Plesni odsjek ADU – Aperitiv

Ovogodišnji „aperitiv“ predstavlja odabrane radove prve generacije studenata 1. godine BA studija Suvremenog plesa pri Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Radovi su nastali u svrhu ispita iz predmeta Koreografija 1 na kojem su studenti trebali kroz praktičan rad na vlastitom kompozicijskom zadatku, na izabranu temu, primijeniti neke od nastavnih jedinica kroz koje su prošli tokom prvog semestra (prostor, dinamika i fraziranje, različitost kvaliteta pokreta…).

Trajanje: 10-15 min

 

APERITIF

This year’s “aperitif” presents choice works by the first generation of first year students of the Contemporary Dance BA program at the Academy of Dramatic Art, University of Zagreb. These works were created for an exam in the course Choreography 1, where students had to take a certain topic, and, through practical work on their own compositional task, apply some of the lessons they learned during their first semester (space, dynamics and phrasing, difference between the quality of moves…).

Duration: 10-15 min

 

Fotografija za knjizicu

Izvan oklopa  

Koreografija i izvedba: Martina Terzić

Tema: Nešto sasvim osobno

Oklop

Ono što odrasle na prvi pogled jasno razlikuje od djece jest njihov karakteristični sigurnosni oklop. Srastao je sa tijelom i samo s prednje i stražnje strane postoje otvori za prolaz igre, mašte i slobode izražavanja, koji se u slučaju opasnosti uvlače unutra.

 

Outside the Shell

Choreography and performance: Martina Terzić

Theme: Somehing completely personal

The Shell

What clearly distinguishes adults from children at first glance is their characteristic safety shell. It has grown together with their body and only its front and back ends have an opening to let play, imagination and freedom of expression through, which, in case of danger, withdraw inside.

 

 

 

DSC_0073[2]

Marta Krešić mora napraviti koreografiju

Koreografija i izvedba: Marta Krešić

Tema: Nešto sasvim osobno

Student mora napraviti koreografiju. Tema koreografije mora biti zanimljiva i inspirativna dotičnome. Ako tema dotičnome nije zanimljiva i inspirativna, svejedno, mora prezentirati i otplesati koreografiju kao da je.

Marta Krešić Has to Create a Choreography

Choreography and performance: Marta Krešić

Topic: Something completely personal

A student has to create a choreography. The topic of the choreography has to be interesting and inspiring to its creator. If the topic is not interesting and inspiring, it still has to be presented and performed as if it were.

 

 

 

wesee

Bijelo kao potencijalno

Koreografija i izvedba: Lana Šprajcer

Tema: Bijelo

Prazan bijeli papir je potencijalno mjesto za izraz i čitanje različitih značenja; potencijalno – koje se ne očituje, ali se pretpostavlja.

White as Potential

Choreography and performance: Lana Šprajcer

Topic: White

A blank sheet of white paper is a potential place for expressing and reading different meanings; the potential – that which does not manifest, but is assumed.