TASK 1 – MILANA BROŠ / BREAK A LEG

“RaW”

Autor Task-a: Milana Broš

Break a Leg Reaktor: Ivana Peranić

Izvođač: Ivana Peranić

Kostim: Izbor iz kolekcije Andrea Kustića

Mentor: Edvin Liverić

Ivana_Peranić_TALA_TASK

 

Ivana Peranić Kazališna umjetnica, izvođačica, koreograf, pedagog. Diplomirala je i magistrirala na Međunarodnoj školi dramske korporalne mime u Londonu. Dvije godine bila je član renomirane kazališne grupe Theatre de l’Ange Fou, a zatim i suradnica umjetničke platforme Performans Klub Fiskulturnik u Londonu. Suosnivač je Teatra Rubikon iz Rijeke i voditeljica umjetničke organizacije Kreativnog laboratorija suvremenog kazališta KRILA. Surađuje s domaćim i inozemnim izvedbenim umjetnicima.

 

“RaW”

Author of Task: Milana Broš

Break a Leg Reactor: Ivana Peranić

Performer: Ivana Peranić

Costume: Izbor iz kolekcije Andrea Kustića

Mentor: Edvin Liverić

 

Ivana Peranić Theatre practitioner, performer, choreographer, pedagogue. Graduated and post graduated at the International School of Corporeal Mime, London. In London she was a member of the renowned theatre company Theatre de l’Ange Fou and then a collaborator of the artists’ platform Performans Klub Fiskulturnik. Co-founder of Theatre Rubikon from Rijeka and director of the arts organization Creative Laboratory of Contemporary Theatre KRILA (WINGS). Collaborates with performing artists from Croatia and abroad.