TASK 2 – IRMA OMERZO / PROFESSIONAL REACTOR

Autor Task-a: Irma Omerzo

Professional Reactor: Selma Banich

Izvodi: Selma Banich

Selma_Banich_TALA_TASK

 

Selma Banich Umjetnica, aktivistica i sretna kućanica, živi i radi u Zagrebu. Suosnivačica i programska koordinatorica ekscene, nagrađivane platforme za edukaciju i istraživanja u izvedbenim umjetnostima. Autorica, izvođačica i suosnivačica OOUR-a. Umjetnička suradnica i izvođačica u projektima izvedbenih grupa Trafik, DB Indoš – House of Extreme Music Theatre i Every house has a door, čikaške izvedbene grupe. Kada ne radi u kazalištu, živi jednostavnim životom štovateljice prirode, čovječanstva i Weba 2.0.

 

 

Author of Task: Irma Omerzo

Professional Reactor: Selma Banich

Performer: Selma Banich

 

Selma Banich Artist, activist and a happy housewife, lives and works in Zagreb. Cofounder and program coordinator of ekscena, prize-winning platform for education and research in performing arts. Author, performer and co-founder of OOUR. Artistic collaborator and performer with Trafik, DB Indoš – House of Extreme Music Theatre and Every house has a door, Chicago based collaborative performance group. When not working in theater, she lives a simple life of an admirer of nature, mankind and Web 2.0.