Rudi Laermans (BE) / Radionica 2 Umjetnička suradnja kao heteronomna autonomija

27.04.2016.
ADU / Frankopanska 22
Rudi Laermans
- Radionica 2 – Umjetnička suradnja kao heteronomna autonomija
od 10:00 do 14:00 sati

Radionica 2 - ‘Umjetnička suradnja kao heteronomna autonomija’
‘Su-’ u stvaralačkoj suradnji uključuje međuovisnosti koje rasprave o umjetničkoj suradnji u području suvremenog plesa često previđaju. Autonomija i heteronomija često su isprepletene na mjestima od ključne važnosti za dinamiku suradnje poput povjerenja, priznavanja ili određivanja vrijednosti. Otud dolazi paradoksalni pojam heteronomne autonomije koji ćemo raspravljati na radionici iz različitih točaka gledišta. Ono što je u konačnici na stvari u umjetničkim suradnjama jesu nepremostiva ontološka ranjivost ili nesigurnost.

Rudi Laermans je profesor socijalne teorije na Fakultetu za društvene znanosti Sveučilišta u Leuvenu, Belgija. Od svojih početaka 1995. godine bio je i učitelj gost na P.A.R.T.S., međunarodnoj plesnu školu u Bruxellesu pod vodstvom Anne Terese De Keersmaeker. Objavljivao je naširoko u nacionalnim i međunarodnim časopisima i knjigama iz područja socijalne teorije, sociologije kulture i sociologije umjetnosti. Isto tako aktivan kao kritičar i esejist, napisao je brojne članke o suvremenom plesu. Nedavno je objavio sveobuhvatnu studiju o suvremenom plesu, Moving Together. Theorizing and Making Contemporary Dance (Amsterdam, Valiz, 2015.).

April 27th, 2016
ADU / Frankopanska 22
Rudi Laermans -Workshop 2 -  ‘Artistic collaboration as heteronomous autonomy’
from 10:00 AM to 14:00 PM

Workshop 2 -  ‘Artistic collaboration as heteronomous autonomy’
The ‘co-‘ in co-creation involves mutual dependencies that tend to be overlooked in the discourse on artistic collaboration within the field of contemporary dance. Autonomy and heteronomy are often intertwined in areas that are crucial for the dynamics of collaborations such as trust, recognition or the determination of value. Hence the paradoxical notion of heteronomous autonomy, which will be discussed in the workshop from various points of view. What is ultimately at stake in artistic collaborations is an insurmountable ontological vulnerability or precariousness.

Rudi Laermans is Professor of Social Theory at the Faculty of Social Sciences of the University of Leuven, Belgium. From its early beginnings in 1995, he was also a guest teacher at P.A.R.T.S., the Brussels-based international dance school directed by Anne Teresa De Keersmaeker. He has published widely in both national and international journals and books within the areas of social theory, cultural sociology and the sociology of the arts. Also active as a critic and essayist, he has written numerous articles on contemporary dance. He recently published an encompassing study on contemporary dance, Moving Together. Theorizing and Making Contemporary Dance (Amsterdam, Valiz, 2015).

Rudi_foto

 

 Radionica je ostvarena u suradnji sa Akademijom dramskih umjetnosti u Zagrebu.
Workshop is realized in cooperation with Academy of Drama Arts, Zagreb.