Willy Prager – Transformability

© Photo: Amer Kapetanovic

 

Koncept/Režija: Willy Prager

Izvedba: Sonja Pregrad, Tian Rotteveel, Iva Sveshtarova, Willy Prager

U suradnji sa: Sonja Pregrad, Tian Rotteveel

Glazba: Tian Rotteveel

Koprodukcija: TANZTAGE BERLIN / SOPHIENSÆLE

Zahvala: HZT

Trajanje: 45 min

 

Počeo sam raditi na projektu Transformability, tako preuzevši zadatak da transformiram filozofski tekst Boyana Mancheva Transformability (2006) u praktični, izvedbeni scenarij. Radeći na izvornom tekstu, pokušao sam ga preformulirati, koristeći strategiju stvaranja glazbenog zapisa. Odabrao sam glazbenu formu zbog teme teksta – izvedbeno društvo „globalnog kapitalizma“ – društvo koje se pretvara da izlazi izvan okvira konvencionalnih uloga.

Usto, pitam se kako elitistički tekst poput Transformabilityja može postati glavni element stvaranja jedne od najviše više tržišno-orijentiranih formi, kao što je mjuzikl. Kako se teoretski tekst može plesati, koristeći njegove konkretne riječi? Kako mogu učiniti praktični most između plesa i teorije, koristeći pravila suvremene kulture?

Transformability je prezentiran na Tanztage festivalu – Berlin, eXplore plesnom festivalu – Bukurešt, ACT festivalu – Sofija, Locomotionu – Skopje, Tanz Nachtu – Berlin, festivalu Pasage recherche – Weimar

 

Willy Prager nezavisan je umjetnik koji je diplomirao u kazališnom studiju „4XC“ u Sofiji. 1999. završio je program Synthetic Stage Arts na Sveučilištu u Plovdivu, Bugarska, te je 2013. završio diplomski studij SODA u HZT-u, UdK Berlin. Dobitnik stipendije DanceWeb Austrija 2001., Theatertreffen Berlin 2000. i On the move, Bukurešt, 2003. Radio je s režiserima i koreografima kao što su Galina Borissova, Nikolai Georgiev, David Zambrano, i Alan Good, te je sudjelovao u projektima autora kao što su Deufert\Plischke, Thomas Lehmen, Dalija Acin, Ivo Dimchev, Maren Strack i drugi. Napravio je mnogo kolaborativnih projekata sa Ivom Sveshtarovom.

Također, Willy je producirao i vlastite radove kao autor i koautor (Game a porter, Simultaneous, Faust 4’18’’, Prager Srtasse, Watch your back, Donna Clara, Cliché, Museum of hygiene, Transformability, Egyptian spring, The Victory Day, Dance in 2043, Our last pas de deux itd.) Willy Prager osvojio je Prix Jardin d’Europe nagradu publike sa izvedbom The Victory Day (Dan pobjede) na Implustanz festivalu u Beču, 2013. Willy je jedan od umjetnika koji su pozvani da podučavaju na projektu I like to move it, move it (Volim se gibat, gibat) – Linz 09 Kulturhauptstadt Europas. 2010. Willy je bio član plesne kuće Tanzquartier u Beču i O espaco do tempo u Portugalu. Willy Prager je suosnovao projekt Б brain Сstore П (Sofija), Nomad Dance Academy i Antistatic – festival za suvremeni ples i predstavu.

 

Transformability

Concept/Direction: Willy Prager

Performance: Sonja Pregrad, Tian Rotteveel, Iva Sveshtarova, Willy Prager

In collaboration with: Sonja Pregrad, Tian Rotteveel

Music: Tian Rotteveel

Coproduction: TANZTAGE BERLIN / SOPHIENSÆLE

Thanks to: HZT

Duration: 45 min

 

I started working on the project “Transformability,” taking on the task to transform the philosophical text of Boyan Manchev “Transformability” (2006) into a practical, performative script. Working on the original text I tried to reformulate it, using the strategy of creating a musical script. I choose the musical form because of the topic of the text – the performing society of “global capitalism” – society pretending to step beyond the conventional roles.

In addition, I ask how an elitist text as such as “Transformability” can become the main element of creating one of the more market-orientated forms such as a musical. How can theoretical text be danced, using the concrete words of it? How can I make a practical bridge between dance and theory, using the rules of the mainstream culture?

Transformability was presented on Tanztage festival- Berlin, eXplore dance Festival-Bucharest, ACT Festival-Sofia, Locomotion – Skopje, Tanz Nacht – Berlin, Pasage recherche Festival – Weimar

 

Willy Prager is an independent artist, graduate of theatre-studio „4XC“-Sofia. He has graduated „Synthetic Stage Arts“ at the University of Plovdiv, Bulgaria 1999 and he completed the MA SODA in HZT, UdK Berlin 2013. Grant-holder of DanceWeb Austria 2001, Theatertreffen Berlin 2000, On the move – Bucharest 2003. He has worked with directors and choreographers such as Galina Borissova, Nikolai Georgiev, David Zambrano, Alan Good and participated in projects of Deufert\Plischke, Thomas Lehmen , Dalija Acin, Ivo Dimchev, Maren Strack etc. He did a lot of collaborative projects with Iva Sveshtarova.

Willy also produced his own works as a creator and co-creator (Game a porter, Simultaneous, Faust 4’18’’, Prager Srtasse, Watch your back, Donna Clara, Cliché, Museum of hygiene, Transformability, Egyptian spring, The Victory day, Dance in 2043, Our last pas de deux  etc.) Willy Prager won the Prix Jardin d’Europe audience award with the performance The Victory Day at the Impulstanz Festival in Vienna, 2013. Willy was one of the artists invited to teach in the project “I like to move it, move it” – Linz 09 Kulturhauptstadt Europas. In 2010, Willy was a resident in Tanzquartier, Vienna and in O espaco do tempo – Portugal. Willy Prager is a cofounder of Б brain Сstore П project-Sofia, NomadDanceAcademy, Antistatic-festival for contemporary dance and performance.