Radionica Igor Tretinjak i Dejan Košćak (HR)

„Voliš pisati, ali ti 140 znakova nije dovoljno ni za zagrijavanje?
Voliš snimati, no u 15 Snapchatovih sekundi jedva ti stane uvodni kadar?
Nakon predstave muku mučiš pitanjima kako glumci i plesači zapamte sav taj tekst i pokrete, što rade nakon završnog pljeska, gdje… ne razbijaj više glavu!
Igor i Dejan odradili su to i za tebe i sigurno imaju odgovore na barem neka tvoja pitanja.
Prijavi se na radionicu kreativnog pisanja, napiši koju priču i okini fotku, postani kritičar ili reporter na KLIKER festivalu i možda ti sve ovo baš klikne.“

TKO: Igor Tretinjak i Dejan Koščak
ŠTO: Radionica kreativnog pisanja
KADA: 16. i 17.04.2015. od 12-16h
GDJE: PC TALA
KOLIKO: Besplatna radionica i ulaznice na sve programe Kliker festivala /kotizacija za topli obrok za 2 dana – 60,00 kn

O RADIONICI: U sklopu KLIKER festivala koji se kao dio Platforme HR održava u Zagrebu od 11. do 17. travnja 2016. godine održat će se radionica kreativnog pisanja i kritičkog promišljanja o suvremenim kazališnim i plesnim izvedbama. Želja nam je zainteresiranoj mladoj publici pružiti osnovne informacije o kazališnim predstavama i ponuditi im neke nove načine interpretiranja predstava i pisanja o njima. Djeca će kroz praktično iskustvo promatranja predstava, razgovora i pisanja o njima proširiti svoja dosadašnja kazališna iskustva i steći neka nova, razviti svoje komunikacijske vještine, upoznati umjetničke procese i upotpuniti doživljaj gledanja predstava. Radionice su namijenjene djeci uzrasta od 10 do 14 godina starosti i održavat će se u prostorijama plesnog centra Tala 16.4. od 12 do 16 h, i 17.4. od 10 h do 16 h. Voditelji radionice su Igor Tretinjak i Dejan Košćak.

Igor Tretinjak rođen je 1977. godine u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je kroatistiku i informatologiju te teatrologiju, a trenutno piše doktorski rad iz lutkarstva. Zaposlen je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku kao asistent na programu za lutkarstvo, Odsjeka za kazališnu umjetnost. Stalni je kritičar časopisa Vijenac, a kazališne kritike i stručni tekstovi objavljivani su mu i na portalima tportal.hrkazaliste.hr te časopisima Hrvatsko glumište iKnjiževnost i dijete. 2015. godine pokrenuo je vlastiti kazališni portal kritikaz.com, čiji je glavni urednik. Član je Društva hrvatskih kazališnih kritičara i teatrologa te HC UNIMA.

Dejan Košćak rođen je 1988. godine u Varaždinu. Završio je diplomski studij povijesti umjetnosti te muzeologije i upravljanja baštinom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje se specijalizirao za izvedbene umjetnosti i njihovu dokumentaciju. Na “7. Danima suvremenog plesa-Sjever” moderirao je festivalski format razgovora s publikom “Artists will give you answers”. Pisao je za izdanje časopisa “Kretanja/Movements” br. 23/24.

Workshop of creative writing and critical thinking about contemporary theatre and dance
Igor Tretinjak i Dejan Košćak 

„You like to write, but 140 characters is not enough even as a warm up?
You like to make videos, but 15 Snapchat seconds allow you to make barely an introductory frame?
After a performance you are agonizing over questions like: how actors and dancer are able to memorize all the texts and movements, what do they do after the final applause, where… Don’t cudgel your brains any more!
Igor and Dejan did the work for you and they certainly have answers to at least some of your questions.
Register to join the creative writing workshop, write a story or make a photo, become a critic or a reporter at the KLIKER Festival and maybe things will CLICK exactly in your case.“

KLIKER Festival, which will be held in Zagreb from 11th to 17th April 2016 as part of Platform HR, includes a workshop on creative writing and critical contemplation about contemporary theatre and dance performances. It is our desire to offer basic information about theatre performances to young audience with interest, as well as some new ways of interpreting performances and writing about performances. Through practical experience of watching performances, talking and writing about performances, children will expand their experience of theatre so far and acquire some new ones, develop their communication skills, learn about artistic processes, and further enrich their perception of watching performances. The workshop is intended for children from 10 to 14 year of age and will be held in the TALA Dance Centre premises on 16th April 2016 from 12pm to 4pm and on 17th April 2016, from 10am to 4pm. Teachers are Igor Tretinjak and Dejan Košćak.

Igor Tretinjak was born in Zagreb in 1977. He graduated the Croatian Language and Literature and Information Science from the Faculty of Humanity and Social Sciences in Zagreb, as well as Theatre Studies and currently, he is writing his doctoral dissertation on puppetry. He is employed at the Academy of Arts in Osijek as an assistant within the puppetry programme, Department of Theatre. He is a regular contributor for the magazine Vijenac, and his theatre reviews and scholarly articles have been published on portals tportal.hr and kazaliste.hr, as well as in the magazines Hrvatsko glumište (The Croatian Theatre) and Književnost i dijete (Literature and Child). In 2015, he established his own theatre portal kritikaz.com, being its editor in chief. He is a member of the Croatian Association of Theatre Critics and Theatrologists, as well as of HC UNIMA (the Croatian Centre of Union Internationale de la Marionnette).

Dejan Košćak was born in Varaždin in 1988. He graduated History of Art and Museology and Heritage Management from the Faculty of Humanity and Social Sciences in Zagreb, where he specialized in the performing arts and their documentation. At the “7th Days of Contemporary Dance – North” he moderated the festival format of open discussions with the audience entitled “Artists will give your answers.” He is one of the authors of texts in the magazine “Movements,” issue 23/24.

• PRIJAVU  ZA RADIONICE  (IME I PREZIME, NAZIV RADIONICE)

POSLATI NA E-MAIL: de.koscak@gmail.com

slika_za_radionicu

Objavljene kritike možete naći ovdje:

http://kritikaz.com/vijesti/Vijesti/20266/Kad_mladi_kriti%C4%8Dari_nao%C5%A1tre_pera,_perje_leti_posvuda!

http://kritikaz.com/vijesti/Kritike/20267/Glumci_su_izgledali_kao_da_ih_kugla_zaista_vu%C4%8De

http://kritikaz.com/vijesti/Kritike/20268/Rastezanje_elasti%C4%8Dne_vrpce_bilo_je_vrlo_zanimljivo_i_te%C5%A1ko