Task 15 / 2017

Task 15

Pogon Jedinstvo
18/04-23/04

Umjetnici/Artists: G.Kamnikar/I.Koruga/G.Muller/T.Curić/I.Mijačević/L.Navojec/S.Pregrad

Ostavljamo svoj otisak kroz siguran, potporan, i usvojiv zajednički pothvat koji je okupljen oko zajedničkog interesa, predan istraživanju/pronalaženju protokola, kao i izradi formata u dijalogu s ostalima, koristeći znanje i vrijednosti.

TASK 15 je fluentna organizacija s dugoročnim ciljem, unutar koje je svatko pokretač, u kojoj svatko poštuje potrebe ostalih i koja se temelji na povjerenju, kao alternativni model suradnje gdje različite individualnosti otvaraju prostor za pregovore, za naše vlastite pristupe.

Bavimo se Art marketom, propitujemo model kroz prezentaciju kao izvor pozicioniranja nas samih unutar pejzaža.

 

Task 15

Pogon Jedinstvo
18/04-23/04

Umjetnici/Artists: G.Kamnikar/I.Koruga/G.Muller/T.Curić/I.Mijačević/L.Navojec/S.Pregrad

We are creating our fingerprint through a safe, supportive and  reasonable collective pool that gathers around same interest,  committed to research/search on/for protocols and make formats in dialog with others using knowledge and value.
TASK 15 a fluent organization with a long term goal where everybody is a motor, respecting each others needs based on trust, as alternative model of collaboration where different individualities and agreement open  space for negotiations, for our own approaches.
Dealing with Art market questioning the model through presentation as  a source positioning ourselves in the landscape.

839A7802