SSP u suradnji s Cie PUBLIC IN PRIVATE

25.5./26.5. ILICA 90 – HISTRIONSKI DOM
19.30 h

 

STUDIO ZA SUVREMENI PLES u suradnji s  Cie PUBLIC IN PRIVATE/Studio-Contemporary Dance Company in collaboration with Cie PUBLIC IN PRIVATE

Autori: Jasna L. Vinovrški i Clement Layes (Public in Private)

 

  1. A N S A M B L/koreografkinja-Jasna L. Vinovrški

 

Ideja, koreografija/Concept, Choreography:  Jasna L. Vinovrški
Izvodjači/ce/Performed by: Branko Banković, Koraljka Begović, Ema Crnić, Dina Ekštajn, Nastasja Štefanić, Martina Tomić, Ana Vnučec
Dizajn svjetla/Light Design:  Bojan Gagić
Kostimi/Costumes:  Ana Savić-Gecan
Scenografija/Scenography:  Clement Layes

STUDIO ZA SUVREMENI PLES u suradnji s  Cie PUBLIC IN PRIVATE_foto Ivica Ivčević

 

 

 

 

 

 

Fotografija: Ivica Ivčević

Ansambl je rad koji proučava različite dinamike unutar ”Studija za suvremeni ples”, plesnog ansambla koji postoji već 55 godina.
Kako funkcionira međusobna povezanost te održavanje zajedničkog plesnog izričaja između članova ansambla u današnjem kontekstu u kojemu je prisutna sve veća prekarnost uvjetovana ekonomskim i društvenim stremljenjima? U strukturama kao što je ansambl, stabilnost, kontinuiranost i dugoročnost predstavljaju temeljne vrijednosti, ali prekarnost, s druge strane, zahtijeva agilnost, multitasking, prilagodljivost, orijentiranost na kratkoročne projekte i površne kolaboracije. Kako se to očituje na dinamiku rada ovog plesnog ansambla? Koje stvaralačke i perfomativne strategije se koriste u nastojanju održavanja  “ensamble” – zajedništva  i dublje povezanosti među izvođačima?

Proces se temelji na istraživanju odnosa pokreta i govora, kroz asocijativan i improvizacijski pristup, sa ciljem otkrivanja performativnih stanja u kojima dinamike ansambla mogu postati vidljive.

 

Ansamble is an artistic piece that observes different dynamics within the “Studio for Contemporary Dance”, dance ensemble that has been active for 55 years now.
How does mutual connection function and maintaining joint dance expressions between members of the ensemble in a present context, in which bigger and bigger insecurity is conditioned by economic and social tendencies? In structures such as ensemble, stability, continuity and long-term present fundamental values, but insecurity, on the other hand, demands agility, multitasking, adjustment. Orientation on short-term projects and superficial collaborations. How does it manifest on the work dynamics of this dance ensemble? Which creation and performance strategies are used in the efforts to maintain “ensamble” – community and deeper connection between performers?

The process is based on a research of the relationship between movement and speech, through and associative and improvisational approach, with the goal of revealing performance states in which ensemble dynamics can become visible.

 

Jasna L. Vinovrški je odrasla u Zagrebu, u Hrvatskoj, ali je živjela i radila u inozemstvu od raspada Jugoslavije. U ranim 1990-ima studirala je u Essenu, na Umjetničkoj akademiji Folkwang  te je radila kao plesačica i izvođačica s raznim europskim koreografima (Groupe Dunes, J. Schömer, C. Sagna, O. Duboc između ostalih) nakon što je diplomirala. Tijekom ovog perioda je osmislila svoje prve kraće koreografije, uklučujući i solo rad „Koji klub?“, koji je osvojio nekoliko nagrada. Nakon preseljenja u Berlin 2008. sa svojim partnerom Clementom Layesom je osnovala kompaniju Public in Private (www.publicinprivate.com) gdje su oboje nastavili razvijati odvojene koreografske signature dok su umjetnički podržavali jedno drugo. Jasna je 2012. dobila MA iz Koreografije na Fakultetu Centra za ples Inter-U (HZT) u Berlinu. Njen posljednji rad „Staying alive“ je imao turneju po cijeloj Europi te je prezentiran i u New Yorku, u SAD-u 2017.godine. www.jasnavinovrski.com

Jasna L. Vinovrški grew up in Zagreb, Croatia, but has lived and worked abroad since the disintegration of Yugoslavia. In the early 90s she studied in Essen, at the Folkwang University of the Arts, and worked as a dancer and performer with various European choreographers (Groupe Dunes, J. Schömer, C. Sagna, O. Duboc among others) after graduating. During that period she created her first shorter choreographies, including the solo work „Which Club?“, which has won several awards. After moving to Berlin in 2008 with her partner Clement Layes, she co founded the company „Public in Private“ (www.publicinprivate.com)  where the two artists continue developing separate choreographic signatures while closely supporting each other artistically.  In 2012, Jasna received her MA in Choreography at the Inter-U University Center for Dance (HZT) in Berlin. Her recent work „Staying alive“ has been touring all over Europe and was also presented in New York, US, in 2017.  www.jasnavinovrski.com

 

  1. UMJETNIK ZA HITNE INTERVENCIJE/ koreograf-Clement Layes


Koncept/Concept direction:
Clement Layes
Emergency artist:
Dina Ekštajn, Ana Vnučec and Stevie Koglin 
Scenografija/Stage design
: Jonas Maria Droste, Clément Layes 
Produkcija/Production: Studio za suvremeni ples u koprodukciji sa Platformom HR i u  suradnji sa ZKM-om


Producent/Producer:
Branko Banković
Produkcijska podrška/Production Support: Koraljka Begović
Umjetnička voditeljica/Artistic director:
Bosiljka Vujović-Mažuran

Projekt realiziran sredstvima Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba i Ministarstva kulture Republike Hrvatske

STUDIO ZA SUVREMENI PLES u suradnji s  Cie PUBLIC IN PRIVATE_DSC_4591

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija: Ivica Ivčević

 

Mogućnost neuspjeha se često ne spominje. U našem kompetitivnom društvu, vođeno uspjehom, intervencija je pravilo: osoba se mora konstantno redefinirati i mijenjati prema svojim uspjesima i neuspjesima. Interventni umjetnik mora prihvatiti izazov suočavanja s ovom emotivnom prazninom u kojoj svi plivamo, na ovaj ili onaj način. Ovaj rad razigrano istražuje naš strah od neuspjeha i našu ambiciju za uspjehom. Postavlja pitanje: kako učimo u izvanrednom stanju?

 „Pokušao si. Pogriješio si. Nema veze. Pokušaj ponovo. Pogriješi opet. Pogriješi bolje.“ S. Beckett

 

The prospect of failing is largely unspoken of. In our competitive society driven by success, emergency is the rule: one must endlessly redefine himself and change according to his successes and failures. The emergency artist must  take on the challenge of facing this emotional void in which we’re all swimming, one way or another. The piece playfully explores ours fear of failures and our ambition for success. It poses the question: how do we learn in the state of emergency?

“Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.” S. Beckett 

 

Clement Layes živi i radi kao koreograf i izvođač u Berlinu od 2008. tu je osnovao kompaniju Public in Private s Jasnom L. Vinovrški. Na granici između koreografije, vizualnih umjetnosti i filozofije, poanta njegovih radova se nalazi u promatranjima svakodnevnog života. Njegove izvedbe – među njima „Allege“ (2010), „Der grüne Stuhl“ (2012), „Things that surround us“ (2012), „dreamed apparatus“ (2014), i „TITLE“ (2015) – su prikazani u svijetu. U listopadu 2017. Layes je premijerno izveo „The Eternal Return“ na Berlinovom Sophiensæle. Grupni rad je prvi koreografski rad nove serije radova, u kojoj se Layes bavi manifestacijom i mehanikom ritma.

 

Clément Layes has been living and working as a choreographer and performer in Berlin since 2008. Here, he co-founded the company Public in Private together with Jasna L. Vinovrski. At the interface between choreography, the visual arts and philosophy, the point of his works is found in observations on daily life. His performances – among them „Allege“ (2010), „Der grüne Stuhl“ (2012), „Things that surround us“ (2012), „dreamed apparatus“ (2014), and „TITLE“ (2015) – are shown internationally. In October 2017, Layes premiered „The Eternal Return“ at Berlin’s Sophiensæle. The group piece is the first choreographic work of a new series, in which Layes deals with the manifestation and mechanics of rhythm.

ssp