Predstava koja je nastala u svibnju

27.5. Ponedjeljak / Monday 19h
Predstava koja je nastala u svibnju (Tamara Curić i Hanna Plirn) @ Vinyl

12. Predstava koja je nastala

HRV
Sve je ljubav. Ili nije. Donijeti krajnju odluku o ljubavi nije moguće. Odluka i/li ne-odluka ionako ne vode nigdje, već smo tu. Ostaje nam igra. Za početak ti si ti, ja sam ja, mi smo mi. Kroz igru ti postaješ ja, ja postajem ti, mi (p)ostajemo mi. Krećemo se kružno, vrtložno, sve se vrti u krug. Još jedna igra. Kažemo Evo još jedna igra! Niz igara treba nestati i iz niza i igre nastati predstava. Točno takva, kakva nam je potrebna sada.  Predstava koja je nastala u svibnju ne sjeća se ničega osim sebe ispred ovog trenutka. Prvo je igra, onda predstava koja nastaje kroz niz igara. Tamara i Hanna predlažu i vode igru. Razlika između vas, posjetitelja i suigrača igre i njih dvoje, je samo u tome da su Tamara i Hanna malo više igrali ovu igru nego vi. Predstava će biti ondje, u Vinylu, a ne ovdje, gdje ovo sada čitaš, zato je ovo poziv da se priključite i s nama otkrijete o čemu je igra i kako se pretvara u predstavu ispred vas i među nama.

Autorice / M.C. / koreografkinje / suigračice / Authors / MC / choreographers / co-players: Tamara Curić i Hanna Plirn
Produkcija / Production: idto.upri.se
Koprodukcija / Coproduction: Svijet / World
Projekt podržali / Project was supported by: Vinyl i Plesni centar Tala / Dance Center Tala
Hvala / Thanks to Vedranu Petrnelu i Ivi Nerini Sibila
ENG

Everything is love. Or it isn’t. It is not possible to give a final decision about love. Decision and/or non-decision don’t take you nowhere anyway, we are already here. What’s left is the game. For starters you are you, I am me, we are us. Through the game you become me, I become you, we become (remain) us. We move in circles, swirls, everything moves in circles. Another game. We say: Here is another game! A series of games has to disappear and from the series and from the game a show must come out. Exactly like that, like we need it now.  A show that came to life in May does not remember anything but itself before this moment. First it’s a game, then a show that comes to life through a series of games. Tamara and Hanna suggest and lead the game. The difference between you, visitors, and game players and the two of them is only in that Tamara and Hanna had played this game a bit more than you. The show will be there, in Vinyl, and not here, where you are reading this, because this is an invitation for you to join and together with us discover what the game is about and how it transforms into a show in front of you and among us.
Umjesto kupnje ulaznice svaki posjetitelj može donirati neko dobro u vidu hrane, različitih darova, usluga i slično, svatko po svojim mogućnostima i idejama…
Instead of buying tickets, every visitor can donate some kind of goods like food, different gifts, services etc. everyone according to their possibilities and ideas…