Streetforma Festival

Streetforma je platforma za street plesače u Zagrebu. To je kolektiv street dance učitelja, umjetnika i freestylera. Ove godine predstavljamo dva strana koreografa Londonski Kenrick Sandy, te Aviance Milan iz Švedske.

Tjedan Streetforme sastavljen je od Rezidencije, Radionica, Tribine te nezaobilaznog Jam-a. Počet će u ponedjeljak 21.4. i završiti u nedjelju navečer sa izvedbom.

Moderatori Festivala: Vesna Grandeš i Mario Vrbanec

Trajenja: 45 min

 

 

Kenrick_Sandy_Platforma_hr_2014

Kenrick Sandy Rezidencija

Cilj rezidencije je uključivanje street plesača u proces stvaranja kazališnog komada pod vodstvom iskusnog londonskog koreografa Kenricka Sandyja. Isto tako omogućuje plesačima da svoje urbane freestyle vještine apliciraju u drugačije koncepte pokreta i razmišljanja.

Od izabrane grupe plesača u rezidenciji, u trajanju od šest dana,  Kenrick će proizvesti urbano “suvremeni“ kazališni uradak koji će biti prezentiran u nedjelju 27.4.

Kenrick Sandy (UK) Kenrick „H2O“ Sandy je suosnivač/umjetnički voditelj Boy Blue Entertainmenta (umjetnički suradnici u Barbican centru) i jedan od najboljih koreografa na urbanoj, komercijalnoj i kazališnoj sceni UK-a. 2012. Kenrick je koreografirao za svečano otvorenje Olimpijskih igara u Londonu. Rasprodane izvedbe u Hong Kongu, koreografija za veliki film u produkciji Vertigo Filmsa 2013. i pojavljivanje u Jonzi Djevom Lyrikal Fearta Redux na Sadlers Wellsu. Kenrick koreografira i režira za Unleashed, koji je ugostio BBE-ove Da Bratz and Bluez, uključujući i Barbicanove Young Poets, filmografe i glazbenike na jednoj pozornici. Kenrickove kvalifikacije su brojne i uključuju kazalište, TV i film, na nacionalnoj i međunarodnoj razini na raznim projektima i sa brojnim umjetnicima, kao što su Misteeq, Sugababes, Plan B, Victoria Beckham, Olivier Awarded Pied Piper, Into the Hoods, Street Dance 3D, BAFTA Awards, So You Think You Can Dance i CBBC-jev Alesha’s Street Dance Stars.

 

 

Aviance _Milan_Platforma_hr_2014

Aviance Milan Vogue Workshop

Vogue je plesni stil nastao iz Harlemske ballroom scene u 80tima. Nakon Madonninog spota Vogue i dokumentarca Paris is Burning 1990.,kao stil dobiva veće izlaganje široj publici. Vogue je okarakteriziran kao posing stil, Vogue kao časopis te kopiranje manekenskih poza sa strogim linijama ruku i tijela koje se pokreće u kratkim sekvencama, freezevima. Kao stil proizlazi iz Harlema i to ponajviše iz siromašnih LGBT zajednica, mladih Afroamerikanaca i Latinoamerikanaca u ranim 60tima. Originalno zvalo se prezentacija a kasnije perfromans. Tokom godina ples je stilski evoluirao i postaje sve detaljniji, karakterno kompleksniji te dobiva formu koja je sada vogue. U ballroom natjecanjima izdvajaju se tri kategorije: Old Way (prije 90te), New Way (poslije 90te) te Vogue Fem (feminiziraniji način).

Aviance će raditi tehniku New Way Voguea, Handwork kontrole, podne kombinacije i općenito na osjećaju samog plesa i izvedbe. Ono što čini njegov stil jedinstvenim je precizno kontroliranje pokreta na određene dijelove u glazbi.

 

Aviance Milan jedan je od  prvih plesača Vogue-a iz Legendarne House of Milan familije. Sa Vogue-om se počeo baviti  1991. natječući se na ballovima  New York underground scene. Počinje se zanimati za ples i u kazališnom smislu u Bronxu te kao mlad i talentiran plesač prima stipendiju za Alvin Ailey. Na ballovima – natjecanjima pobjeđuje u nekoliko kategorija: New Way Vogue, Vogue Fem, Old Way i Arms control Vogue, a višestruke pobjede u New Way Vogue kategoriji donose mu status legendarnog voguera. Vogue je vrsta umjetničke forme kroz koju se Aviance uspješno i kreativno izražava, jako je pedantan što se tiče svojih pokreta i teži prema savršenstvu pozicija, strogog i jakog stava te izgradnji osobnog stila, kombinirajući i jogu u cijelu priču. Radio je sa mnogim kompanijama i pojavljivao se u mnogim magazinima. Plesao je i sa La Santa Luz plesnom kompanijom, otvarao ID Modeling agency, izvodio za Heather Ette fashion show, Adrian Alicea, Fila fashion show, sudio je na Prvom ballu u Sankt Peterburgu, Rusija, te drži satove na međunarodnoj razini, u državama kao što su Njemačka, Australija, Italija i Švedska.

 

Tribina

Okrugli stol za plesače sa Kenrick Sandijem i Aviance Milanom

Teme:

- urbani ples u kazališnoj formi

- kako biti sam svoj menadžer u plesnom svijetu

- diskutiranje Vogue kulture i usporedba hrvatske plesne scene sa onom u svijetu

- diskutiranje urbane plesne scene i edukacije u Hrvatskoj i svijetu

- edukacija uličnih plesača u pedagoškom smjeru i zašto je to važno

 

Streetforma Jam

Klupski program u Kino Klubu Grič – open jam

 

 

STREETFORMA FESTIVAL

Streetforma is a celebration of street dance culture in Zagreb. It is a collective of street dance teachers, artists and freestylers. This year we present Vogue dancer/choreographer Aviance Milan and UK based choreographer Kenrick Sandy.

The festival will consist of a Residency Program, Workshops, a Panel Discussion and the Streetforma Jam night. It will start on Monday, 21 April, and will finish on Sunday evening with the performance.

Festival moderators: Vesna Grandeš and Mario Vrbanec

Duration: 45 min

 

 

Kenrick_Sandy_Platforma_hr_2014

Kenrick Sandy Residency

The objective of the residency is to engage street dancers into the theatre work and artistic process itself, under the tutorship of the experienced London choreographer Kenrick Sandy. It is also an opportunity for street dancers to apply their urban freestyle skills into different concepts of thinking and moving.

From the selected group of street dancers Kenrick will choreograph an urban piece for theatre. The residency will last 6 days and it will culminate with the performance on Sunday 27.4.

Kenrick Sandy (UK) Kenrick ‘H2O’ Sandy is Co-Founder/Artistic Director of Boy Blue Entertainment (Associate Artists at The Barbican Centre) and one of the top choreographers and performers in the UK urban, commercial and theatrical scenes. 2012 has seen Kenrick choreograph for London 2012 Olympic opening ceremony. Touch to sell out audiences in Hong Kong, choreography for major film releasing via Vertigo Films 2013 and also featuring in Jonzi D’s Lyrikal Fearta Redux at Sadlers Wells. Kenrick choreographs and co-directs for Unleashed, seeing BBE’s Da Bratz and Bluez, plus the Barbican’s Young Poets, Film-Makers and Musicians on one stage. Kenrick’s credits are extensive and include theatre, TV and film, nationally and internationally with Misteeq, Sugababes, Plan B, Victoria Beckham, Olivier Awarded Pied Piper, Into the Hoods, Street Dance 3D, BAFTA Awards, So You Think You Can Dance and CBBC’s Alesha’s Street Dance Stars.

 

 

Aviance _Milan_Platforma_hr_2014

Aviance Milan Vogue Workshop

Vogue is a dance style that evolved out of the Harlem ballroom scene in the 1980s.It gained mainstream exposure when it was featured in Madonna’s song and video Vogue (1990) and when showcased in the brilliant 1990 documentary Paris is Burning. Voguing is characterized by model-like poses integrated with angular, linear, and rigid arm, leg, and body movements. This style of dance arose from Harlem ballrooms by the poor LGBT communities, African Americans and Latino Americans in the early 1960s. It was originally called “presentation” and later “performance”. Over the years, the dance evolved into the more intricate and illusory form that is now called “vogue”. There are currently three distinct styles of vogue: Old Way (pre-1990); New Way (post-1990) and Vogue Fem.

In Aviance’s class you will learn the techniques of Vogue New way, Precision and arms control along with floor performance and an overall feeling of the dance in a fun way. What makes his style unique is the preciseness of executing the beats in music.

 

Aviance Milan is original member of the legendary House of Milan. He started voguing in 1991 while competing in balls in New York underground dance scene and got interest in dance in the Bronx Dance theatre and he received a career scholarship for Alvin Ailey Dance Theatre. While competing in balls he won several categories:  New Way Vogue, Vogue Fem, Old Way and Arms control Vogue which gave him the legendary status in New Way Vogue. For Aviance Vogue is an art form, a way of expression through dance, a way to tell his own story. He is very intricate with his movements. He takes voguing on another level executing every move with precision, grace and attitude and combining elements of yoga as well. Aviance collaborated with numerous companies and he was featured in some magazines. He danced with La Santa Luz dance company, done opening for ID Modeling agency, performed for Heather Ette fashion show, Adrian Alicea, Fila fashion show, judged 1st ball in Russia St Petersburg and has been teaching classes internationally in countries such as Germany, Australia, Italy, and Sweden.

 

Panel Discussion

Guest speakers Aviance Milan and Kenrick Sandy

Topic of the panel:

- urban dance in theatre

- managing yourself as a performer

- discussing the Vogue culture and comparing the Croatian dance scene with that in the world

- discussing the street dance culture and education in Croatia and wider

- the right education of street dance teachers and importance of it

 

Streetforma Jam

Friday Club night in Kino Klub Grič – open jam