Info 2003

PLATFORMA MLADIH KOREOGRAFA 2003

Plesačev razvoj počinje od radosti nad pokretom i osjećajem kretanja, vodi preko težnje za oblicima i savladavanjem tehnike, do plesa kao izražaja i izražavanja osjetnih doživljaja i emocija te stvaralačke predodžbe…Kako bi se osigurao razvoj potrebno je pribaviti hranu za svaku dionicu.