Otvaranje festivala – 30 g. djelovanja Tamare Curić

19. 05.  Rokov perivoj
12 h

 

Otvaranje festivala  uz otvoreni session povodom 30 godina umjetničkog (ili profesionalnog) djelovanja Tamare Curić

 

Okupljanje kolega i prijatelja, proslava i otvoreni  session s DJ-em, glazbenicima i svim prisutnima. Nakon druženja i dijeljena plesom, ritmom i dobrom energijom, sjećanjima i planovima za budućnost, piknik i otvaranje ovogodišnje Platforme HR.

Sve to povodom obilježavanja i proslave Tamarinih 30 godina plesačkog, izvođačkog, koreografskog, producentskog, pedagoškog i … djelovanja i dijeljenja.

 

May 19th Rokov perivoj

12h

 

Festival opening with an open session in celebration of Tamara Curić’s 30th anniversary of  artistic (or professional)  work.

Gathering of colleagues and friends, celebration and open session with DJ, musicians and all attendants. After mingling and sharing by dancing, rhythm and good energy, memories and plans for the future, picnic and opening of this year’s Platforma HR.

All this in commemoration and celebration of Tamara’s 30 years of dance, performance, choreographic, producer, educational and… work and sharing.

 

TAMARA CURIĆ, rođena je 1973. g. u Zagrebu. Nakon završene Škole za balet, ples i ritmiku diplomirala je 1995.g. na Vlaamse Dansacademie, Brugge (Belgija). Od 1988.g. radi kao profe­sionalna plesačica u nekoliko kompanija u Hrvatskoj i Europi. Kao koreografkinja sudjeluje na koreografskim platformama u Belgiji, surađuje s brojnim dramskim kazalištima i režiserima. Autorica je neko­liko cjelovečernjih predstava i plesnih predstava za djecu. Suosnivačica je Platforme HR u Hrvatskoj, a od 2000.g. umjetnička je direktorica Plesnog  centra TALA. Osnivačica je NDA Hrvatska, aktivna je članica NOMAD DANCE ACADEMY, regionalne mreže koja radi na razvoju suvremenog plesa i nezavisne scene.  Organizatorica je različitih akcija i projekata vezanih za razvoj suvremenog plesa i plesno stvaralaštvo. Fokus njenog rada je na integraciji plesa u svakodnevni život, primarno kroz  edukaciju kao alat za uspostavljanje otvorenog, svjesnog i kreativnog društva.

Ples smatra jednim od važnih čimbenika za osobni razvoj i razvoj društva.

 

 

TAMARA CURIĆ was born in 1973. Zagreb. After graduating from the School of Ballet, dance and rhythmic graduated in 1995 the Vlaamse Dansacademie, Bruges (Belgium). Since 1988 works as professional dancer in several companies in Croatia and Europe. As a choreographer she participates in choreographic platforms in Belgium nad Portugal, she works with many theaters and theater directors. She is author of few full-length dance works, over 50short choreographies and dance performances for children. She is co-founder of the Platform HR in Croatia since Y. 2000, artistic director of the TALA Dance Center and founder of the NDA Croatia. She is active member of Nomad Dance Academy, a regional network that works on the development of modern dance and the independent scene.

Thru her work she is involved in different activities connected to education, cultural policies and development of contemporary dance. She is organizer of the various actions and projects related to the development of contemporary dance and dance performance . The focus of her work is on the integration of dance in everyday life, primarily through education as a tool for the establishment of an open , conscious and creative society . The dance is considered one of the important factors for the personal development and the development of society.

foto Hana Lukas Midžić