Radionica TOUCH OF MADNESS – K. M. Horn/N. Mutić

TOUCH OF MADNESS

Opis radionice

Katharina Machenka Horn i Nemanja Mutić predlažu radionicu temeljenu na predstavi „dodir LUDILA“ u kojoj bi sudionici radionice promišljali i istraživali pitanja identiteta i domovine.

Sudionici radionice biti će vođeni kroz niz automatskih vježbi pisanja te improvizacija s tekstom i pokretom. Radionica je temeljena na metodi use-abuse (upotrijebi-zloupotrijebi) koju je razvila Nir de Volff, koreografkinja bazirana u Berlinu. Nir de Volff osnivačica je grupe Total Brutal s kojom Katarina surađuje od 2010. godine te podučava metodu diljem svijeta.

Use-abuse istražuje naše somatske strukture i njihove harmonijske / disharmonijske odnose s našim dišnim sustavom. Fokusira se na somatska područja koja običavamo zapostaviti te ih oživljava. Cilj metode je istražiti harmonijsku koordinaciju između tijela i emocija plesača, glumaca tj. izvođača. 

Use-abuse stimulira osjećaj slobode i iskrenosti u pojedinom tijelu. Od vas traži da ignorirate osuđivanje samih sebe. Iako je ova metoda stvorena kako bi umjetnici mogli dati još više u tjelesnom aspektu kroz daljnje istraživanje metode sudionici mogu doći i do drugih nusprodukata kao društvenih, političkih ili terapeutskih. Otkriva novu dimenziju pokreta, novo istraživanje tijela kakvog smo poznavali.

Use-abuse je potraga za cjelovitom slobodom mišića koja plesače vodi do novih tjelesnih osjeta i širi njihove granice. Dozvoljava istraživanje kreativnosti u plesnom studiju uz pozitivni pristup ostavljanja svih ograničenja i (loših) navika iza sebe.
Radionice će počinjati dugim vježbama introspekcije koje će preći u energični „Total Brutal“ način kretanja.
Radionca je osmišljena kao kratka proba koja će rezultirati zbirkom individualnih nastupa svakog sudionika.

Katharina Maschenka Horn

Katharina Maschenka Horn njemačka je plesačica, koreografkinja i predavačica bazirana u Berlinu. Studirala je Ples i koreografiju na ArtEZ – Hogeschool voor de kunsten Arnhem u Nizozemskoj.
Od 2010. godine radi s Nir de Volff/Total Brutal (Berlin), na izvođenju, asistiranju i podučavanju metode Total Brutal „use-abuse“. Od 2014. godine Katharina nastupa u teatru Schaubühne u Berlinu u produkciji “NEVER FOREVER” koju izvode Falk Richer i Total Brutal. Kao koreograff radi od 2008. godine te održava bliske odnose s zemljama Balkana.

www.katharinahorn.com

Nemanja Mutić
Nemanja Mutić je bosansko-srpski glumac, lutkar, plesač i predavač. Studirao je glumu i lutkarstvo na Umjetničkoj akademiji u Osijeku gdje je diplomirao 2014. godine u klasi profesora Bore Stjepanovića. Od početka 2017. godine baziran je u Berlinu.

Workshop Description
Katharina Maschenka Horn and Nemanja Mutić are proposing a workshop based on the show touch of MADNESS, where the workshop participants are asked to research and explore questions of homeland and identity.

The workshop participants will be led through a series of automatic writing exercises and text and movement improvisations. The workshop will be based on the use-abuse-method, which is a dance method that has been developed by Berlin based choreographer Nir De Volff / Total Brutal (with whom Katharina works together since 2010), has been invited to prestige dance center around the world and is taught by Katharina since several years.

Use-abuse explores our somatic structure and its harmonic / disharmonic relation to our breathing system. It focuses on somatic areas, that we tend to ignore and brings them alive. The method aims to research the harmonized coordination between the body and the emotional system of dancers, actors and performers.

Use-abuse stimulates freedom and honesty in individual bodies. It demands to neglect self-judgement. While this method was designed to find greater range within a physical practice, through the participants exploration of this technique other byproducts may appear, whether that be social, political or therapeutical. It offers new dimension for movements, new exploration of the body „as we know it“.

Use-abuse is a search for total freedom of the muscles, that leads dancers to a new physical sensation and expands their borders. It allows creativity to be explored in the studio with the notion of leaving behind limitations and (bad) habits.

The workshop days will start with a long section of self-exploration and develop into higher energy levels in ’Total Brutal’s movement style’.

The workshop will be built up like a short rehearsal process, which will lead to a collection of individual material from each workshop participant in the end of the workshop.

CV Katharina Maschenka Horn
Katharina Maschenka Horn is a Berlin based German dancer, choreographer and teacher. She studied Dance and Choreography at the ArtEZ – Hogeschool voor de kunsten Arnhem (NL).
Since 2010 Katharina is working with Nir de Volff/ Total Brutal (Berlin, D), performing, assisting, as well as teaching the Total Brutal ‘use-abuse-method’. Since 2014 Katharina performs at Schaubühne Berlin (D) in the production NEVER FOREVER by Falk Richter and Total Brutal.
Katharina is working as a choreographer since 2008 with tight connections to the Balkan countries.

www.katharinahorn.com

CV Nemanja Mutić
Nemanja Mutić is a Bosnian / Serbian actor, puppeteer, dancer and teacher.
He studied acting and puppetry at the Academy of Arts in Osijek, Croatia, where he graduated 2014 in the class of Prof. Boro Stjepanović.
Since the beginning of 2017, he is based in Berlin.

touch of MADNESS 300dpi ©Emilien Leonhardt