Task 14 – Ivan Marušić Klif / Professional Reactor

Autor Task-a: Ivan Marušić Klif (HR)

Professional Reactor: Martin Sonderkamp (GER)

Koncept, Koreografija: Martin Sonderkamp

Martin_Sonderkamp_Task_Platforma_hr_2014

 

Martin Sonderkamp je njemački samostalni koreograf, plesač i nastavnik sa sjedištem u Berlinu. Došavši iz sredine povezane s likovnim umjetnostima i glazbom, Martin je diplomirao ples (1994.) na Školi za razvoj novog plesa, SNDO, pri Amsterdamskoj akademiji Umjetnosti (AHK). Martin Sonderkamp je kao nastavnik radio za mnoge plesne institucije i organizacije, u više od 25 zemalja širom svijeta. On je također i izvođač i osnivački član Magpie Music Dance Company. Njegove koreografije, kao i njegovi improvizacijski radovi, predstavljeni su u kazalištima i na festivalima u Njemačkoj, Nizozemskoj, Danskoj, Poljskoj, Litvi, Španjolskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Turskoj, Japanu, Koreji i SAD-u. Od 2011. je viši predavač Centra za Suvremeni ples na Sveučilišnom fakultetu za glazbu i ples, Köln.

 

TASK 14 / Professional Reactor

Author of Task: Ivan Marušić Klif (HR)

Professional Reactor: Martin Sonderkamp (GER)
Concept, Choreography: Martin Sonderkamp Martin Sonderkamp is a German freelance choreographer, dancer and teacher based in Berlin. Coming from a background in visual arts and music, Martin has earned his degree in dance (1994) from the School for New Dance Development, SNDO, Amsterdam Academy for the Arts (AHK). Martin Sonderkamp has worked as a teacher for many dance institutions and organizations in more than 25 countries worldwide. He is also a performer and founding member of Magpie Music Dance Company. His choreographic as well as his improvisational work have been presented in theaters and festivals in Germany, The Netherlands, Denmark, Poland, Lithuania, Spain, Slovenia, Croatia, Serbia, Turkey, Japan, Korea and the USA. Since 2011 is senior lecturer at the Center for Contemporary Dance, University College of Music and Dance, Cologne.