FAMILIJA

21.5. Frankopanska 22 – F22
19.30 h

 FAMILIJA/FAMILY

Koreografija/Choreography: Roberta Milevoj
Izvode/ Performed by: Filipa Bavčević, Silvija Dogan, Antonia Dorbić, Ana Jelušić, Katarina Rilović, Sara Škrobe, Lana Šprajcer, Mia Zalukar
Glazba/ Music: Nenad Sinkauz
Oblikovanje svjetla/ Lighting design: Bojan Gagić                                                                                   Savjetovanje/ Advisor: Matija Ferlin

 

 

Analizirajući snimke i fotografije zajednica afričkih slonova i promatrajući složene zakonitosti njihova ponašanja, autorica je posebnu pažnju posvetila prepoznavanju potencijala njihove fizičke i emotivne inteligencije, a njihovi su habitusi kretanja postali tako predloškom za plesnu predstavu u kojoj osam plesačica stvara drugačije perspektive odnosa i iskustva izvedbenog prostora. Preoblikovanjem izvorišnih prirodnih struktura, njihovim prevođenjem u umjetni izvedbeni prostor, u predstavi se kreira specifična koreografska zajednica koja nastaje iz diskursa o prirodi, a postaje diskurs o tjelesnosti. Familija, kroz istraživanje životinjskog svijeta, na scenu postavlja problematiku subivanja u onom ljudskom, tragajući za novim značenjima aktivne prisutnosti u zajednici.

 

By analyzing videos and photography of African elephant communities and observing complex legalities of their behaviors, the author gave special attention to recognizing potential of their physical and emotional intelligence, and their habitats of movement therefore became a template for a dance show in which eight dancers create different perspectives of relationships and experience of the performance space. By reshaping natural source structures, by translating them into an artificial performance space, we create a specific choreographic community in the show, which originates from the nature discourse, and becomes a physical discourse.
Family, through researching the animal world, sets the problematic of coexisting on the scene in the human, searching for new meanings of active presence in the community.

 

 

 

 

 

 

 

Roberta Milevoj

Rođena u Puli 1979.g. Dugi niz godina sudjeluje na hrvatskoj plesnoj sceni kao profesionalni plesač, koreograf i pedagog. Svoje plesno iskustvo stječe izvan formalnog institucionalnog okvira obrazovanja da bi kroz sudjelovanje na brojnim radionicama i rezidencijalnim programima u zemlji i inozemstvu tijekom godina razvila svoj autorski i izvođački rukopis. Potpisuje brojne umjetničke suradnje i predstave s priznatim koreografima i redateljima te plesnim ansamblima; Matija Ferlin, Borut Šeparović, Irma Omerzo, Aleksandra Janeva Imfeld, Keren Levi, Tomislav Feller, Liberdance, Zagrebački plesni ansambl, Studio za suvremeni ples, Tala, Sodaberg, Marmot, dance_lab collective, i drugi.

Dobitnica je Nagrade hrvatskog glumišta 2010.g. za najbolju žensku ulogu u predstavi NASTUP. Dobitnica je Produkcijske nagrade 28. Tjedna suvremenog plesa 2011.g. za predstavu Roberta, Roberta. 2013.g. nominirana je za Teatar.hr  Nagradu Publike u kategoriji izvođačice godine. 2014.g. nominirana je za Nagradu hrvatskog glumišta u kategoriji najboljeg koreografskog ostvarenja u predstavi Opet Roberta. Od 2014.g. do 2016.g. dio je međunarodnog projekta apap – Performing Europe.

 

Born in Pula in 1979, she has been a part of the Croatian dance scene as a professional dancer, choreographer and teacher for a number of years. She gained her dance experience outside formal education, and through the years developed her signature creative and performing skills by participating in numerous workshops and residency programmes in Croatia and abroad. She has been involved in many artistic collaborations and performances with acknowledged choreographers and directors, as well as dance companies; Matija Ferlin, Borut Šeparović, Irma Omerzo, Aleksandra Janeva Imfeld, Keren Levi, Tomislav Feller, Liberdance, Zagreb Dance Company, Studio –  Contemporary Dance Company, Tala, Sodaberg, Marmot, dance_lab collective, and others.

She is the winner of the 2010 Croatian Theatre Award for Best Female Performance in ONFORMANCE. In addition to that, she is the winner of the 28th Contemporary Dance Week Production Award in 2011 for the performance Roberta, Roberta. She was nominated for the 2013 Teatar.hr Audience Award for Best Female Performer of the Year, and for the 2014 Croatian Theatre Award for Best Choreographic Achievement in the performance Roberta Again. She was a part of the international project apap – Performing Europe from 2014 to 2016.

FAMILIJA_7-B_19