TASK 7 – NIKOLINA PRISTAŠ / BREAK A LEG

„OBJEKT U SUBJEKT PRELAZI“

Autor Task-a: Nikolina Pristaš

Break a Leg Reactor: Nikolina Komljenović

Mentor: Iva Nerina Sibila

Koreografija i izvedba: Nikolina Komljenović

Program je ostvaren i kroz radnu platformu Ekscene te u suradnji s Centrom za kulturu Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

Nikolina_Komljenovć_TALA_TASK

Uzmimo postavku da objekt promatram kao tijelo. Tijelo u prostoru koje rastavljam izuzimajući vitalnost, rastavljajući ga kako bi generirala život. Rastavljam personu na dijelove. Komadi sami igraju svoje partije. Oni su u sintezi. Svaka razina je u komunikaciji sa drugim razinama. Oni čine subjekt. Subjekt i svaka pojedina razina, svaki komad komunicira s publikom.

 

NIKOLINA KOMLJENOVIĆ je izvedbena umjetnica Kazališta Aruša. Autorskim radom bavi se od 2005. godine koreografirajući i plešući u performansima i predstavama. Kao plesačica suvremeog plesa i plesa na svili sudjelovala je u mnogim predstavama u Hrvatskoj i inozemstvu. Surađivala je s Isabelle Schad, Company Van de Sable, Kitt Johnson, Aliciom Frankovich, Borisom Bartom, Sonjom Pregrad, Lejom Jurišić, Marinom Petković Liker, Silviom Marchig, Anom Kreitmeyer. Cirkuskim vještinama bavi se od 2002. godine vježbajući žongliranje, akrobalans, štule, klauna te zračne akrobacije koje vodi od 2008. U području likovnih djelatnosti izvela je instalacije „Plakatiranje poezije“ i „Gaženje poezije“ te performans „Ispadanje“ izvedeno u sklopu konceptualnog interdisciplinarnog umjetničkog projekta „Pomicanje“ u galeriji Kortil, Rijeka. Akademsko obrazovanje stječe na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na odsjecima Povijesti umjetnosti i Komparativne književnosti.Članica je međunarodne umjetničke platforme „Bacači sjenki“ i radne platforme „Ekscena“. Od 2013. Godine je u statusu samostalne umjetnice, plesačice suvremenog plesa.

 

 

„THE OBJECT TURNS INTO THE SUBJECT“

Author of Task: Nikolina Pristaš

Break a Leg Reactor: Nikolina Komljenović

Mentor: Iva Nerina Sibila

Choreography and performance by: Nikolina Komljenović

The program was realized via the work platform of Ekscena and in collaboration with the Center for Culture of the Public Open University Zagreb.

 

Let us assume I am looking at an object as if it were a body. A body, in space, that I take apart, taking away its vitality, disassembling it in order to generate life. I am breaking the persona into parts. The pieces play their parts for themselves. They are in synthesis. Every level is in communication with the other levels. Together, they are the subject. The subject and every single level, each part, communicates with the audience.

 

NIKOLINA KOMLJENOVIĆ is a performance artist at Aruša Theater. She has been an author since 2005, choreographing and dancing in performances and plays. As a contemporary dance performer and silk dancer, she participated in many shows in Croatia and abroad. She collaborated with Isabelle Schad, Company Van de Sable, Kitt Johnson, Alicia Frankovich, Boris Bart, Sonja Pregrad, Leja Jurišić, Marina Petković Liker, Silvia Marchig, Ana Kreitmeyer. She has been practicing circus skills since 2002, doing juggling, acrobalance, walking on stilts, clowning and aerial acrobatics, which she has been teaching since 2008. In the field of visual arts she has set up the installations “Placarding poetry”, “Trampling poetry” and the performance “Falling out” given within the conceptual interdisciplinary art project “Movement”  in the Kortil Gallery, Rijeka. She attained her academic education at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb at the History and Comparative Literature departments. She is a member of the international art platform “Shadow Casters” (Bacači sjenki) and the work platform “Ekscena”. Since 2013, she has the status of an independent artist, a contemporary dance performer.