young auto-emerging artist, multidisciplinary performer, multipersonnality choreographer and paradoxing practitioner. She is born in Paris in 1984. Overwhelmed by the city and its constraints, she decided to move south and study fine art at Ecole des Beaux Arts de Toulouse, France, which led her to also study at the Hochschule Bildende Kunst of Braunschweig, Germany. In 2010 she obtained a granted residency from the Düsseldorf ‘s Kulturamt and afterwards moved to Berlin where she currently lives and works. She has participated and initiated numerous artistic and performative projects such as the OVNi Video Festival at the Windsor Hotel in Nice, France, directing of several music video clips, the Estimated Times Newspaper project through Europe as well as the Voyager Radio Show and the Manege exhibition series in Berlin. She has exhibited and performed in numerous venues such as Musée de la Chasse et de la Pêche, Paris, Espace Croix-Baragnon/Le BBB/Lieu Commun, Toulouse, Atelier KSR/Bethanien/BallhausOst, Berlin, Gallery Ida Schmidt, New York… and in different festivals around the world. Her work originally developing around video-performance, led her to move more and more towards the performing arts. Since April 2016, she works within the frame of the SoDA Master Program of HZT Berlin, developing her research around social representation of the self, and the paradoxical need and rejection of conforming to social models.  www.paulinepayen.net

pauline_payen