STREETFORMA 2018

STREETFORMA 2018.

 

13./18.5. PLESNI CENTAR TALA/TALA DANCE CENTER

18./19./20.5.  POGON JEDINSTVO

 

Streetforma je sastavni dio festivala Platforma HR.

Osmišljena je kao platforma za street plesače.

Već šestu godinu zaredom otvara vrata mladim autorima kroz edukativne, rezidencijalne i izvedbene programe.

 

Namjera joj je osvijestiti postojanje hip hop kazališne forme u Hrvatskoj koja street plesače stavlja u kazališni kontekst držeći se street i club plesnih stilova (hip  hop, breaking, popping, house, vogue, locking, krump, waacking) što je potpuno nova i inovativna forma.

Ovim festivalom radimo na afirmaciji plesova hip hop kulture, približavanju urbane plesne scene publici i pobuđivanju interesa mladih ljudi za urbanom kulturom.

 

Cilj ovakvog projekta je podići svijest o postojanju ulične plesne kulture u Hrvatskoj, te skretanje pozornosti na utjecaj koji ova scena ima na zajednicu u kojoj živimo.

Vrijednost ovog projekta također je u tome što na jednom mjestu okuplja hrvatske street plesače, hip hop glazbenike i umjetnike, ali i širu publiku.

 

 

The Streetforma festival is an integral part of Platforma HR festival.

It was designed as a platform for street dancers.

For six years in a row opens the door for young authors through educational, residential and
performance programs.

Its purpose is to awake the existence of hip hop theater form in Croatia that puts street dancers into a theater context sticking to street and club styles (hip hop, breaking, popping, house, vogue, locking, crump, waacking  etc.) which is a totally new and innovative form. This kind of festival works in affirmation of hip hop dance culture, bringing the urban dance scene closer to the public and attracting young people’s interest in urban culture.

The aim of this project is to raise awareness of the street dance culture in Croatia and to turn the attention to the impact that this scene has on the community in which we live. The value of this project is also to bring together Croatian street dancers, hip hop musicians and artists, as well as the wider public.

 

Streetforma festival 2018. Program:

 

13.-18.5. Nedjelja-Petak/Sunday-Friday

Rezidencija/Residency – Ynot – Tala Dance Center

 

 

Anthony DeNaro, zvani Ynot započeo je s plesom sa 17 godina te mu je glavni utjecaj bio James Brown. Član je legendarne plesne trupe Rock Steady Crew. Najpoznatiji je po svome ritmičnom pristupu plesu, koji mu je osigurao poštovanje svojih kolega i pionira kao što su Crazy Legs i Mr. Wiggles. Kroz svoju skromnu narav i ljubav prema umjetničkoj formi, fokusira se na putovanja i održavanje radionica u studijima i školama diljem SAD-a i svijeta. Putovao je i s kazališnim skupinama, kao što je Rennie Harris Pure Movement te je radio s umjetnicima, kao što su Moby i KRS One. Ynot je stvorio reputaciju inspiracijskog plesača današnjice te svoje vrijeme posvećuje dijeljenju znanja koje je stekao na svome putu kroz svoju karijeru.

YNOTov svijet je onaj u kojem se ples, dizajn, ljubav prema glazbi, hip-hop kultura i čežnja sudaraju.

YNOTova pokretačka snaga je da se u potpunosti poveže sa svojom umjetnosti i da podijeli ono što je duboko utkano u njegovom karakteru i duši sa svijetom.

Trenirao je na Art Institute of Philadelphia, diplomirao je kao prvostupnik informatičkih znanosti i animacije. Radio je na mnogobrojnim poslovima grafičkog dizajna, a trenutno radi na svojoj prvoj izložbi, kao i na svome debiju u glazbenoj produkciji.

Uz svoju multimedijalnu umjetnost, YNOT je svjetski priznat za popularizaciju sirovog, stand-up, umjetnost breakdancea zvanom Top Rock.

YNOT he danas potpredsjednik legendarne trupe The Rock Steady Crew te je zadržao svoj status na svjetskoj hip-hop sceni unoseći inovacije i razvijajući svoje vještine.

 

 

Anthony DeNaro a.k.a. Ynot started dancing at the age of 17 and was mainly influenced by James Brown. He is a member of the legendary dance troup known as the Rock Steady Crew. He is most known for his rhythmic approach to the dance which has earned him respect from his peers and pioneers such as Crazy Legs and Mr. Wiggles. Through his humble nature and love of the art form he focuses on traveling and teaching workshops in studios and schools across the US and the world. He has also toured with theatre groups such as Rennie Harris Pure Movement and has worked with such artists such as Moby and KRS One. Ynot has built up a reputation as an inspirational dancer of today and dedicates his time to sharing the knowledge he has gained on his path through his career.

YNOT’s world is one where dance, design, love for music, hip-hop culture and desire collide.

The driving force of YNOT is to become fully connected to his art and share what is so deeply woven to his character and soul with the world.

Trained at the Art Institute of Philadelphia, he graduated with a bachelors degree in computer science and animation. He has worked on numerous Graphic Design jobs, and is currently working on a his first gallery show of his works as well as his debut in music production.

In addition to his multi-media artistry, YNOT is world-renowned for popularizing the raw, stand-up, art of b-boyin’ called Top Rock.

He has built up quite a reputation as an inspirational dancer of today and dedicates his time to sharing the knowledge he has gained on his path through his career.

YNOT is now the vice president of the Legendary troupe The Rock Steady Crew, and continues to maintain his status in the world hip-hop scene by innovating and developing his skills.

stereoforma_1

 

 

 

 

 

 

 

 

18.5.    Petak/Friday

19.30 h

Male Forme/Mini Forma night – Pogon Jedinstvo

 

19.5. Subota/Saturday

12 h

Radionica/Workshop Ynot- Tala Dance Center

Breaking Class – Top Rock Style

 

19.30 h

Double bill theatre night – Pogon Jedinstvo

Ynotism – presentation of Residency

 

FIT theatre: Games of Zen

Koncept/Concept : Vesna Grandes

Plesu/Dance: Vesna Grandes, Kristina Paunovski, Anis Habibovic

 

Inspirirani istocnjackom filozofijom, plesaci provode tijelo i um kroz sedam zadanih tema provucenih kroz zajednicke kompozicije ili odvojene komunikacije. FIT theatre grupa experimentira sa vokabularima i tehnikama suvremenog, poppinga, lockinga, hip hopa i krumpa.

Inspired by Eastern philosophy, dancers implement body and mind through seven given  subjects pulled through mutual compositions or separate communications. FIT theatre group experiments with vocabularies and techniques of contemporary dance, popping, locking, hip-hop, and krumping.

 

 

 

 

Vesna Grandeš

Koreografkinja, izvođačica, pedagoginja, organizatorica i promotorica urbane plesne kulture u Zagrebu. Rođena 1977. u Šibeniku, seli u Zagreb 1996. Nakon završene Učiteljske akademije u Zagrebu, odlazi u London 2003. na studij plesa i plesne pedagogije. Studira suvremene tehnike na The Place-u, stječe pedagošku plesnu diplomu na Britanskoj Baletnoj Organizaciji, a 2007. ulazi u pilot program zvan Step Into Dance, Kraljevske plesne akademije.  Postaje glavni medijator na njihovom Odsjeku za srednje škole i fakultete. Funk stilove usavršava kod Fredericka Folksa, te na programima Breakin Convention-a. 2011. vraća se u Zagreb i počinje raditi u Plesnom centru Tala, a nakon dvije godine otvara svoju školu street stilova,  Funkadelik gdje započinje promovirati street kulturu u obliku večernjih classeva, radionica s inozemnim gostima i plesnih natjecanja.

Vesna podučava suvremeni ples, popping, locking i theatre dance.

Ideja Streetforma festivala rodila se 2013. kao Vesnina ideja za promociju hip hop kazališne forme u Hrvatskoj. U suradnji s Plesnim centrom Tala otvara se nova platforma za domaće i strane street plesače koji se unutar nje mogu izraziti i producirati vlastite ideje i radove.
A choreographer, performer, teacher, dancer, student, judge, organizer and promoter of street dance culture in Zagreb. Born 1977 in Sibenik, Croatia. After graduating as a primary school teacher at the Zagreb University in 2003, she moved to London to study dance, contemporary techniques at The Place, teaching diploma at British Ballet Organisation. In 2007 The Royal Academy Dance chooses her for their pilot program Step Into Dance, which later leads her to become one of their main dance teachers and lecturers for schools and colleges.
In 2013 she opened her own dance school Funkadelik in Zagreb and is still promoting street dance culture in the form of workshops, events and supporting various battle events as a participant and a judge. 2013 the idea of first STREETFORMA was born in collaboration with Tala dance centre which happens every year in April- May and is promoting street dance as an art form with home and foreign dancers and teachers.

Vesna is teching contemporary, popping, locking and theatre.
She will keep pushing the youth in this direction of expression hoping that Croatia will recognise street dancers and dance in general as a profession and lifestyle and making it equal with the contemporary dance, showing them more support in the future.

stereoforma_2

 

 

 

 

 

 

20.5. Nedjelja/Sunday

11 h

Live Act Performance – Ilica 116

powered by NOSS

 

12-14 h

Panel Discussion – Ilica 69

gost: Ynot

 

19.30h

PlayForma/Experimental Battles – Pogon Jedinstvo  

- battles for all  dancers from contemporary, jazz, commerical to street,

the idea is to experiment with your own vocabulary and concept on experimental, contemporary music or abstract beats

Powered by NOSS