Tamara Curić/Dejan Srhoj – Radionica/Workshop

Radionica: Kreativna komunikacija

26.04.2014. od 10 do 13 sati

Plesni centar Tala, Odranska 1

 

O Radionici:

Kako stvoriti okruženje u svojoj radnoj okolini koje se bazira na povjerenju, otvorenosti za novo i dozvoli za grešku? Na ovoj radionici naš fokus  biti će u istraživanju komunikacije kao osnovnog elementa za kreaciju inovativne radne sredine. Kako je u suvremenom plesu komunikacija preko pogleda, dodira, pokreta, geste i artikulacije doživljenog osnovan način suradnje, razvijeno je mnogo alata i igara koje omogućavaju i hrane komunikaciju. To su alati koji hrane i kreaciju umjetničkih radova.

Na ovoj radionici želimo podijeliti neka od tih znanja sa namjerom da polaznici dobiju tjelesno iskustvo  komunikacije u pokretu i da imaju mogućnost povratne informacije i razmišljanja, na koji način bi se neka od tih znanja mogla prenijeti u svakodnevnu radnu okolinu.

Tamara Curić i Dejan Srhoj će se pobrinuti da vježbe budu jednostavne i zabavne. Sve što trebate je udobna odjeća i hrabrost za doživjeti nešto novo. Za rad nije potrebno nikakvo prethodno plesno iskustvo.  Dobrodošli!

Tamara Curić rođena je 1973. g. u Zagrebu. Nakon završene Škole za balet, ples i ritmiku diplomirala je 1995.g. na Vlaamse Dansacademie, Brugge (Belgija). Od 1988.g. radi kao profesionalna plesačica u nekoliko kompanija u Hrvatskoj i Europi. Kao koreografkinja sudjeluje na koreografskim platformama u Belgiji, surađuje s brojnim dramskim kazalištima i režiserima. Autorica je neko­liko cjelovečernjih predstava i plesnih predstava za djecu. Suosnivačica je Platforme HR u Hrvatskoj, a od 2000.g. umjetnička je direktorica Plesnog  centra TALA. Suosnivačica je NDA Hrvatska, aktivna je članica NOMAD DANCE ACADEMYJA, regionalne mreže koja radi na razvoju suvremenog plesa i nezavisne scene. Kreira i realizira brojne projekte u području kulture i umjetnosti.

Dejan Srhoj radi u području suvremenog plesa. Zajedno s Ninom Božić, direktoricom i konzultanticom, sudjeluje u dugoročnom istraživanju povezivanja umjetnosti i poslovanja. Trenutno predaje improvizacijske tehnike za „ne-plesače“ u udruzi Fičo Balet, istražuje pristup podučavanja bez učitelja, kao kustos izvedbenih umjetnosti surađuje na umjetničkom  festivalu CoFestival u Ljubljani, organizira radionice Podučavanje Učitelja  u Skoplju i Beogradu. Prijašnjih godina je intenzivno plesao i koreografirao razne plesne i kazališne predstave te nastupao u više od 20 zemalja. Surađivao je s mnogima iz svijeta kulture, kao što su: Ivica Buljan, Sebatsjan Horvat, Betontanc, Fičo Balet i Janez Janša između ostalih. Suosnivač je Fičo Baleta i Nomad Dance Academyja.

 

 

Workshop: Creative Comunication

April 26th, 2014, from 10 AM to 1 PM

TALA Dance Center, Odranska 1

 

About the Workshop:

How to create a work environment based on trust, openness to novelty and allowance of mistakes? The focus of this workshop will be exploring communication as the basic element for creating innovative work environments. Given that communication via look, touch, gesture and articulation of the experienced is the basic mode of cooperation in contemporary dance, many tools and games that enable and feed communication have been developed. These are tools that feed the creation of artistic works as well.

In this workshop we wish to share some of this knowledge with the aim for the participants to receive a physical experience of communication in dance and to the chance to receive feedback and thoughts on how some of this knowledge could be transferred into a daily work environment.

Tamara Curić and Dejan Srhoj will make sure that the exercises are simple and fun. All you need is comfortable clothes and the courage to experience something new. No former dance experience is necessary for participation. Welcome!

 

Tamara Curić Born in 1973 in Zagreb. After completing her education at the School of Ballet, Dance and Rhythmics she graduated in 1995 from Vlaamse Dansacademie, Brugge (Belgium). Since 1988 she has been working as a professional dancer for a num­ber of companies throughout Croatia and Europe (Arena dance theater, Contemporary Dance Studio, Zagreb dance company, Liberdance, Mala Scena Theatre…). As a choreographer she took part in choreographic platforms in Belgium, collaborating with different theater groups, directors (Haris Pašović, Ivan Leo Lemo, Krešo Dolenčić, Lary Zapia…) and making her own work. She is one of the founders of the Young choreographers’ platform in Croatia, and since 2000 she has been the artistic director of Dance Centre TALA. Today, she works as a dancer, pedagogue, choreographer and organizer, creating and implementing a number of projects in the field of culture and art.

Dejan Srhoj works in the field of contemporary dance. He is engaged in long term research of linking arts and business with Nina Božič, manager and consultant. Currently he is teaching improvisational tools for non-dancers within Fičo Balet, researching the teaching without a teacher approach, co-curating the performing arts festival CoFestival in Ljubljana, organizing Teaching The Teachers events in Skopje and Belgrade. In previous years he has intensely performed and choreographed various dance and theater performances and has toured in more than 20 countries. He has worked with Ivica Buljan, Sebatsjan Horvat, Betontanc, Fičo Balet and Janez Janša among others. He is a co-founder of Fičo Balet and Nomad Dance Academy.