TASK 7 – NIKOLINA PRISTAŠ / PROFESSIONAL REACTOR

„NE MOŽEŠ ME KUPITI. UZMI NOVAC I GUBI SE“

Autor Task-a: Nikolina Pristaš

Professional Reactor: Leja Jurisic (SLO)

Koncept: Leja Jurišić i Petra Veber

Koreografija: Leja Jurišić

Glazba: Kruno Levačić

Izvođači: Leja Jurišić i Kruno Levačić

Fotografije: Petra Veber

Leja_Jurišić_TASK_TALA

Prema fantastičnoj predstavi

Metodološki alat transformacije konkretnog objekta u koreografski objekt kojeg predlaže hrvatska plesačica i koreografkinja Nikolina Pristaš je izravno suprotan uobičajenom protokolu slovenske plesačice i koreografkinje Leje Jurišić. Prijevod dekonsturikcije objekta u organizacijski princip za uređenje prostora je to što prati i otkriva Leja Jurišić zajedno s vizualnom umjetnicom Petrom Veber (Slovenija) i glazbenikom Krunom Levačićem (Hrvatska), pozivajući se na pjesmu rumunjskog židovskog slikara nadrealističkih djela Victora Braunera On the Phantastic. Zadaća Jurišićeve u osnovi stvorena kao otvoreni “poziv na slobodu”, u ovom je okviru strukturirana kao obrnuti protokol (re)akcije kao puta prema nezamisljivoj (fantastičnoj) fizikalnosti današnje performativnosti. Prema riječima Braunera: “Zato jer je nokturalno i fascinantno, lirično i simbolično, magično i alkemističko, atraktivno i zavodljivo, strastveno i vatreno, ludo i mitsko; proročansko je, dislocirajuće i samoobnovljivo, dovoljno dijalektalno da “postane” princip postajanja i dovoljno primitivno da se nimalo ne boji slobode.”

 

“because it is nocturnal,

because it is fascinating,

because it is lyrical,

because it is symbolic,

because it is magic, hermetic, alchemical,

because it is attractive,

because it is seductive,

because it is passionate, impassioned,

because it is mad, sorceress

because it is phantasmal, mysterious, disquieting,

because it is made with immense love,

because it is a dream world,

because it is insinuating, obsessing, by its nebulous infusion,

because it lends herself to endless contemplation,

it is prophetic,

it is above mannerism,

because is dislocating, always self-renewing,

because is the very principle of becoming, and thus dialectic,

where past meets the future,

because is the continuation of the continual, mobile perpetual of stimulation or of imagination,

because it is physiological, functional,

because it is devouring,

because it is overestimating,

because it is fairy-like,

because it is erotic, subtle,

because it is primitive,

because it is mythical,

because it is incandescent, burning, liquid,

because it is communication vessel of fire and water, being misty, vaporous, rainy, ectoplasmic, protoplasmic,

because it is materialistic,

because it makes objective chance conscious,

because it is subconscious, irrational,

because it is delirious, obsessive,

because it is the most faithful seismograph of the cataclysm of my sensibility,

because it is inexhaustible like a great thought,

because it is free- and you have no fear of liberty,”

(victor brauner: on the fantastic)

 

 

LEJA JURIŠIĆ je diplomirala pravnu znanost. Trenirala je gimnastiku I osvojila nekoliko znatnih medalja u Sloveniji I titulu Nacionalnog prvaka Jugoslavije 1991. Predstavljajući mlađe slovenske koreografe i plesače, Jurišić je stvorila kritički priznati solistički komad R’z'R (2005.) Sa Tejom Rebom je stvorila djelo Between Us (2009.) i Sofa (2010), a zajedno s Matejom Kejžarom, Julienom Montyjem, Michaelom Pomerom, Sašom Božićem, Petrom Hrašćanec i Aleksandrom Janevom Imfeld stvorila je kolaborativnu izvedbu At Once (2012.). Ballet of Revolt (2012.) je njen povratak solo formatu. Zajedno s Janom Menger, osmislila je koreografiju za Pot v Jajce (2010.) koju je režirao priznati kazališni redatelj Sebastijan Horvat. Debi solo R’z'R je Jurišić donio posebnu nagradu sudaca na Festivalu Gibanica, nakon čega je uslijedila lokalna i međunarodna turneja. Djelo Between us je osvojilo veliki uspjeh među publikom diljem Europe. Odabrano je za festival Mladi levi (2011.), a pokazao se i hitom na web-stranici vimeo sa više od 30.000 pogleda. Osim što radi kao koreografkinja, Jurišić surađuje kao plesačica i izvođačica sa umjetnicima kao što su Sebastijan Horvat (Utopija I i II, 2009.), Janez Janiša (Fake it!, 2008.) i Meg Stuart (It’s not Funny, 2007.). Njenu najnoviju solo izvedbu, Ballet of Revolt, vrlo radikalan i odvažan nastup, koproducirali su TQW, Hellerau Dresden i Dansenshus Stockholm, a svoju premijeru imao je na TQW-u u lipnju 2012.2013. – osvojila nagradu Ksenija Hribar za obećavajuću koreografkinju u području suvremenog plesa.

PETRA VEBER je diplomirala s Arhitektonskog fakulteta. Radi od 1993. kao scenograf. 1997., sa Sebastijanom Horvatom i Natašom Matjašec, osniva neovisni kazališni institut E.P.I.CENTAR. 2004. godine bila je gostujući profesor u SAD-u na Ohio State Universityju. Od 1999. članica je DOSa. Kao scenograf sudjelovala je u više od 80 izvedbi. Njena sudjelovanja u inozemstvu uključuju: Sliven / Bugarska, Theatre Ulysses, Brijuni /Hrvatska, SNP NS / Srbija, Toledo / SAD, Podgorica / Crna Gora, Sanded / Belgija.Izložbe: 1994. Biennial / Lisabon, 1998. / Bad Radgesburg, 1999. Quadrienale / Prag, 2003. BS / Maribor, 2009. solo izložba prostor i vrijeme / Ljubljanski dvorac, 2010. izložba DOS. Grupna izložba scenografa i kostimografa: Who’s Afraid of Religious Plecnik. Slovenski kazališni muzej, Ljubljana.Nagrade: 1999. Grand Prix 29. Tjedan Slovenskih Dramaturga ION, 2007. Nagrada Borštnik za scenografske ideje Romantic Soul, 2008. nagrada Borštnik stvaratelja otpadnika / studenata i učitelja, nagrada Šelig za izvedbu Romantic Soul, 2011. nagrada Golden Bird za scenografska postignuća, 2013. nagrada Ksenja Hribar za scenografiju u području suvremenog plesa.U izvedbama radi u pripremi koncepata, dizajnu svjetla, kostima, te kao scenski redatelj, dizajner i fotograf.

KRUNO LEVAČIĆ je rođen u Zagrebu u Hrvatskoj, 1975. godine, bubnjar. Levačić je uživao u slušanju jazz glazbe još u djetinjstvu. Od 1974. je nastupao u raznim jazz grupama. 1989. Levačić je počeo nastupati u Njemačkoj i od 1992. do 1996. je redovito nastupao u Kölnu. Od 2006. Levačić je izvodio i snimao sa brojnim glazbenicima i orkestrima, kao što su Charlie Mariano, Gramelot Ensemble, Matija Dedić, Tamara Obrovac Transhistria Ensemble, Greg Cohen, Thomas Clausen, Simone Zanchini, WDR Big Band, Ferenz Snetberger, Ralph Alessi, Joachim Ulrich Orchestra, Achim Kaufman, Gianni Basso, Duško Gojković, Saša Nestorović, Zoltan Lanzos, Nicolas Simion, Renato Rožić, Vasko Atanasovski itd. Levačićeve snimke su se pojavile na više od 80 albuma raznovrsnih umjetnika.

 

 

„YOU CAN NOT BUY ME, TAKE THE MONEY AND GET LOST“

Author of Task: Nikolina Pristaš

Break a Leg Reactor: Leja Jurisic

Concept: Leja Jurišić and Petra Veber

Choreography: Leja Jurišić

Music: Kruno Levačić

Performers: Leja Jurišić i Kruno Levačić

Photography: Petra Veber

 

Towards the Phantastic Performance

The methodological tool of transformation of a concrete object into a choreographic object, proposed by the Croatian dancer and choreographer Nikolina Pristaš, is nothing but the opposite protocol of what the Slovenian dancer and choreographer Leja Jurišić usually does. The translation of deconstruction of an object into the organizational principle for the spatial arrangement is what Jurišić is following and detecting together with the visual artist Petra Veber (Slovenia) and the musician Kruno Levačić (Croatia), referring to the poem by the Romanian Jewish painter of surrealistic images Victor Brauner On the Phantastic. A Task of Jurišić, basically created as an open »call for freedom«, is in this framework structured as a vice-versa protocol of (re)action as a way towards the unthinkable (phantastic) phisicality of the nowadays performativity.  As Brauner would say: »Because it is nocturnal and fascinating, lyrical and symbolic, magic and alchemical, attractive, and seductive, passionate and impassioned, mad and mythical; it is prophetic, dislocating and self-renewing; enough dialecting to »become« the principle of becoming and enough primitive to have no fear of liberty.«

 

“because it is nocturnal,

because it is fascinating,

because it is lyrical,

because it is symbolic,

because it is magic, hermetic, alchemical,

because it is attractive,

because it is seductive,

because it is passionate, impassioned,

because it is mad, sorceress

because it is phantasmal, mysterious, disquieting,

because it is made with immense love,

because it is a dream world,

because it is insinuating, obsessing, by its nebulous infusion,

because it lends herself to endless contemplation,

it is prophetic,

it is above mannerism,

because is dislocating, always self-renewing,

because is the very principle of becoming, and thus dialectic,

where past meets the future,

because is the continuation of the continual, mobile perpetual of stimulation or of imagination,

because it is physiological, functional,

because it is devouring,

because it is overestimating,

because it is fairy-like,

because it is erotic, subtle,

because it is primitive,

because it is mythical,

because it is incandescent, burning, liquid,

because it is communication vessel of fire and water, being misty, vaporous, rainy, ectoplasmic, protoplasmic,

because it is materialistic,

because it makes objective chance conscious,

because it is subconscious, irrational,

because it is delirious, obsessive,

because it is the most faithful seismograph of the cataclysm of my sensibility,

because it is inexhaustible like a great thought,

because it is free- and you have no fear of liberty,”

(victor brauner: on the fantastic)

 

 

LEJA JURIŠIĆ graduated in The Science of Law. She trained gymnastics and won several gold medals in Slovenia and the title of National Champion of Yugoslavia in 1991. Representing younger Sloven- ian choreographers and dancers Jurišić created critically acclaimed solo piece R’z'R (2005). With Teja Reba she created Between Us (2009) and Sofa (2010) and together with Matej Kejžar, Julien Monty, Michael Pomero, Saša Božić, Petra Hrašćanec & Aleksandra Janeva Imfeld collaborative performance At once (2012). Ballet of Revolt (2012) is her return to solo format. Together with Jana Menger she choreographed Pot v Jajce (2010) directed by the acclaimed theatre director Sebastijan Horvat. Debut solo R’z'R has won Jurišić special jury award at Festival Gibanica fol- lowed by national and international tour. Between us has gained great success with audiences around Europe. It was selected to festival Mladi levi (2011) and is a vimeo hit with more than 30.000 views so far. Beside working as a choreographer Jurišić collaborates as a dancer and performer with artists such as Sebastijan Horvat (Utopija I and II, 2009), Janez Janša (Fake it!, 2008) and Meg Stuart (It’s not Funny, 2007). Her latest solo performance Ballet of revolt, radical and daring show, was coproduced by TQW, Hellerau Dresden and Dansenshus Štokholm and and premiered in TQ Wien in june 2012. 2013- award Ksenja Hribar for promissing choreographer in the field of contemporary dance.