DANCING MOMS

22.5. Frankopanska 22 – F22
21 h

DANCING MOMS

 

Autorice/Izvodačice/Authors/Performed by: Ivana Kalc, Mila Čuljak

Autor glazbe/Author of Music: Adam Semijalac

Fotografija/Photography: Kristijan Vučković

Video: Damir Jevtić

Produkcija/Production: Kabinet

Financijski podržali/Financially supported:

Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke,

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Projekt Dancing Moms je svojesvrsni hommage instituciji majčinstva, umjetničko istraživanje izvedbe majčinstva. Obitelj, kao dominatni oblik organizacije reproduciranja svakodnevnog života i najčešće brige o djeci, doživjela je određene transformacije. Ipak, i dalje najveću odgovornost za društvenu kultivaciju i reprodukciju i brigu o djeci u suvremenom društvu (s)nose žene. Mnogi aspekti istraživanja o majčinstvu sugeriraju da će majčinstvo, a pogotovo veza između majčinstva i zaposlenosti i dalje biti važna komponenta uporne rodne nejednakosti. Kako se odnosimo prema radu? I koje su nam mogućnosti stvarati i djelovati kroz majčinstvo? Kako naš rad djeluje na obitelj? Koliko razumijevanja za potrebe svoga rada dobivamo od mikrookoline? Što predstavlja koncept „majka 21.stoljeća” i koliko se on promijenio (samo u posljednjih stotinjak godina)? Samo su neka od pitanja koja nam postavljaju Dancing Moms.
Manifest I danced Adama Semijalca koristio se u predstavi Ovo je predstava za sedam izvođača i publiku, 2011. i performansu 06:59 (Ples je ideja koja odbija umrijeti), 2012.

 

The Dancing Moms project is a kind of homage to the institute of motherhood, the artistic investigation of the motherhood performance. Family as a dominant form of organisation for reproducing of the daily life and in most cases taking care of children has experienced certain transformations. However, the greatest responsibility for social cultivation, for reproduction and the care of children in the contemporary society is borne by women. Many aspects of the research on motherhood suggest that it is still going to be a significant component of the persistent gender inequality, especially so the connection between motherhood and employment. How is it that we regard work? What are our possibilities for creating and acting through motherhood? What is the impact that our work has on the family? How much understanding for the necessities of our work do we obtain from the micro-surroundings? What does the concept “mother of 21st century” stand for and how much has it changed (in the last hundred or so years)? These are only some of the issues presented by the Dancing Moms.

 

 

Mila Čuljak

Majka, radnica u kulturi i obrazovanju. Specijalizirala se u lip sync tehnici. Autorica, izvođačica i suradnica u projektima za TRAFIK Tranzicijsko-fikcijsko kazalište, kooautorsku inicijativu OOUR, DB Indoš – House of Extreme Music, plesni projekt llinkt!, Prostor+, kazališna radionica Malik, Kik Melone, HNK Ivana pl. Zajca. Jedna je od pokretača edukacije u suvremenom plesu i inkluzivne plesne scene za osobe s dječjom i cerebralnom paralizom u Rijeci. Sudjelovala na nekim od festivala kao što su Biennial of emerging artists, Biennial of young artists from Europe and Mediterranean, Tjedan suvremenog plesa, Platforma.hr, Riječke ljetne noći, WARP pogon Zagreb, OP-art festival, Crna ovca, Singapore Fringe Festival, TheatreszeneEuropa. Debitirala u nagrađivanom dokumentarnom filmu „Marijine“ redateljice Željke Sukove. Godinama surađuje s glazbenikom Adamom Semijalcem (Bebè na Volè), a kroz to je između ostalog, nastao soundtrack album za izvedbu Heroine s kojeg su dvije pjesme uvrštene na kompilaciju Strašni Riječani. Kao plesna pedagoginja djeluje kroz Prostor +, EkS scenu i kao učiteljica suvremenog plesa i voditeljica Osnovne škole za klasični balet i suvremeni ples pri OŠ Vežica u Rijeci. Vjeruje u cjeloživotno učenje.
Mother, culture and education worker. She specialized in lip sync technique. Author, performer and associate on projects for TRAFIK Transitional-Fictional Theatre, co-authorial initiative OOUR, DB Indoš – House of Extreme Music, dance project llinkt!, Space+, theatre workshop Malik, Kik Melone, Croatian National Theatre Ivan pl. Zajc. She is one of the initiators of education within contemporary dance and inclusive dance scene for persons with polio or cerebral paralysis in Rijeka. She participated in some festivals like Biennial of Emerging Artists, Biennial of Young Artists from Europe and the Mediterranean, Week of Contemporary Dance, Platforma.hr, Rijeka Summer Nights, WARP Drive Zagreb, OP-Art Festival, Black Sheep, Singapore Fringe Festival, TheatreszeneEuropa. She debuted in an award-winning documentary Marija’s, directed by Željka Sukova. She has been cooperating for years now with musician Adam Semijalac (Bebè na Volè) and through this collaboration, among other things, they made a soundtrack album for the performance of Heroina, from which two songs were released on the compilation album Strašni RIječani. As a dance educator she works through Space+, EkS scena and as an educator of contemporary dance and head of Elementary School for Classical Ballet and Contemporary Dance within Elementary School Vežica in Rijeka. She believes in lifelong learning.

 

Ivana Kalc

Žena, majka, plesačica.  2003. godine odlazi u inozemstvo na studij suvremenog plesa (SEAD – Salzburg; Anton Bruckner Privatuniversitat – Linz, Austrija). Nakon stečene diplome, živi i radi kao plesač i pedagog u Austriji i Njemačkoj, a 2008. godine dobitnica je DanceWEB stipendije u Beču. 2009. godine osniva umjetničku organizaciju Kabinet, u čijoj produkciji ostvaruje vlastite autorske radove (Markacije; Braća Kalc/Kamo sve to vodi?; Honestly, me – solo u 5 činova; We’re in this together). Autorska predstava Naša stvar uvrštena je u Plesnu mrežu Hrvatske kao jedna od najboljih predstava u 2016. Surađivala je sa raznim umjetnicima i organizacijama, te je gostovala na mnogim festivalima u zemlji i inozemstvu. Suradnica je na kolegiju Glumac i koreografija na studiju Gluma i mediji pri Akademiji primjenjenih umjetnosti u Rijeci. U 2016. je umjetnička voditeljica Festivala suvremenog plesa i pokreta Periskop.

A woman, a mother, a dancer. In 2003 she goes abroad for Contemporary Dance Study (SEAD – Salzburg; Anton Bruckner Privatuniversitat – Linz, Austria). After graduation she lives and works as a dancer and educator in Austria and Germany, and in 2008 she is the winner of the DanceWEB Scholarship in Vienna. In 2009 she founded Kabinet, an artistic organization with which she produces her own authoring works (Markacije; Braća Kalc/Kamo sve to void?; Honestly, me – solo in 5 acts; We’re in this together). The authoring show Naša stvar is considered to be one of the best shows in 2016, by the Croatian Dance Network. She collaborated with various artists and organizations, and she had guest performances at numerous festivals in Croatia and abroad. She is an associate in the Actor and Choreography course at the Acting and Media Study within the Academy of Applied Arts in Rijeka. She was the artistic director of the Festival of Contemporary Dance and Movement – Periscope.

DANCING MOMS_DSC_7067 DANCING MOMS_DSC_7072 DANCING MOMS_DSC_7472 DANCING MOMSDSC_7469