TASK: ALU

30.5. Četvrtak / Thursday 18h

TASK: ALU @ Hala V

31.5. Petak / Friday 20h

TASK: ALU @ Hala V

15. task Alu

HRV

TASK Laboratorij Novi mediji

 

I ove, kao i prethodnih godina, održan je TASK laboratorij sa studentima prve godine MA Novi mediji, pri Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Proces se sastojao od svakodnevnog odgovaranja na upute zadane kroz sedam koraka jednog od TASK koreografskih predložaka u individualnom izboru. Prevodeći upute u vlastiti medij, studenti su izveli radove eksperimente, odnosno, otvorili su nova polja mogućnosti mišljenja koreografije: pisanje kao koreografski materijal nastao praksom ritualnog alkemijskog rukovanja predmetima, koreografija gledanja (kamerom) ‘iz noge’ umjesto ‘iz ruke’, koreografiranje procesa autohipnoze i prostora koji se njome otvaraju u prostoru uma, izložba dodira, sedam koraka zaplitanja mašine i tijela oko jednog poetskog intimnog teksta, sedam koraka brodoloma, silina erozije riječima koreografirana u jednu točku. Neki od ovih radova biti će izloženi za vrijeme Platforme u Hali V.

 

Studenti koji su sudjelovali u procesu / Students that participated in the process: Sanja Bistričić, Valentina Butumović, Teuta Gatolin, Ivan Jamić, Iva Korenčić, Branimir Štivić, Sarah Toscano

Autori odabranih TASK predložaka / Authors of selected TASK templates: Matea Bučar, Matija Ferlin, Nikolina Pristaš, Isabelle Schad

Mentorica / Mentor: Sonja Pregrad

ENG

TASK Laboratory New media

 

This year, like the past years, TASK laboratory was held with first year students at MA New Media at Academy of Fine Arts in Zagreb. The process consisted of everyday answering to the instructions given through seven steps of one of TASK choreographic templates in individual choice. By translating instructions in their own media, students performed work-experiments, that is, opened new fields of possibilities of thinking choreography:Writing as choreographic material originated in practice of ritual alchemic handling of objects, choreography of looking (through camera) “from the leg” instead “from the hand”, choreographing of processes of auto-hypnosis and spaces it opens in the mind, exhibition of touch, seven steps of entwining of machine and body around one poetic intimate text, seven steps of shipwreck, intensity of words erosion choreographed into one performance. Some of these works will be exhibited during Platforma HR at Hall V.

 

HRV

Sonja Pregrad

Plesna umjetnica, autorica i izvođačica. Magistrirala je ples i autorstvo na Universitaet der Kunste Berlin, nakon školovanja na ex- European Dance Development Centre u Nizozemskoj. Kao plesačica je surađivala s brojnim stranim i domaćim koreografima poput Isabelle Schad, Willi Dorner, Katie Duck, Frederic Gies, Keren Levi, Irma Omerzo, Željka Sančanin, Aleksandra Janeva Imfeld, itd. Jedna je od suosnivačica i koorganizatorica festivala Improspekcije. Od 2009. radi sa Sanjom Iveković, izvodeći njezin performans Practice Makes a Master. Sudjelovala je u EU projektu Choreoram.

 

ENG

Sonja Pregrad

A dance artist, author and performer. She received her master’s degree at the Universitaet der Kunste Berlin after her education at the former European Dance Development Center in the Netherlands. As a dancer she has collaborated with numerous foreign and domestic choreographers such as Isabelle Schad, Willi Dorner, Katie Duck, Frederic Gies, Keren Levi, Irma Omerzo, Željka Sančanin, Aleksandra Janeva Imfeld, etc. One of the co-founders and co-organizers of the Improspekcija Festival. Since 2009 she has been working with Sanja Iveković, performing her performance Practice Makes a Master. She participated in the EU project Choreoram.