Radionica Andreja Rauch Podrzavnik / Gregor Kamnikar – Kolektiv Federacija (SLO)

PLATFORMA HR/TASK 2016

RADIONICE/WORKSHOPS

TKO: Gregor Kamnikar i Andrea Rauch Podrzavnik
ŠTO: Radionica „Ranjivost u procesu podučavanja“
KADA: 17.04. 2015. od 12-16h
GDJE: PC TALA
KOLIKOBesplatna ulaznica na sve programe Kliker festivala /kotizacija za radionicu 40,00 kn

O radionici: U prvome dijelu radionice, Andreja i Gregor će predstaviti jednu od svojih nedavnih radionica za djecu (dobi od oko 11 godina). Zatim će sudionici proći kroz tu istu predstavljenu radionicu, korak po korak, kako bi analizirali i isprobali alate, korištene za kreiranje vježbi i igara na radionici. Osim predstavljanja nastavnih alata, govorit ćemo i o ranjivosti nastavnika te što mi, kao nastavnici, činimo s tom ranjivosti u procesu podučavanja.

Kolektiv Federacija
Kolektiv Federacija osnovali su 2009. godine troje slovenskih koreografa, Andreja Rauch Podrzavnik, Snježana Premuš, and Gregor Kamnikar s ciljem njegovanja umjetničkog i proizvodnog okoliša u kojemu se umjetničko istraživanje smatra nezavisnim umjetničkim procesom, a kolektivno autorstvo može biti dubinski istraženo. Kolektiv Federacija uspješno implementira shvaćanje pokreta kao sastavnog dijela kognitivnog procesa, s izvrsnim rezultatima u radu s djecom, starijim osobama, osobama s posebnim potrebama/poteškoćama, kao i s ljudima različitih profesija.

Title of the workshop: Vulnerability in teaching process
Authors: Andreja Rauch Podrzavnik and Gregor Kamnikar as part of the Collective Federacija
In the first part of the workshop, Andreja and Gregor will introduce one of their recent workshops for children (of around 11 years of age). Then the participants will go through the presented workshop, step by step, in order to analyse and experience the tools that were used for creation of exercises and games in the workshop. Apart from presenting some teaching tools, we will address vulnerability of a teacher and what we, as teachers, do with this vulnerability in teaching process.

The Collective Federacija
The Collective Federacija was established by three Slovenian choreographers, Andreja Rauch Podrzavnik, Snježana Premuš, and Gregor Kamnikar in 2009 with aim to foster artistic and production environment in which artistic research is perceived as an independent artistic process and collective authorship can be researched profoundly. The Collective Federacija successfully implements understanding of movement as being the integral part of cognitive process, having great results in their work with children, elderly people, persons with special needs/challenges, as well as people of different professions.

 PRIJAVU  ZA RADIONICE (IME I PREZIME, NAZIV RADIONICE )

POSLATI NA E-MAIL: igor@tala.hr

Radionica_FOTKA_autorica_fotke_Nada_Zgank