predstavljanje Vježbenice za pokret i ples

Plesni centar TALA Dance center u siječnju i veljači organizira predstavljanje Vježbenice za pokret i ples, stručne literature za pokret i ples u predškolskim ustanovama, koje prate stručni seminari namijenjeni odgajateljima i stručnjacima koji rade s djecom u dobi od 3 do 6 godina.

tala seminar

Više na: bit.ly/VjezbenicaPCTala!