Tian Rotteveel // WILD CARD

1 propellor

Prirodna neprirodnost je početno istraživanje koje istražuje ideju „provođenja vremena u prirodi,“ bilo prirodno ili umjetno. Uključivalo bi otkrivanje raznih vrsta prirode koje možemo nazvati iskustvom prirode. Pored prirodne okolišne prirode, postoji i umjetna priroda stvorena od čovjeka i nenamjerna priroda koju su proizveli proizvodi društva i gradova.

Tian Rotteveel (1984.) studirao je kompoziciju na Royal Conservatory of The Hague (Nizozemska) i trenutno završava studij koreografije i plesa na Universität der Künste, Berlin, gdje se predaje praksi pokreta, zvuka i jezika kao jednoj isprepletenoj praksi. Glazba u njegovom radu je proces koji se može materijalizirati u značenje, ali i samo čistim osjećajem može otvoriti nove mogućnosti svijeta podražaja. Njegova glazbena izvedba, Soulsqueezing (Cijeđenje duše) (2011) je dugo bila na turneji i međunarodno je prezentirana u više od 10 država. Njegove glazbene kompozicije izvode i koriste brojni surađujući umjetnici koji podučavaju glas, pokret, rade istraživanja i drže radionice.

 

Natural artificiality is a starting research that explores the idea of “spending time with nature,” whether natural or artificial. It would include finding out the different kinds of nature we can call an experience of nature. Next to natural environmental nature there is also manmade artificial nature and unintentional nature produced by products of society and cities.

Tian Rotteveel (1984) studied music composition at the Royal Conservatory of The Hague (NL) and is currently finalizing a study in choreography and dance at Universität der Künste Berlin where he commits to the practice of movement, sound and language as one intertwined practice. Music in his work is a process that can materialize into meaning but also in just sheer sensation can open new possibilities of the sensible world. His musical performance work Soulsqueezing (2011) has toured extensively and been presented internationally in over more than 10 countries. His musical compositions are being performed and used by a number of collaborating artists have been teaching voice, movement, do research and hold workshops.