STREETFORMA – WAYNE JAMES

 WAYNE JAMES

WAYNE JAMES je plesač, koreograf, filmaš i DJ, kojeg s pravom smatraju jednim od pionira jazz dance scene Ujedinjenog Kraljevstva i osobom koja je postavila mjerila stilu koji vrijedi danas. Počeo je plesati ranih osamdesetih u svome rodnom gradu Leedsu, u pokrajini West Yorkshire. Nakon što je neko vrijeme bio inventar lokalnih klubova i zabava, Wayne je pokrenuo svoju prvu plesnu skupinu pod nazivom The Firm. Njihov se plesni stil temeljio na funku, discu, boogieju, jazz-funku, soulu i jazzu. Ta eklektična mješavina stilova proizišla je iz same skupine, da bi se s vremenom uglavnom usredotočili na funk fusion i jazz fusion, koji je postao njihov glavni plesni stil.

Wayne se uskoro preselio u London, s ciljem da poboljša tehničko razumijevanje pokreta i plesa, te osvojio stipendiju za West Street i prestižnu Urdang Academy u Covent Gardenu. Sada se tijekom vježbanja u potpunosti mogao posvetiti izgrađivanju jakih temelja na kojima će poboljšavati i prilagođavati svoj street jazz plesni stil.

Za vrijeme boravka na Urdang Academy, Wayne je bio jedan od osnivača nove skupine nazvane Brothers in Jazz koja je utjelovila sve tehnike naučene u plesnoj školi pretočivši ih u street jazz, iz čega je rođen UK Be-Bop stil. Be Bop je snažno naglašavao preciznost, snagu, brzinu, kontrolu, muzikalnost i stil i ubrzo se rasprostro po klubovima Londona, Ujedinjenog Kraljevstva i šire.

Brothers in Jazz krenuli su na predstave po Europi, Japanu i SAD-u, nastupajući u kazalištima, na televiziji, u dokumentarcima, filmovima, reklamama itd. Za to je vrijeme Wayne počeo podučavati učenike u Japanu i Europi stilovima Be Bopa i UK Jazza prenoseći im prvi britanski street jazz dance. Dodavši glazbu i film svome opusu, Wayne se smatra živućim utjelovljenjem stila i povijesti ovog plesa.

Wayne James is a dancer, choreographer, filmmaker and DJ, he is well credited as being one of the main pioneers of the UK Jazz Dance scene and setting the bench mark to what the style has become today. He started dancing in the early 80s in his hometown and place of birth Leeds, West Yorkshire. After being a regular fixture in the local clubs and parties, Wayne started his first dance Group/ Company named The Firm. There dance style was based on funk, disco, boogie, jazz – funk, soul and jazz. This eclectic mix of styles grew from within the group and eventually they concentrated mainly on Funk Fusion and Jazz Fusion, which become their main style of dancing.

Wayne soon moved to London where he was looking to improve his technical understanding of movement and dance, winning a scholarship to attend West Street and the prestigious Urdang Academy, Covent Garden. This time in full time dance training was spent working on building a strong foundation in which to improve and adapt his street jazz style of dance.

While at Urdang Wayne co-formed a new company called the Brothers in Jazz, which incorporated all the technique learnt in dance school, putting it into street jazz and UK Be-Bop Style was born. Be Bop heavily emphasized precision, power, speed, control, musicality and style and soon spread across the clubs of London, the UK and beyond.

Brothers in Jazz went on to do shows in Europe, Japan and the USA ranging from theatre, television, documentaries, film, commercials and more…. Within this time Wayne started teaching student’s in Japan and Europe the styles of Be Bop and UK Jazz passing on the UK’s first street jazz dance and now adding music and film to is body of work, Wayne is considered a living embodiment of the style and history of the dance.